'מענק גבורה' לאסיר המערכה ע"ס 24,000 דולר

"אין לנו שום אפשרות לתגמלך אף לא מעט מזעיר על פועלך העצום והנשגב למען היהדות החרדית בארה"ק" נכתב במכתב מטעם מטה המאבק שצורף למענק, "ואין אנו מתיימרים לנסות ולעשות כן, כי השכר האמיתי מובטח לך ולב"ב מבעל הגמולות ביד רחבה עין לא ראתה. כל רצונינו הוא אך ורק להביע בשם עם ישראל כולו, את ההוקרה לגבורתכם ועזות דקדושה שלכם מול כוחות הסט"א המתגברים מאד בימים אלו" / המכתב המלה, וצילום הצ'ק

אסיר המערכה הגאון רבי בנימין פרידמן שליט"א אב ל-11 ילדים שנעצר במהלך המחאות נגד גיוס בנות בכפיה לצבא, וישב בכלא למשך 8 חודשים, קיבל מהיראים לדבר ה' שבגולה 'מענק גבורה' ע"ס 24 אלף דולר, מאה דולר על כל יום מימי המעצר. במכתב מרגש מטעם מטה המאבק שצורף ל'מענק הגבורה' נכתב:

'מענק הגבורה': צ'ק בסך 24 אלף דולר

בס"ד ב' אלול תשע"ז
אל כבוד האברך היקר והחשוב, לוחם מלחמת ה', ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, מגדולי מקדשי ה' בדורינו, העומד בעוז ובתעצומות נגד כל הקמים על עם ה' להעבירם על דעתם ודתם, ה"ה הרב הצדיק רבי בנימין בן הינדא מלכה פרידמן שליט"א.
ככל שננסה להביע את רגשותינו במילים, הקולמוס והנייר לא יכלכלום. אין די מילים בפינו להביע את רגשות ההוקרה היקר והכבוד שאנו חשים וחבים כלפיך, בעמידתך האיתנה במסירות נפש נגד גזירת הגיוס לשמד הצבא. כחייל נאמן בלגיונו של מלך, הקרבת את חירותך במשך 8 חודשים, למען המטרה הנאצלת של הצלת עם ישראל מזממם של עוקרי ושונאי התורה הק' המבקשים לבוללו בכור ההיתוך ה"ישראלי" רח"ל.
ולא שלא ידעת כי זו היא התוצאה העלולה לקרות לך. ידעת גם ידעת, ועל דעת כן הגעת, וזו הסיבה שהצטיידת עם הטלית והתפילין שלך בחיקך, בעת שיצאת להפגין יחד עם המוני היהודים החרדים למחות על מעצרה הנפשע של בת ישראל כשירה ששבאים אכזריים גררו אותה לכלא הצבאי על סירובה להתגייס לקלון הצבא הטמא.
יודעים אנו היטב, כי השהייה בכלא ובודאי לתקופה כל כך ארוכה, הוא לא דבר פשוט וקל כלל ועיקר. הדבר כרוך בקשיים לא מעטים ברוח ובגשם. יודעים אנו היטב שלעזוב בית עם 11 ילדים בלע"ה למשך זמן כה רב, כאשר אין מי שיעשה קידוש בליל שבת; כשאין מי שילמד עם הילדים; כשאין מי שיכלכל את בני הבית כל התקופה הזאת, ואעפ"כ אתם ובני ביתכם עומדים מוכנים ומזומנים לכל הקשיים, כאשר לנגד עיניהם עומד דבר אחד בלבד: לקדש שם שמים ולעמוד בחזית המערכה נגד הקמים עלינו לכלותינו, היל"ת.
וכאן המקום להעלות על נס את נכונותה וגבורתה הנפשית של אשת חיל אשת חבר נוות ביתך תחי', העומדת כל העת לימינך בכל המצבים, וגם בעת שנעדרת מביתך לחודשים ארוכים וכל העול הכבד נפל על כתפיה, קבלה זאת בטוב לבב מתוך הבנתה העמוקה ורצונה העז להיות גם היא שותפה להצלתו של עם ישראל משמד.
אין ספק שעמידתך האיתנה והברורה, היא הצלת היהדות החרדית כולה! בזכותך פוקחים המוני יהודים את עיניהם ואינם מסתגלים לגזירת השמד, ובזכות מסירות נפשך ינצלו בעז"ה שארית ישראל הרוצים להנצל, שלא ינוח שבט הרשע על גורלם.
אין לנו שום אפשרות לתגמלך אף לא מעט מזעיר על פועלך העצום והנשגב למען היהדות החרדית בארה"ק, ואין אנו מתיימרים לנסות ולעשות כן, כי השכר האמיתי מובטח לך ולב"ב מבעל הגמולות ביד רחבה עין לא ראתה. כל רצונינו הוא אך ורק להביע בשם עם ישראל כולו, את ההוקרה לגבורתכם ועזות דקדושה שלכם מול כוחות הסט"א המתגברים מאד בימים אלו, וזאת באמצעות הענקת "מענק הגבורה" בסך $100 לכל יום של ישיבתכם בכלא הציוני, נדבת אחינו לדעה בגולת אריאל שבארה"ב, אשר כלתה נפשם להיות אף הם שותפים בזכות העצומה והנדירה של ישיבה בכלא למען כבוד שמו יתברך.
רבי בנימין! דע לך כי הנך גאוותינו, ומקנאים אנו בזכותך העצומה לקדש שם שמים ולהסיר הקטרוגים מעל עם ישראל, כמובא בילקוט שמעוני (שמות כ, רצב): "אמר ר' נתן 'לאוהבי ולשומרי מצותי' אלו שהן יושבין בארץ ישראל ונותנים נפשם על כל המצוות. – מה לך יוצא ליהרג? על שמלתי את בני. מה לך יוצא לישרף? על שקריתי בתורה. מה לך יוצא ליצלב? על שאכלתי מצה. מה לך לוקה מאה פרגול? על שנטלתי את הלולב. ואומר 'אשר הוכיתי בית מאהבי' המכות האלה גרמו לי לאהוב לאבי שבשמים". –
אשריך רבי בנימין שנתפסת על דברי תורה! לך בכוחך זה והושעת את ישראל.
יתן השי"ת ובמהרה נזכה לקיום תפילת ימים הנוראים "וכל הרשעה כלה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ" בביטול
שלטון הרשע הציוני וגזרותיהם האכזריות להעביר על הדת, ושנזכה עוד האי שתא לראות מראה כהן גדול בצאתו מבית קדשי
הקדשים ביום הכיפורים, בביאת גוא"צ בב"א.

המברכים בכל לב וגאים בעמידתכם האיתנה
נרגשים ושמחים יחד עם כל בית ישראל הנאמנים על שחרורך מידי שוביך האכזריים
ומאחלים לך לבתי ביתך ולכל בית ישראל הכשרים ברכת כתיבה וחתימה טובה
ההנהלה וחבר העסקנים והמתנדבים

מכתב ממטה המאבק שצורף למענק הגבורה

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן