בראשות גדולי התורה שליט"א: אלפים בכינוס 'גיבורי החיל' בהכרזה נחושה: סירוב מוחלט לכל שיתוף פעולה עם גזירת הגיוס

את המשא המרכזי נשא צדיק יסוד עולם הגאון הגדול רבי ישראל יצחק קלמנאוויץ שליט"א. כמו"כ נשאו דברים הגאון הגדול רבי אהרן דב זלזניק שליט"א, הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מטשרנאביל שליט"א, הגאון הגדול רבי יוסף מאיר אלטמן שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר * במעמד השתתפו גם הגאון הצדיק רבי משה קרמר מזקני חסידי ברסלב בארה"ק, הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א מרא דאתרא הקריה החרדית נחלה ומנוחה בית שמש, הגאון רבי יהושע ברים שליט"א ראש ישיבת בוהוש והגאון רבי משה זאב זורגר שליט"א חבר בד"ץ העדה החרדית, ועוד רבנים, מרביצי תורה ומורי הוראה.

אלפי בני ישיבות ואברכי כוללים מבני היישוב הישן וקהילות חסידיות מירושלים, בית שמש וערים נוספות, התכנסו אמש באולמי תמיר בירושלים, לשמוע דברי חיזוק על חובת בני הישיבות בתקופה זו, על איסור שיתוף הפעולה עם גזירת הגיוס ועל החובה לחזק ידיהם של הנמנעים מכל התייצבות בלשכות הגיוס, כהוראת גדולי ישראל. הדברים הנוקבים שנאמרו בכינוס חיזקו את ידיהם של בני העליה וגיבורי החיל הנמנעים מכל התייצבות בלשכות הגיוס, כהוראת גדולי הדור.
כזכור, החל משנת תשע"ב עם פקיעת ההסדר הוותיק שהבטיח את מעמדם של כלל בני הישיבות בארץ ומנע כל דרישה לגייסם לצבא, ול¬נוכח העלאת יוזמות חקיקה שנועדו להוביל מיתווים שונים של גיוס, פורסמה הוראתם של גדולי התורה מכל החוגים והעדות ובראשם רבינו מרץ ראש הישיבה שליט"א, על איסור שיתוף הפעולה עם החוק בכל דרך שהיא, ובפרט הימנעות גורפת מהתייצבות בלשכות הגיוס. בהמשך נערכו כינוסים בהם השתתפו מאות מגדולי התורה, רבנים, ראשי ישיבות ואדמו"רים בהם הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד ירושלים וחברי הביד"ץ שליט"א, אשר נתנו תוקף וחיזוק לאיסור ההתייצבות בלשכות הגיוס. בכינוסים הוכרז כי ההתייצבות מהווה שיתוף פעולה עם מטרות החוק שנועד להכשיר את הלבבות ולהביא למצב בו היהדות החרדית בארץ הקודש תיכנס לתקופת הסתגלות ותפנים הכרה במציאות המתחדשת רח"ל של מילוי יעדי גיוס לצבא שכפי שהורו גדולי הדור ובראשם רבינו הגדול מרן בעל האבי עזרי יש לראות בכך גזירת שמד שמחייבת למסור על כך את הנפש.
לאחר דבריו של מנחה הכינוס הגאון רבי דוד שכטר שליט"א, נשא דברים הגאון רבי אהרן וואזנר שליט"א, מו"ץ בעדה החרדית, שאמר בדבריו כי אנו נמצאים בעת של טשטוש וגזירה על רבים, ורק כאשר הדברים ברורים ובהירים – אפשר לעמוד בניסיון. על כן צריך להיות ברור לכל אחד ואחד שזו גזירה נוראה ורוח טומאה שבאה לשבר ולעקור את הכל.
את המשא המרכזי בכינוס נשא הגאון הגדול רבי ישראל יצחק קלמנוביץ' שליט"א, בעל ה'אהלי ישועה', שהרחיב בדבריו על התרבה בעת הזו למסור את הנפש ולהיכנס תחת הנהגת התורה וכך ניצלים מכל הניסיונות של הרדיפות ע"י רשעי ישראל.
הגאון הגדול רבי אהרן דב זלזניק שליט"א מראשי ישיבת מאור התלמוד, נשא אף הוא דברים בכינוס והדגיש את החובה שלא לשתף פעולה עם הגזירה ולא ללכת אליהם כלל וכלל. לאחריו דיבר הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א אשר בירך את המשתתפים ברוב ברכות ואמר כי על ידי עמידתנו בעוז שלא ללכת אליהם ולא לשתף איתם שום פעולה, ניתן עח לאלוקינו, וזו תהיה הצלחתנו.
כמו כן נשא דברים הרה"צ רבי אהרן טוורסקי שליט"א, אשר הביא את דברי אביו כ"ק האדמו"ר מטשרנאביל שליט"א, שגזירת גיוס בני הישיבות מסעירה את רוחו עד בלי מנוח, וכל הפעולות שהוא משתדל לעשות בעניין מופרעות כל העת ע"י גורמים שונים, ורק הדרך של מלחמה ללא פשרות היא שהוכיחה עצמה את עצמה בכל הדורות.
הגאון הגדול רבי יוסף מאיר אלטמן שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר בבני ברק אמר בכינוס החיזוק, כי בעבר נודע כיצד העבירה המדינה על הדת את ילדי העד לים מתימן וארצות נוספות, על ידי גזיזת הפיאות ושינוי הדמות החיצונית. כיום מנסים להעביר על הדת על ידי הממ"ח הצבאי והפיתויים השונים ללכת לאק¬דמיה. עכשיו שלא איכפת להם שיהיו בידם חרדים שיישארו עם פיאות, ובלבד שיצליחו להרקיבם מבפנים ולשנות ח"ו את המוח והלב של הציבור החרדי. שהשלטון מתחיל זאת מגני הילדים כאשר כל לימוד רוחני מתהפך ללימודי טבע וכדר, ובכך רוצים לעקור את כל הרד חניות מליבות היראים. הפסוק אומר: 'מי יתן טהור מטמא לא אחד', עלינו להגיד לכל הגזירות 'לא אחד', ולא לשמוע להם כלל וכלל.
בסיום הכינוס אמר מנחה הכינוס הרה"ג רבי דוד שעכטר שליט"א, כי אותם 'גיבורי החיל' מוסרי הנפש שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס ולא משתפים פעולה כלל עם גזירת הגיוס, הם אלו שאומרים בקול גדול "לא" רבתי לגזירת השמד, ורק בדרך זו כפי שמורים לנו גדולי התורה שליט"א נינצל בס"ד מהגזירה. טרם נעילת הכינוס וקבלת עול מלכות שמים דיבר בקצרה הרה"צ רבי ניסן פרנקל שליט"א, מוותיקי הקני תלמידי הגה "ק בעל ה 'דברי יואל' מסאטמר זצוק"ל, שעמד בדבריו על החשיבות במאבק הנחוש של אי התייצבות בלשכות הגיוס, כשבכך מנחילים את המסר החיוני של אי שיתוף פעולה מוחלט עם גזירת הגיוס, שזו הדרך היחידה לעמוד מול גזירה נוראה זו.

להלן מודעות שניתלו בריכוזי הערים החרדיות לפני הכינוס הנכבד:

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן