מזדהים עם אסירי עולם התורה: אתמול אחה"צ רשת הכוללים 'מבצר התורה' בסדר לימוד מיוחד סמוך לכלא 4

עמלי התורה הביעו את מחאתם וזעקתם נגד גזרת הגיוס, המשך רדיפת הדת של השלטונות וכוונתם לבולל את הציבור החרדי בחיים החילוניים. והביעו תמיכה באסירי עולם התורה היושבים בבתי הכלא הצבאיים, ב'עוון' סירובם לשתף פעולה עם גזירת הגיוס ואי התייצבותם בלשכות הגיוס

אתמול בשעה ארבע אחה"צ התקיים מעמד גדול ומיוחד בהשתתפות כחמש מאות אברכי רשת הכוללים 'מבצר הכוללים' מבית שמש ומירושלים סמוך לשערי כלא 4 שבמחנה צריפין, אליהם הצטרפו עד רבים ללימוד בצוותא ולשמיעת דברי החיזוק הנוקבים מפי גדולי התורה שליט"א. האברכים קיימו במקום את סדר לימודם הקבוע, במסגרת ישיבות 'מהר"ם מרוטנבורג – שלום אסירייך' המתקיימות בסמוך למקום מאסרם של טובי בני הישיבות ואברכי הכוללים, בני העלייה גיבורי החיל. עמלי התורה הביעו את מחאתם וזעקתם נגד גזרת הגיוס, המשך רדיפת הדת של השלטונות וכוונתם לבולל את הציבור החרדי בחיים החילוניים. והביעו תמיכה באסירי עולם התורה היושבים בבתי הכלא הצבאיים, ב'עוון' סירובם לשתף פעולה עם גזירת הגיוס ואי התייצבותם בלשכות הגיוס.
המעמד רב הרושם היה עוד אחד ממעמדי המחאה והזעקה של ציבור היראים והחרדים לדבר ד' בארץ הקודש, לנוכח המשך רדיפת הדת של השלטונות שמצהירים ללא הרף כי גזירת גיוס בני הישיבות נועדה לשנות את אופיו של הציבור החרדי בארץ ולבוללו בחיים האזרחיים והחילוניים רח"ל.

בסדר הלימוד

לקראת השעה ארבע אחה"צ, כבר ישבו מאות האברכים ושקדו על תלמודם, כשקול התורה מהדהד ומגיע לתוככי מתחם הכלא הצבאי, בו שוהים למעלה מעשרה מטובי בני הישיבות ואברכי הכוללים המסרבים לשתף פעולה עם הגזירה ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס. במהלך האירוע נשאו דברים במקום הרבנים הגאונים, כמו כן הוקרא מכתבו המיוחד של נשיא ומייסד רשת הכוללים הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א:

כבוד הציבור החשוב חכמי ולומדי כוללינו עטה"ק בעיר בית שמש ובראשם הרבנים הגאונים ראשי הכוללים שליט"א
הנני בזה להצטרף מריחוק מקום בכינוס לשם שמים שהתאספתם יחד בסמוך לשערי בית המעצר למחות נגד גזירת הגיוס המרחפת על ראשי בני ישראל פה בארה"ק, וכדאי היא זכות המחאה להסיר חרון אף ד' מישראל ולהמתיק הדינים כמובא בחז"ל ובספה"ק.
כבר אמרתי כמה פעמים בשער בת רבים כי השלטון אין לו כל צורך לגייס את הציבור החרדי וכל כוונתם היא אך ורק להרוס את חומת ההתבדלות ולקרב את ציבור היראים אליהם ולבוללם לתוך כור ההיתוך החילוני ולהורידם לבאר שחת ח"ו, ועל כך עלינו לזעוק ולהריע כי לא ננוח ולא נשקוט עדי יבוטל כליל רוע הגזירה מעלינו.
ובעת הזאת אשתתף בצערן של הני בעלי מסירות נפש ה"ה גיבורי החיל ובני העליה הנימוקים בכלא עבור מסירות נפשם למען ביטול הגזירה הנוראה ולמען הצלת היהדות החרדית בארה"ק, ואקרא בזאת אשריכם שנתפסתם על דברי תורה וזכותכם גדולה עד מאוד והוא מגיני ומצלי עליכם ועל זרעיכם ועל כל כלל ישראל.
ואסיים בברכה לכל המשתתפים בכינוס הקדוש שיתברכו בברכת התורה ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ונזכה כולנו יחד במהרה להרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא"צ בב"א.
המצפה לרחמי שמים מרובים

הקראת מכתב קדשו של גאב"ד ירושלים הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וויס שליט"א מייסד ונשיא 'מבצר הכוללים'

הגאון רבי יהושע רוזנברגר שליט"א חבר בד"ץ 'העדה החרדית' ורב קרית הרמ"א בבית שמש עמד בדבריו כי אנו נמצאים בעצרת חיזוק ועצרת מחאה כאחת ־ "עצרת חיזוק, לבחורים והאברכים שמוסרים נפש כפשוטו ממש, מוכנים לקבל מכות לשבת במאסר, והכל מפני שאינם מוכנים לשתף פעולה עם גזירת השמד ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס, כך הם זוכים לקדש שם שמים בפועל בגופם כל שעות היום והלילה. מי עוד זוכה לכך ? 'וגם זו עצרת מחאה נגד השלטונות, שאומרים וכותבים במ¬פורש שמטרתם בגזירת גיוס בני הישיבות זה להעביר על דת, לבולל את בני היהדות החרדית בתרבות והחיים החילוניים היל"ת. נגד השלטון ומשתפי הפעולה שלו בחקיקת החוקים אנו מוחים וזועקים: היכן בעולם יש עוד מקום בו השלטון מכריז במפורש שהוא רוצה להעביר על דתם את לומדי ושומרי התורה ? !"

חבר בד"ץ העדה החרדית הגאון הגדול רבי יהושע רוזנברג שליט"א נושא דברים

הגאון רבי שאול סירוטה שליט"א ראש כולל 'אש דת למו' הזכיר בדבריו כי בעת ד', ישב בבית המעצר ב"עוון" מחאתו למען השבת, יצא מרן החזו"א זצוק"ל לבקרו בכלא באומרו שהולך לבקר את השבת היושבת במאסר. היום, אמר הגאון שליט"א יושבת התורה הקדושה בעצמה במאסר, קוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא. כמו כן עורר על זכותם של מוסרי הנפש שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס כהוראת גדולי הדור, שהם המה העומדים בחזית המלחמה נגד הגזירה הנוראה.

הגאון רבי שאול סירוטה, ראש כולל 'אש דת למו' נושא דברים

עם סיום סדר הלימוד ודברי החיזוק שנאמרו במקום, קיבל ציבור ההמונים עול מלכות שמים.

קבלת עול מלכות שמים

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן