בד"ץ העדה החרדית בעקבות ביטול חוק גיוס בני הישיבות המשודרג: אל תתפתו שוב לפשרות וויתורים

"וביותר עתה בביטול החוק הזה פונים אנו בשעת הגזירה אל כלל ישראל לשבטיו וגווניו, אל תתפתו לנסות שוב פתרונות ומשאות שוא ומדוחים של נסיונות כושלות להצעת פשרות למחצה לשליש ולרביע, כי כל אלו נידונו לכשלון כפי שהוכיח הנסיון, הבו כולנו יחד כל יראי ה' נעמוד איתן לבלי להכנע אל דרישותיהם, וידעו כי אין באפשרותם לכוף אותנו לקבל מרותם, כי בנפשינו הדבר."

בקריאת קודש המתפרסם תחת הכותרת 'קריאה אל עם השם' מטעם בד"ץ העדה החרדית, בהקשר לביטול חוק הגיוס המשודרג. נכתב:

זה כמה שנים אשר היהדות החרדית בארה"ק וברחבי תבל נלחמת בגזירת הגיוס המרחפת על ראשי עם קודש בארה"ק, כאשר הרשעים כים נגרש ורוצים לעקור את הכל, ומנגד החרדים לדבר ה' מנסים בכל כח לעצור בעד המשחית ומשיבים מלחמה שערה לבל ידח ממנו נדח גם לא מן הנחשלים.
בימים האחרונים בטלו שופטי הבג"ץ – הערכאה העליונה של מדינת השמד – את התיקונים לחוק הגיוס אשר כבר בשעת חקיקתם בחודש כסלו תשע"ו זעקנו מרה עליו, אספנו עם קראנו עצרה לקרוע בגדינו על גזירה נוראה זו האומרת לילד החי גזורו לומר אלו לחיי עולם ואלו לצבא שמד וכליון רוחני חס וחלילה, ועתה לגודל החרפה וכדאי בזיון וקצף אשר מבין שיטי פסיקתם מכרו דעות שהביאו כאילו בשם הציבור החרדי שיש מקום לפשרות וקולות בענין זה שציפור נפשה של היהדות החרדית תלוי בה.
דעתינו ברורה זה מכבר כי אילו היו כל כלל ישראל עומדים בחוזק ובתוקף שלא לזרוק אבן אחר הנופלים היו השלטונות מבינים בי אין בכוחם ובאפשרותם לגייס ולו בחור או צעיר אחד לשורותיהם, כי הלא דעתם ברורה ומוכרזת בראש כל חוצות כי מטרתם לבולל את הציבור החרדי בכור ההיתוך החילוני ולטשטש את הגבולות בין יראי ה' לאשר לא עבדו, ולשם כך מפעילים מסלולי אקדמיה ושינויים בחינוך הבנים והבנות.
ועל כן חובה עלינו לחזור ולשנן דע"ת רבותינו הגאוה"צ מצוקי דור ודור כי הגיוס הוא בכלל ג' עבירות החמורות שיש בצבא ושירות בו, וגובלים באיסור של יהרג ואל יעבור רח"ל, וגם אם יבטיחו שיהיו במסגרות ותנאים שלפי דבריהם יתאימו לחרדים ודתיים, והיות שלפי חוקיהם צריכים שויון בין כל אחד ואחד גברים ונשים חילונים וחרדים, והם גופם הם מהיחידים באומות העולם שמגייסים נשים לצבא, כי כל מטרתם להניא את לב העם מתורה הקדושה ומצוותיה ולהעבירם על דתם היל"ת.
וביותר עתה בביטול החוק הזה פונים אנו בשעת הגזירה אל כלל ישראל לשבטיו וגווניו, אל תתפתו לנסות שוב פתרונות ומשאות שוא ומדוחים של נסיונות כושלות להצעת פשרות למחצה לשליש ולרביע, כי כל אלו נידונו לכשלון כפי שהוכיח הנסיון, הבו כולנו יחד כל יראי ה' נעמוד איתן לבלי להכנע אל דרישותיהם, וידעו כי אין באפשרותם לכוף אותנו לקבל מרותם, כי בנפשינו הדבר.
ואל צעירי בני ישראל אנו קוראים, עמדו איתן במעמדכם ומצבכם, אל תתנו לכושלים ולגייסים שפלים להביא אתכם אל עברי פי פחת צבא הקלוקל, התחזקו בתורה ויראת שמים וגזירה עבידא דבטלי, לקיים דברי הנביא לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך, להתחזק בגדרים אשר גדרו ראשונים, להקים מסך מבדיל בינינו ובין הרחוב הפרוץ, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, לקיים את מאה"כ נעים זמירות ישראל דוד מלך ישראל ע"ה: אוהבי ה' שנאו רע, והלא משנאיך ה' אשנא וגו', תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי.
תקוותינו כי אכן יעמדו איתן בחוזק ובתוקף לבל לתת לפורץ גדר לעלות עלינו, להתחזק בשמירת התורה והמצוה לגדור גדרי ולחזק את ההתבדלות המוחלטת מהם ומהמונם, אשר הוא ורק הוא תריס בפני הפורענות, ויקוים בנו נבואת משה רעיא מהימנא: וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב וגו', אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בד' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרך.
ובקרוב בימינו ישראל נושע בה' תשועת עולמים בביאת גואל צדק בב"א, ונזכה כולנו יחד להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים, ולשנת גאולה וישועה אמן.

וח"ש הביד"צ דפעיה"ק, יום א' סליחות לסדר לו חכמו ישכילו זאת וגו' כ"ו אלול תשע"ז לפ"ק

על המכתב חתומים: הגאב"ד הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, וחברי הבד"ץ הגאונים הגדולים רבי אברהם יצחק אולמן, רבי יהושע רוזנברג, רבי יעקב מנדל יאראוויטש, ורבי יהודה פישר שליט"א.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן