סוד החיים: עמידה בנסיונות!

"כל סיבת ומטרת חיינו הם הנסיונות. הרי מלאכים יש לו להקב"ה בשמים בשפע רב, וכל רצונו הוא שנחיה כאן בעולם הזה המלא נסיונות ונעמוד בהם. ואם יסורו ממך הנסיונות למה לך חיים?" (דברי החזו"א). // ניצוצות תשובה

אברך צעיר הגיע אל מרן החזו"א ובפיו בקשה דחופה: אנא, יתפלל עלי רבינו ויברכני שיסור ממני יצר הרע ויסתלקו ממני כל הנסיונות, ואהיה משוחרר לעמול בתורה ולעבוד את ה' כראוי!

– "זאת אומרת" ענה לו החזו"א "כי רצונך שאתפלל שתמות ח"ו ברגע זה!"

– "אוי חלילה, מה כוונת רבינו?"

– "כוונתי פשוטה, שכל סיבת ומטרת חיינו הם הנסיונות. הרי מלאכים יש לו להקב"ה בשמים בשפע רב, וכל רצונו הוא שנחיה כאן בעולם הזה המלא נסיונות ונעמוד בהם. ואם יסורו ממך הנסיונות למה לך חיים?"

אף בתורתו שבכתב, בקובץ אגרות ח"א סי' ר"ט, עומד החזו"א על יצר העבודה זרה שהיה בדורות הקודמים, וכותב שאחרי ששחטו אנשי כנסת הגדולה את יצרא דע"ז "אין לנו שום מושג איך יתכן יצר של השתחויה לפסל, אך אין זה עליה מצדנו אלא ירידה, כי הלא תכלית האדם הוא היצר ונטול יצר הוא נטול נשמה"!!

מה שאין לנו יצר של עבודה זרה אין זה מעלה אלא חסרון! כי כל תכלית האדם הוא להילחם ביצר. אם כן איפוא נמצינו למדים כי מי שמרגיש שיש לו יצר רע קשה במיוחד, אין זה אלא הוכחה על גדלות נשמתו, ושיש ביכלתו לזכות לדרגות גבוהות אם רק ישכיל להתגבר על נסיונותיו!

אי אפשר בלי נסיונות, ברם אוי ואבוי למי שהוא שומר תורה ומצוות כל עוד שאין לו נסיון, אך בהגיע שעת נסיון הוא נופל שדוד ואינו חוגר עוז ועצמה לעמוד בנסיונות. הלא כל תכלית חייך היא העמידה בנסיונות! כל נסיון הוא מבחן הנשלח לך מן השמים, וחייב אתה לעמוד בו בגבורה. וכיון שמנסים אותך, מוכרח הדבר שיש לך את הכלים והיכולת לעמוד בנסיון זה.

זה לשונו הרמח"ל בספרו מסילת ישרים פרק א:

"נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד לשיהיה לו נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו".

שלשה תפקידים יסודיים עומדים לפני כל איש מישראל: לקיים מצוות, ולעבוד את השי"ת, ולעמוד בנסיונות!

ועוד שם:

"והנה שָׂמו הקב"ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל עניני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם נסיונות לאדם, העוני מצד אחד והעושר מצד אחד כענין שאמר שלמה (משלי ל): פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה', ופן אורש וגנבתי וכו'. השלוה מצד אחד והיסורין מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לידבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו, כן ישיגהו וישמח בו".

ומה נאמר ומה נדבר על דורנו אנו, דור סיפא דגלותא ועקבתא דמשיחא, כמה רבו בדורנו נסיונות שונים ועצומים, אם בקדושה ובשמירת העינים, אם בפגעי הטכנולוגיה לכל סוגיהם, ואם באובדן ההשקפה הנכונה במישור הציבורי אפילו החרדי, ובכלל בחוסר נכונות להתאמץ קצת בתפילה ובעמל התורה ובכל עבודת ה', כאשר כל צורת הרחוב זועק: נהנתנות ותענוגי הבל, יחד עם עצלות וכבדות, מתוך רצון שהכל יבוא מאיליו בלי טורח,

ואילו כל התקדמות רוחנית הלא לא תיתכן בלי עבודה והתאמצות, בלי התגברות.

לכן מוטל עלינו לזכור את האמת, כי לא נוצרנו אלא לעבוד את ה', ולעמוד בנסיונות. ואשרי מי שלוחם ומתגבר ועושה ככל שבידו, ויזכה לעזרתו ית' לצאת עטור נצחון ועליו ייאמר: איזהו גבור הכובש את יצרו.

כי מאחר שלכך נוצרנו, הרי בודאי בידינו הדבר להילחם ולקבל את הבטחת הכתוב (תהלים לז, לב-לג): "צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק וּמְבַקֵּשׁ לַהֲמִיתוֹ. ה' לֹא יַעַזְבֶנּוּ בְיָדוֹ וְלֹא יַרְשִׁיעֶנּוּ בְּהִשָּׁפְטוֹ". חזק ואמץ, חזק ונתחזק.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן