על רקע גיבוש מתווים לגיוס חרדים בניגוד להלכה; הרבנים החרדיים מתנערים מהפוליטיקאים סוחרי הנשמות: "לא שלוחא דרחמנא ולא שלוחא דידן"

"רבבות אלפי ישראל מתנגדים לכל ויתורים ופשרות; הנציגים אינם מייצגים את כלל ישראל", קבעו הרבנים החרדים, שאף הוסיפו: "נמשיך להתנגד בכל כוחנו לכל דרך של פשרה או ויתור בענין זה אשר הוא בציפור נפשה של היהדות החרדית ותורתנו הקדושה" * כבר בזמן הדיונים בחוק טל הבהירו גדולי ישראל את דעתם נגד כל פשרות וויתורים; מועצת גדולי התורה: "מחוייבים אנו להביע בתוקף את דעת התורה הצרופה ... שבכגון דא אין לעשות כל שינוי אפילו כל דהוא ממה שהיה, ולבל יעזו גורמים מבחוץ להכתיב דרכו וצורתו של עולם התורה" * ראשי הישיבות: "אין לאף אחד סמכות לדון בעניין זה כלל, ואין לשקוט ולנוח עד אשר יסולק הענין מעל הפרק" ; הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל במכתב להגרי"ש אלישיב זצוק"ל: "מעולם לא שמענו שהסכימו ראשי הישיבות וגדולי הדור ליתן ידם לפשרות וויתורים ולדברים המשתמעים כן" ; הגר"ש אויערבאך שליט"א: "אנשים המכונים עסקנים נוטלים על עצמם לנסות להתפשר בדברים העומדים ברומו של עולם, בקיום התורה והיהדות, ואין הם לא שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן"

רבני בד"ץ העדה החרדית בראשות גאב"ד וראב"ד ירושלים פרסמו אתמול גילוי דעת נחרץ נגד דיונים המתנהלים במסגרת הפרלמנט הישראלי בנסיון לגבש פשרות בנושא גזירת הגיוס, העובדה כי בניגוד להוראת כל גדולי ישראל שהורו כי אין לדון בכל פשרות וויתורים, מתיימרים גורמים מסויימים להציג עצמם כנציגי החרדים, הביאה את מנהיגי החרדים בארץ ישראל להוציא את גילוי הדעת כי אישים אלו אינם מייצגים את כלל ישרל.
קריאת הקודש התפרסמה תחת הכותרת 'להתוודע ולהגלות', וזו תוכנה:

"נודע כי בעוה"ר רוצים שוב לנסות לבא לדרך של פשרות וויתורים בענין גזירת הגיוס המרחפת מעל ראשי עם קודש בארה"ק, בשיתוף עם נציגים חרדים, ואשר כבר ידוע דעתנו דע"ת ודעת כל גדולי הדור הקודם כי הוא אסור בלי שום הוראת היתר".
"אשר על כן מחויבים אנו להודיע כי הנציגים היושבים שם אינם מייצגים את דעתנו ודעת הרבנים הגאונים ראשי ישיבות אדמור"ים מנהיגי ציבור בארה"ק וראשי גולת אריאל שליט"א, ואת דעתם של רבבות אלפי ישראל הכפופים להוראתם ואינם מדברים ופועלים בשליחותם של כלל ישראל, וכל מה שהם עושים הוא רק על דעת עצמם.
ואנו נמשיך להתנגד בכל כוחינו לכל דרך של פשרה או ויתור בעניין זה, אשר הוא בציפור נפשה של היהדות החרדית ותורתינו הקדושה, ואמת תורתינו הקדושה ונצחית והיא תנצח בע"ה לביטול רוע הגזירה ולהרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא"צ בב"א

כבר בזמן הדיונים בחוק טל הבהירו גדולי ישראל את התנגדותם לכל פשרות וויתורים וסחר בנשמות החרדים, כשראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, זעק מדעם ליבו, נגד אותם "אנשים המכונים עסקנים נוטלים על עצמם לנסות להתפשר בדברים העומדים ברומו של עולם, בקיום התורה והיהדות, ואין הם לא שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן"

דעת גדולי התורה זצוק"ל ויבלחט"א נגד כל פשרות וויתורים בנושא גיוס בני ישיבות

לקראת חודש אדר א' תש"ס, החלו ההדלפות מתוך הוועדה וממסקנותיה המתגבשות, וגבר החשש כי מסקנות הללו מהוות מהפיכה חדשנית בכל מה שקשור לבני הישיבות. שכן אם עד היום ברור היה לכל כי המסגרת היחידה אותה יש לקיים עבור בני הישיבות היא מסגרת "תורתו אומנותו", וברור היה כי מסגרת זו אמורה לכלול את כל בני הציבור החרדי, הרי שמסקנות הוועדה באו לחולל שינויים דרסטיים בעניין זה ולעודד עוד ועוד מסלולים לגיטימיים עבור הציבור החרדי, אשר יהיו נתונים תחת מרותם של פורקי העול.
כאשר נודע למרנן ורבנן זצוק"ל ויבלחט"א מהן המסקנות העומדות לצאת מהוועדה, יצאו במכתב חריף כנגד העניין. המכתב כולו ראוי להישנות היטב על ידי כל בן תורה, באשר כלולים בו יסודות ההשקפה של עולם הישיבות, אולם בין היתר נכתבו בו הדברים הבאים:
"בוודאי אין ליצור מסגרות ומסלולים שכל תכליתם לסלול דרכים לפרוש מהתורה ולשכנע את הלומדים להיות מניחים חיי עולם ועסוקים בחיי שעה", "ועל כן מחוייבים אנו להביע בתוקף את דעת התורה הצרופה שקיבלנו מרבותינו גדולי הדורות האחרונים ואשר מסר נפשו על גאון עוזנו מדרבנא דאומתיה אשר לבו לב כל ישראל מרן רשכבה"ג בעל אבי עזרי שליט"א, שבכגון דא אין לעשות כל שינוי אפילו כל דהוא ממה שהיה, ולבל יעזו גורמים מבחוץ להכתיב דרכו וצורתו של עולם התורה". "ובידוע שמלכתחילה הבענו דעתנו שאיננו מסכימים להשתתף עמהם בדיונים ובמו"מ בכל ענייני פשרות שכאלו, אלא אך ורק להסדיר המשך המצב הקיים ללא כל שינוי. על כן אין לזוז ולשנות כמלוא נימה ממה שהיה עד כה".
על מכתב זה באו על החתום מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה הגרמ"ש שפירא, הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"ז רוטברג, הגרא"י זלזניק, הגרח"פ שיינברג, זצוק"ל, ויבלחט"א הגר"ש אויערבאך.

יחד עם מרנן ורבנן, הצטרפו עוד רבים מגדולי ראשי הישיבות והת"ח למחאה כנגע וועדת טל, בדבריהם כתבו "על דבר אשר זוממים לאחרונה באמתלאות שונים ומשונים לעשות שינויים בהסדרי גיוס לומדי תורה… הננו… מתנגדים בכל תוקף ועוז". בדבריהם אף הוסיפו את המשפט החריף הבא: "ואין לאף אחד סמכות לדון בעניין זה כלל, ואין לשקוט ולנוח עד אשר יסולק הענין מעל הפרק".

באותם ימים (כ' אד"ב תש"ס) כתב מרן הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל מכתב למחותנו מרן רשכבה"ג הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק“ל מכתב חריף כנגד מסקנות הוועדה והחשש הקיים בחתימה על מסקנותיה, ובו נכתבו הדברים הבאים: "והנה מעולם לא שמענו שהסכימו ראשי הישיבות וגדולי הדור שיחי' ליתן ידם לפשרות וויתורים ולדברים המשתמעים כן, וכל מה שגזרו היה שלא בהסכמתנו".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן