דאגה גוברת במגזר החרדי: שרת המשפטים בהצהרה לתקשורת: החוק המתגבש לגיוס בני ישיבות יגביר את גיוס החרדים יותר מהחוק האחרון

שרת המשפטים שעמדה מאחורי גיבוש חוק לפיד לגיוס בני ישיבות, התייחסה בראיון לתקשורת לחקיקת חוק חדש, לאחר ששני החוקים הקודמים הן של לפיד והן הבא אחריו נפסלו ע"י בג"ץ שציין כי למרות שהחוק מביא להגדלת הגיוס אך עדיין אינו שוויוני לחלוטין, וציינה כי החוק החדש יגביר את גיוס החרדים. גם בסיעת כולנו הבהירו כי לא יתמכו בחוק שלא יגביר את גיוס החרדים * לפני החגים ציין ליברמן: כי אחרי החגים הנושא הזה יכנס להילוך גבוה ואנחנו נילחם על העמדה שלנו הדורשת גיוס חובה לכל בן 18 כולל החרדים * בד"ץ העדה החרדית בקריאת קודש "אל תתפתו שוב לפשרות וויתורים" * גדולי ישראל בזמן הדיונים בחוק טל - מועצת גדולי התורה: "מחוייבים אנו להביע בתוקף את דעת התורה הצרופה ... שבכגון דא אין לעשות כל שינוי אפילו כל דהוא ממה שהיה, ולבל יעזו גורמים מבחוץ להכתיב דרכו וצורתו של עולם התורה" * ראשי הישיבות: "אין לאף אחד סמכות לדון בעניין זה כלל, ואין לשקוט ולנוח עד אשר יסולק הענין מעל הפרק" ; מרן הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל במכתב להגרי"ש אלישיב זצוק"ל: "מעולם לא שמענו שהסכימו ראשי הישיבות וגדולי הדור ליתן ידם לפשרות וויתורים ולדברים המשתמעים כן"

בראיון שהעניקה במוצאי שבת שרת המשפטים לחדשות2 ב'פגוש את העיתונות' התייחסה לסוגיית גיוס בני הישיבות בנוגע לחקיקת חוק חדש להגברת הגיוס מקרב בני הישיבות, לאחר ששני החוקים הקודמים הן של לפיד והן הבא אחריו נפסלו ע"י בג"ץ בטענה כי הגם שהוא מגביר את הגיוס מקרב החרדים עדיין אינו שוויוני. ואמרה כי המטרה של החוק החדש לגיוס חרדים הוא שכמה שיותר חרדים ישתלבו במעגל העבודה ויתגייסו לצבא.
בדבריה הזכירה את פעילותה בקדנציה הקודמת במהלך חקיקת 'חוק לפיד' וציינה כי תשמור על רוח החוק גם בחקיקה החדשה. "אנחנו נעשה את זה עוד פעם. אני עמדתי בראש הוועדה בכנסת הקודמת. חוקקנו אז חוק שהיה חוק יסודי ומעמיק, ועל בסיסו ננסה לחוקק חוק בגרסה אחרת. המטרה של החוק היא שכמה יותר חרדים ישתלבו במעגל העבודה וילכו לצבא".
כאשר נשאלה האם יחוקק שוב אותו החוק שהבג"ץ דחה, השיבה: "אנחנו נשנה אותו. יש גם הרבה הערות של בג"ץ ונתייחס אליהן. אני לא חושבת שהחוק הזה יביא שורון. המטרה של החוק הזה שעוד חרדים יתגייסו ועוד חרדים יעבדו".
בראשות הוועדה החדשה עומד יריב לוין, וחבריו הם: איילת שקד, אריאל אטיאס, מאיר פרוש, אורי מקלב, עודד פורר מירב בן ארי.
בפגישה שקיימו בשבוע שעבר חברי הוועדה הבהירו בסיעת כולנו באופן חד משמעי כי החוק החדש חייב לעודד יותר את היקף גיוס בני הישיבות, לדבריה, כל חקיקה שלא תתייחס לביקורת של שופטי הבג"ץ תהווה "ביזוי החלטת הבג"ץ" וכי מפלגתה לא תוכל לתמוך בכך.
לפני החגים הצהיר, שר הביטחון ויו"ר סיעת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, כי לאור החלטת הבג"ץ, בכוונת מפלגתו להילחם על "גיוס שוה לכולם", כך שכל צעיר בגיל 18, יתגייס לצבא או לשירות לאומי, בלא להעניק כל פטור לבני הישיבות. "כל מי שמגיע לגיל 18 חייב להתגייס אנחנו נדרוש גיוס לכולם גם לחרדים וגם לאחרים שאין יותר סוג א', סוג ב'. זו התפיסה שלנו ומעולם לא הסתרנו אותה. אחרי החגים הנושא הזה יכנס להילוך גבוה נלחם על העמדה שלנו, כל צעיר שמגיע לגיל 18 או לשירות צבאי או לשירות לאומי, זה לא יכול להיות אחרת
ליברמן הסביר, איך בדעתו להתמודד עם התנגדות המונית של עשרות אלפי בני ישיבות שיסרבו להתגייס לצבא: "אני עוד פעם שומע: איך תגייס את כולם. זה לא מציאותי, כולם ילכו לבית הסוהר? עשרות אלפים לא ירצו להתגייס אז מה תעשו? אין שום כוונה להכניס לכלא אף אחד. ואם אנחנו רוצים להיות יעילים אפקטיביים ולא דוקא את הסרבנים להפוך לגיבורים, צריך לעשות את זה בחוכמה, אבני לא חייב להכניס אותם לכלא אבל אני יכול לרשום לכל אחד מהם רישום פלילי, ואני יכול לדרוש מהמדינה לא לסבסד אף אחד מהם בשום מלגה אני לא חייב לא אונברסיטה לא ישיבה ולא מכינה ולא מכלל שהיא מקבלת סרבני גיוס"

בד"ץ העדה החרדית בקריאת קודש "אל תתפתו שוב לפשרות וויתורים"

בשבוע שעבר יצאו בד"ץ העדה החרדית בקריאת קודש "אל תתפתו שוב לפשרות וויתורים": "וביותר עתה בביטול החוק הזה פונים אנו בשעת הגזירה אל כלל ישראל לשבטיו וגווניו, אל תתפתו לנסות שוב פתרונות ומשאות שוא ומדוחים של נסיונות כושלות להצעת פשרות למחצה לשליש ולרביע, כי כל אלו נידונו לכשלון כפי שהוכיח הנסיון, הבו כולנו יחד כל יראי ה' נעמוד איתן לבלי להכנע אל דרישותיהם, וידעו כי אין באפשרותם לכוף אותנו לקבל מרותם, כי בנפשינו הדבר."

דעת גדולי התורה זצוק"ל ויבלחט"א נגד כל פשרות וויתורים בנושא גיוס בני ישיבות

לקראת חודש אדר א' תש"ס, החלו ההדלפות מתוך הוועדה וממסקנותיה המתגבשות, וגבר החשש כי מסקנות הללו מהוות מהפיכה חדשנית בכל מה שקשור לבני הישיבות. שכן אם עד היום ברור היה לכל כי המסגרת היחידה אותה יש לקיים עבור בני הישיבות היא מסגרת "תורתו אומנותו", וברור היה כי מסגרת זו אמורה לכלול את כל בני הציבור החרדי, הרי שמסקנות הוועדה באו לחולל שינויים דרסטיים בעניין זה ולעודד עוד ועוד מסלולים לגיטימיים עבור הציבור החרדי, אשר יהיו נתונים תחת מרותם של פורקי העול.
כאשר נודע למרנן ורבנן זצוק"ל ויבלחט"א מהן המסקנות העומדות לצאת מהוועדה, יצאו במכתב חריף כנגד העניין. המכתב כולו ראוי להישנות היטב על ידי כל בן תורה, באשר כלולים בו יסודות ההשקפה של עולם הישיבות, אולם בין היתר נכתבו בו הדברים הבאים:
"בוודאי אין ליצור מסגרות ומסלולים שכל תכליתם לסלול דרכים לפרוש מהתורה ולשכנע את הלומדים להיות מניחים חיי עולם ועסוקים בחיי שעה", "ועל כן מחוייבים אנו להביע בתוקף את דעת התורה הצרופה שקיבלנו מרבותינו גדולי הדורות האחרונים ואשר מסר נפשו על גאון עוזנו מדרבנא דאומתיה אשר לבו לב כל ישראל מרן רשכבה"ג בעל אבי עזרי שליט"א, שבכגון דא אין לעשות כל שינוי אפילו כל דהוא ממה שהיה, ולבל יעזו גורמים מבחוץ להכתיב דרכו וצורתו של עולם התורה". "ובידוע שמלכתחילה הבענו דעתנו שאיננו מסכימים להשתתף עמהם בדיונים ובמו"מ בכל ענייני פשרות שכאלו, אלא אך ורק להסדיר המשך המצב הקיים ללא כל שינוי. על כן אין לזוז ולשנות כמלוא נימה ממה שהיה עד כה".
על מכתב זה באו על החתום מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה הגרמ"ש שפירא, הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"ז רוטברג, הגרא"י זלזניק, הגרח"פ שיינברג, זצוק"ל, ויבלחט"א הגר"ש אויערבאך.

יחד עם מרנן ורבנן, הצטרפו עוד רבים מגדולי ראשי הישיבות והת"ח למחאה כנגע וועדת טל, בדבריהם כתבו "על דבר אשר זוממים לאחרונה באמתלאות שונים ומשונים לעשות שינויים בהסדרי גיוס לומדי תורה… הננו… מתנגדים בכל תוקף ועוז". בדבריהם אף הוסיפו את המשפט החריף הבא: "ואין לאף אחד סמכות לדון בעניין זה כלל, ואין לשקוט ולנוח עד אשר יסולק הענין מעל הפרק".

באותם ימים (כ' אד"ב תש"ס) כתב מרן הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל מכתב למחותנו מרן רשכבה"ג הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק“ל מכתב חריף כנגד מסקנות הוועדה והחשש הקיים בחתימה על מסקנותיה, ובו נכתבו הדברים הבאים: "והנה מעולם לא שמענו שהסכימו ראשי הישיבות וגדולי הדור שיחי' ליתן ידם לפשרות וויתורים ולדברים המשתמעים כן, וכל מה שגזרו היה שלא בהסכמתנו".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן