בחסדי שמים: סוכל אירוע מסיונרי במסגרת 'יום קהילה ומשטרה' באשדוד

גורמים שונים ניסו לקיים אירוע מסיונרי מחפיר של 'יום קהילה ומשטרה' והפעם במרכז השכונות החרדיות שבעיר אשדוד. * רבני העיר אשדוד במכתב נחרץ נגד השתתפות באירוע המסיונרי הן לבנים והן לבנות * בעקבות פעילות ומכתב הרבנים בוטל האירוע שהיה אמור להתקיים שלשום. * גדולי תורה: מארגני אירועים אלו בכלל מחטיאי הרבים

לקראת סוף השבוע שעבר נדהמו תושבי השכונות והקריות החרדיות בעיר אשדוד לראות פרסום רשמי של המנהלת הקהילתית של רובע ג' בעיר, בו מוזמנים התושבים החרדיים לפעילות של "יום משטרה בקהילה", כפי שנערכה באופן מביש בעבר בריכוזים חרדים שונים.
עם היוודע הידיעה החמורה על האירוע המביש החלו הרבנים החשובים ובראשם הרה"ג רבי דניאל בן אבו שליט"א לפעול לביטול האירוע. לאחר שעלו למעונו של הגאון רבי משה שמידע שליט"א ראש ישיבת גרודנא, שחיזקם והדריכם כיצד לפעול, פנו אף לרבני הקריות והקהילות החרדיות, ביניהם הגאונים הרבנים רבי חיים פסח הורוביץ שליט"א, רבי צבי הירש ויז'ניצר שליט"א ורבי מאיר כהן שליט"א, אשר יצאו במכתב אזהרה שבו הם כותבים בין היתר: "חרדה אחזתנו ממה שקמו אנשי בלי עול של תורה ומצוות להחדיר בתוך ליבות צעירי צאן קדשים דעות מסולפות לשבור את המצרים המבדילים בין הקודש והחול ע"י התערוכה המשטרתית". בהמשך מכתבם מציינים הרבנים שליט"א שהדבר נאסר ע"י גדולי הדור ומורי ההוראה שליט"א, כשהם מביאים את מכתבו של עט"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אשר זעק נגד רעיונות ומופעים כאלו וכיו"ב כי זה ארס המהרס את חומות הדת. בנוסף כותבים הרבנים שליט"א: "אנו אוסרים בזה לבוא לכנס תערוכה משטרתית", כשהאיסור הוא הן לבנים והן לבנות.
בסיום מכתבם פונים הרבנים שליט"א בבקשה ליו"ר המנהלת מר יעקב ביטון לביטול האירוע, ולאחר שהעסקנים הבהירו ליו"ר המנהלת שכן היא דעת הרבנים שחתומים הינה גם דעתם של יתר רבני הקהילות שלא שהו בעיר בימים האחרונים, נענה יו"ר המנהלת וביטל את האירוע שהיה אמור להתקיים אתמול, לשמחתם של ציבור ההורים החרדים לטוהר החינוך של צאצאיהם.
כזכור, יצאו גדולי ישראל באופן נחרץ נגד התופעה המבישה והקלוקלת, שמטרתה, לקרב את נפש הילד לתפקידי משטרת ישראל ושוטריה, כשזו עוד דרך לביצוע תוכניות השלטון בכללותו לבולל את הציבור החרדי בחיים החילוניים בארץ, רחמנא ליצלן.

גדולי תורה: מארגני אירועים אלו בכלל מחטיאי הרבים

כזכור כבר לפני כשנתיים, כאשר התכנית המבישה החלה בקיום ימי משטרה בתוככי מוסדות החינוך החרדי, יצאו הגאונים הגדולים רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, רבי יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב, רבי זבולון שוב שליט"א ראש ישיבת דברי אמת, רבי משה מרדכי קארפ שליט"א מרבני מודיעין עילית, ורבי ישראל גנס ר"מ בישיבת קול תורה, במכתב מחאה חריף נגד תופעה מסוכנת זו, כשהם כותבים במכתבם בין היתר: "שמענו בחרדה את אשר פרצו גדר בהבאת פעילויות לצעירי הצאן שנעשו ע"י אנשי המשטרה, ודבר זה חמור מאוד, ועל אחת כמה וכמה בימים אלו שהשלטון מנסה בכל כוחו לשבור חומות התורה וציבור היראים". ועל המארגנים אירועים אלו הם כותבים: "ולאלו הפועלים עבור תוכניות אלו נקרא סורו נא מעלינו ואל תגעו במשיחי אלו תשב"ר, וחזרו מהר למוטב לבל תתפסו בעוון של מחטיאי הרבים, שכבר קבעו חז"ל דינם שאין מספיקים בידם לעשות תשובה".

אלעד, לפני כשנה: בניגוד חצוף ישיר ובוטה לדעת גדולי התורה החליט ראש העיר לקיים אירוע מסיונרי, תוך שהוא מזמן בריונים משטרתיים להתעלל במוחים

בימי בין הזמנים של חודש אב אשתקד, לקראת האירוע המביש של 'יום משטרה בקהילה' בעיר אלעד, פנו רבני העיר אלעד במכתב לראש העיר החרדי בדרישה לבטל את האירוע, כשהם כותבים לו: "לכבוד ראש עיריית אלעד… הגיע לידינו פרסום כי מתכונן להתקיים בעיר אירוע למשפחה שנקרא 'יום משטרה וקהילה' המנוגד לרוח תורתנו הקדושה, ולמותר להאריך בנזקים החמורים הכרוכים בעניין זה, ובפרט אחרי שהגיע אלינו מהורים רבים על גודל הסכנה בזה לצעירי הצאן. וכאשר האירוע מנוגד לצביון תושבי העיר אנו פונים לכבודו להורות ולהודיע על ביטול האירוע. ונחתום בברכה שבזכות העמידה על המשמר תזכו לפעול רבות לרווחת תושבי העיר כבעבר ותזכו באריכות ימים ושנים להגדיל תורה ולהאדירה". על המכתב חתמו המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א וכן רבנים נוספים מכל החוגים והעדות בעיר.
מתוך חוצפה אופיינית, החליט ראש העיר אלעד לזלזל באופן בוטה בגדולי התורה ולפגוע באופן חמור בתורה הקדושה, והחליט להפעיל את האירוע המסיונרי, ובעקבות כך הורו גדולי ישראל למחות נגד האירוע המביש.
במטרה למנוע את האירוע פורסמה ביום האירוע קריאתם של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א והגאונים הגדולים רבי יצחק טוביה וויס שליט"א, גאב"ד ירושלים, רבי משה שטרנבוך שליט"א הראב"ד שליט"א, וחברי הבד"צ שליט"א, על החובה המוטלת על נאמני התורה ומי שבידו: "להשמיע קול מחאה אם ח"ו יתקיים האירוע הנ"ל להסיר חרון אף ד"'.

ב'קו ההגנה' פורסם שדעת ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א למחות בפירצה. תלמידו של ראש הישיבה הגאון רבי אליהו ציטרנבוים שליט"א התראיין ל'קו ההגנה' ואמר כי "דעת רה"י לצאת ולהפגין בעיר אלעד, ביום שישי ניגשו אברכים אל ראש הישיבה ושאלו אותו בנושא – והוא השיב להם: 'אנחנו מזועזעים מזועזעים, צריך למחות', היום נשלחתי על ידי הרבנים בעקבות המודעה של 'העדה החרדית' ואמר לי ראש הישיבה כי 'דבר פשוט שצריך למחות'"
ראש העיר אלעד, החליט להתנכל באופן מחפיר, לציבור החרדי, כשבעקבות הוראתו, חסמה המשטרה אוטובוסים רבים ובהם זקנים נשים וטף, מלהגיע לאלעד, מחשש כי יפגינו נגד האירוע המביש. חרדים שהצליחו להגיע למחות במקום נתקלו באלימות ובריונות אנטישמית.

תמוז: קרית יערים – הרבנים הורו לבטל את האירוע המיסיונרית – האירוע בוטל

כמו כן, בתחילת חודש תמוז האחרון בוטל אירוע דומה בקריית יערים, זאת בזכות ערנותם של תושבי המקום, שמיד עם פרסום ההודעה על קיום האירוע פנו למרא דאתרא הגאון רבי אריה שולמן שליט"א, שפעל מיידית מול ראש המועצה המקומית א. רוזנטל לביטול האירוע.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן