בחסדי שמים: בת ישראל שנעצרה בלשכת הגיוס שוחררה מהמעצר מחשש למחאות ציבוריות

הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס * 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל': על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי

מחשש למחאות ציבוריות שהיו אמורות להתקיים אמש בהוראת גאב"ד ירושלים הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, בעקבות מעצרה של צעירה חרדית. שוחררה הצעירה ממעצרה, והבוקר היא אמורה לקבל את תעודת הפטור משירות צבאי. – זהו פרק נוסף במלחמה עיקשת, בה פתחה מדינת ישראל נגד העם היהודי. כשהמגמה ברורה ושקופה, מדובר בנסיון נואל לכרסם בכל עיקרי התורה והיהדות, כאשר כבר פסקו כל גדולי עולם בארץ ובגולה ובראשם מרנן החזו"א והרב מבריסק וכל קדושים עמהם זיע"א שהוא מן החמורות שבחמורות ופסקו לדורות כי גיוס בנות הוא בייהרג ואל יעבור.
לאחרונה פושה מגמה מדאיגה בקרב שלטונות הצבא המנסים להקשיח עמדות ולהקשות על צעירות חרדיות ושומרות מצוות, שמסיבות כאלו ואחרות חלו עיכובים ואיחורים בהגשת התצהיר המקנה להן את הפטור משירות צבאי על פי חוק.
אתמול בשעות הבוקר, הגיעו אנשי המשטרה הצבאית לבית משפחה חרדית בעיר ביתר עילית ועצרו את בת המשפחה, שגדלה והתחנכה כל השנים במוסדות חרדיים, אך מסיבות שונות לא הגישה את התצהיר הנדרש בזמן. בהמשך, כשפנו שלטונות הצבא בטלפון להורי הצעירה, אמרו ההורים שהיות שהבת הינה חרדית ושומרת מצוות, היא זכאית לפטור משירות צבאי.
בעקבות המעצר שבא במפתיע וללא כל התרעה קודמת, פנו ההורים לעסקנים שונים שפעלו בנמרצות לשחרר את הבת ממעצר. לאחר מאמצים מרובים הסכימו שלטונות הצבא שלא לעצרה בבית מעצר אלא להחזיקה בלשכת הגיוס עד הבוקר, במטרה להביאה בפני ועדת דת שתאשר את היותה שומרת מצוות ואת קבלת הפטור כנדרש.
הידיעה על ההחלטה להשארתה בלשכת הגיוס גם למשך הלילה, הובאה לידיעת גאב"ד ירושלים, הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, שהורה על החובה לצאת למחאות ציבוריות בדרישה לשחררה מיידית, ולא להסכים להשארתה במעצר אפילו לילה אחד. בעקבות החשש של השלטונות ממחאות אלו שהיו אמורות להתקיים אמש, שוחררה הצעירה כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות לביתה.
בעיתון 'הפלס' הובאו דברים של עסקני 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל' שאמרו אמש: "כבר התרענו בעבר, כי לנוכח המגמה המתמשכת של רשויות הצבא להקשות בכל דרך על מתן הפטור משירות צבאי לבנות דתיות ושומרות מצוות, מוטלת על ההורים ועל הנהלות הסמינרים ובתי הספר העל יסודיים לבנות חרדיות, לנקוט משנה זהירות, להשגיח ולהתריע שלא ייווצר מצב בו תלמידה חרדית לא תגיש את התצהיר הנדרש בזמן הקבוע".
"בכל מקרה", הוסיפו העסקנים, "אין להיכנע לדרישות הצבא לזימון הבת ללשכת הגיוס לשום בדיקה או חקירה כל שהיא, ובכל בעיה ניתן לפנות למס' הטלפון: 02-940-3483".

הצבא מנסה להפעיל קשיים ביורוקרטיים חדשים על בנות ישראל

מזה תקופה ארוכה נודע על הצבת קשיים בפני בנות חרדיות הנקראות שוב ושוב ללשכות הגיוס על מנת להסדיר את מעמדן ולקבל פטור מגיוס לצה"ל, שאודותיו נפסק כי הוא ביהרג ובל יעבור. כזכור, עד לתיקון החוק בשנת תשל"ח היו בנות דתיות נדרשות להופיע בפני ועדות פטור של הצבא, בהן הייתה נבחנת רמת דתיותן של הבנות, כאשר לוועדה הייתה סמכות שלא לאשר את הצהרת הבת. התיקון שעליו סוכם בהסכם הקואליציוני בשנת תשל"ז סייע רבות ואיפשר קבלת פטור מיידי לכל בת שהצהירה בפני דיין בבית הדין – או להבדיל בפני שופט בבית המשפט – כי היא מקיימת אורח חיים דתי.
בכל השנים ידע הצבא, כי מדובר בהליך אלמנטרי ועל כן לא הציב קשיים גם באמתלה של תקלות פורמאליות כגון במקרים של בנות שמסיבות שונות איחרו במועד הגשת התצהיר. אך לאחרונה מנסים שלטונות הצבא להציב קשיים, ולהתנכל באמתלאות שונות ומשונות לבנות חרדיות ודתיות המבקשות פטור מגיוס.
יודגש, כי ע"פ ההליך המקובל, מרבית הבנות החרדיות מגישות את התצהיר במרוכז ע"י הנהלת המוסד שבו הן לומדות, כשתעודת הפטור מגיעה לאחר מכן לביתן. אלא שלאחרונה החלו שלטונות הצבא להערים קשיים רבים על השגת הפטור לבנות חרדיות ודתיות לא מעטות, ברוב המקרים בתואנה של "תקלות טכניות" בהצהרה שהוגשה, ובשל כך הם מציגים דרישות שרירותיות לפיהן על הבת להופיע בעצמה בלשכת הגיוס.
בכמה מקרים ניסו שלטונות הצבא לשלול את הפטור המגיע לבת על פי חוק, בטענה כי לא הגישה את התצהיר בזמן, ומשום כך אינם חייבים לתת לה פטור. עסקנים המטפלים בנושא אומרים כי אמנם במקרים שבהם הבת חרדית ומתגוררת בריכוזים החרדיים, חוששים שלטונות הצבא להערים קשיים שיביאו עד כדי ביטול מוחלט של בקשת הפטור, אך כאשר מדובר בבנות מהפריפריה או ממשפחות בעלות רקע מיוחד, נוקט הצבא יד קשה וכבר היו מקרים של כליאת בנות לתקופות שונות בבתי כלא צבאיים, ורק לאחר מאבקים משפטיים הצליחו הן לקבל את הפטור.
מתברר, שהצבא גורם קשיים מיוחדים לבנות שהתקרבו ליהדות לאחר גיל 18 בטענה כי אין לאשר פטור לבת שהגישה את התצהיר חצי שנה לאחר מועד התייצבותה לצו ראשון, כך שכל בת שחוזרת בתשובה לאחר זמן זה יקשה עליה לקבל את הפטור. בעבר היו שלטונות הצבא נוהגים בהתחשבות בבנות אלו, והן היו מקבלות את הפטור על רקע דתי, אך לאחרונה נתקלים מנהלי מוסדות לבנות של תלמידות מתחזקות בקשיים להשיג פטור לתלמידותיהן.
במכתב מיוחד מטעם בד"ץ העדה החרדית בחודש טבת תשע"ז נכתב:

בצער רב שמענו כי התרבו המקרים בהם נדרשו בנות ישראל כשרות להתגייס לצבא בתואנות שונות ומשונות ובדרכים פתלתלות ועקלקלות גם לבעלות תשובה ומתחזקות, וכבר נעצרו בהשפלות נוראות כמה בנות ישראל ה"י, ואנו רואים בזה דבר חמור מאד, וכבר פסקו כל גדולי עולם בארץ ובגולה ובראשם מרנן הגאב"ד והביד"צ החזו"א ומרן מבריסק וכל קדושים עמהם זכר צדיקים לברכה, שהוא מן החמורות שבחמורות ואסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכת הגיוס לכל דבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא בדרכי פיתוי ולא בדרכי הכרח וכדומה, (רק לבא להסדר באמצעות המוסדות).
וכל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני חייב למחות ולזעוק. ולהתכונן למערכה גדולה אשר כמוה לא נהיתה. ולהיות ערים על כל קריאה וכל צרה שלא תבא ח"ו, וכל הגולה תהיה כמדורת אש.
ואנו פונים גם אל יהדות הגולה אדמורי"ם ומנהיגי הציבור שליט"א שירעישו עולם על גזירה נוראה זו, בי בנפשנו הדבר. ואל כלל ישראל אנו קוראים להתחזק בתורה וירא"ש ולהרבות בתפלה לביטול רוע הגזירה, וכן לביטול גזירת הגיוס המרחפת על ראשי בחורי ישראל היל"ת. ואנו מוחים על הרדיפה הנוראה של בחורי ישראל והעסקנים החשובים לש"ש.
והשי"ת יעזרנו ע"ר כבור שמו להרים קרן התורה וישראל, ולבניו הבית אשר אליו מייחלים עינינו בקרוב בימינו בבוא לציון גואל בב"א.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן