האם עשר אחוז הם דבר של מה בכך?

אשוב בעשר אחוז, בעשרים אחוז, ואף בהרבה יותר, וגם לא אחדול מלקוות לשוב במאה אחוז, כי הדרך למאה מתחילה באחד. אך בשום אופן לא אשמע לעצת היצר המגוחכת לא לעשות כלום, אלא אעשה ואחטוף ככל האפשר אחרי אשר כאמור כל פירור וכל משהו אין ערוך לו! // ניצוצות תשובה

אץ רץ יהודי בשוקה של עיר, שולי בגדיו מופשלים וכובעו שמוט, שעתו דחוקה עליו. וכי קלה זו בעיניכם? פרנסה הוא מבקש, מטופל הוא באשה ובילדים והוא חייב להטריפם לחם חוקם.
פוגע בו אדם תוך כדי ריצתו, מעמידו ואומר לו:
לאן אתה רץ ולשם מה אתה מתייגע כל היום כולו? הרי בין כך ובין כך לא תהיה עשיר כרוטשילד, ואם כן כל ריצתך אינה אלא שטות, ומוטב שתשב בבית ותנוח!
מעמיד הלה כנגדו עיניים תמהות עד מאוד:
כמדומה לי במחילה שאתה אינך מדבר אלא דברי שטות, וכי משום שלא אהיה עשיר כרוטשילד צריך אני לשבת בחיבוק ידיים ולרעוב לפת לחם? הרי אם אתבטל לגמרי ממלאכתי אף לחם חריבה לא תימצא בביתי.
משל זה מבית מדרשו של רבינו החפץ חיים נוגע הוא ביותר לימי האלול וחודש תשרי הבעל"ט. כי כך ממש היא טענתו של יצר הרע אל האדם המתחיל לשוב בתשובה: למה לך להתחיל לחשוב איך לשוב בתשובה, בה בשעה שרחוק הדבר שתעלה בידך תשובה שלימה, תשובה כדבעי. אם כן איפוא אסוף ידיך, חדל לך מלהתחיל לשוב, כי בין כה וכה לא תזכה לתשובה ב"מאת האחוזים"!
לכן חייב אדם לדעת מה להשיב לשטן המשחית: אף אם לא אזכה למאה אחוז, כלום עשרה אחוזים הם דבר של מה בכך? וכי ניתן לתאר ולו במקצת את העושר העצום של משהו קירבת אלקים?
אם לא יעלה בידי תשובה גמורה, האם משום כך אשב בטל ואוותר על תשובה למחצה, או אף לשליש ורביע? אם לא אתעשר כרוטשילד עלי להישאר אביון מופלג ונצחי חלילה? האם לא אחפוץ ולא אשתוקק לשוב בתשובה, והאם לא אשפוך שיחי לפני בוראי שיעזרני לשוב לפניו?
הלא אם אעשה את אשר ביכלתי – ישלח לי בוראי ית' שמו את עזרו מקודש לתקן עצמי לגמרי.
אי לכך לא אשב בטל, אלא אחטוף מכל הבא לידי, הרהורי תשובה, מעשי תשובה, ובקשת התשובה, שכל כולה חסד הבורא ואושר אשר לא יסולא בפז.
אשוב בעשר אחוז, בעשרים אחוז, ואף בהרבה יותר, וגם לא אחדול מלקוות לשוב במאה אחוז, כי הדרך למאה מתחילה באחד. אך בשום אופן לא אשמע ל"עצתך" המגוחכת לא לעשות כלום, אלא אעשה ואחטוף ככל האפשר אחרי אשר כאמור כל פירור וכל משהו אין ערוך לו!

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן