החרפה

זעזוע בעולם התורה: גדרות וחיוכים בתוככי בית המדרש בטקס חנופה מעורר סלידה עבור הלוחם המפורסם נגד עולם התורה וכל דבר שבקדושה

בעיצומה של המערכה הגורלית על נפש בני הישיבות הקדושות בארה"ק אל מול משנאי ה' הוגי ויוזמי תכניות השמד, ואשר בראשם עומד 'צר הבטחון' הלוחם שנים רבות למען גיוס בני הישיבות ה"י, לא בושו מנהלי ישיבה מסויימת בעיר אלעד להזמין אותו ולכבדו בפני הבחורים באמצע סדר הלימוד.
האין כאן ביטול התורה וביזוי התורה באופן חמור ביותר? האם שכחו שם את דבריו החריפים של רבינו יונה ב'שערי תשובה' [שער ג סוף אות קמט ואילך]: "והמכשולות הנמצאים בכיבוד הרשעים רבים וידועים, כי יש בכיבודם חילול התורה והעבודה, והוא העון המכלה מנפש ועד בשר. והשנית – כי רבים נמשכים אחריהם ואוחזים מעשיהם. והשלישית – כי המתחברים להם אף על פי שאינם עושים כמעשיהם מקבלים פורעניות כיוצא בהם, כאשר זכרנו כבר. והרביעית – כי הם מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה. ואין הצלחה לכבוד הצדיקים זולתי אחרי השפלת כבודם של הרשעים". עכ"ל.
כששאל הסר הסורר לבחורים מה אתם לומדים, וענו לו בהיסוס 'מסכת מכות', נבהל אביגדור לרגע: מה גם פה אני הולך לחטוף מכות?… אך מיד הרגיעוהו המלווים ה'חרדים': את המכות אנחנו שומרים עבור הקיצונים ואולי גם עבור הערבים… אבל אתה 'אחינו אתה, משלנו אתה'.
במקום להטיח בפניו את האמת כי אכן מסכת מכות מכוונת כנגדו, וכי מידי יום ויום הוא מתחייב עשרות פעמים ל"ט מלקיות על ריבוי העבירות שהוא עובר ה' ישמרנו, עוד באים ומתחנפים לו ומעניקים לו כבוד וחיוכים בתוככי בית מדרש מול ס"ת.
בעוד שכאשר נקלע בטעות למאה שערים הוא זכה לחירופים וגידופים כפי שהרוויח ביושר, הולכים אחרים ולא נרתעים מלהזמינו לישיבה בזמן אלול ובאמצע הסדר, לבטל תורה ולכבד את הרשע השונא באמת את כל לומדי התורה יותר ממה ששונאים עכו"ם לישראל.
אכן "אני חומה ושדי כמגדלות", אך ורק בשמירת חומות ההתבדלות נינצל מהתדרדרות רוחנית, ובכל עוז נברך: "ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן