בעקבות התנכלויות רשויות הצבא לבנות ישראל; בד"ץ העדה החרדית בפסק הלכה: אסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכות הגיוס לדבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא בדרכי פיתוי ולא בדרכי הכרח וכדומה (רק לבא להסדר באמצעות המוסדות)

הצבא מציב לאחרונה קשיים מכוונים ומנצל אמתלאות שונות כדי לאלץ בנות דתיות וחרדיות להתייצב בלשכות הגיוס * 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל': על ההורים והנהלות הסמינרים לנקוט משנה זהירות בהגשת התצהירים למתן פטור משירות צבאי. "בכל מקרה, אין להיכנע לדרישות הצבא לזימון הבת ללשכת הגיוס לשום בדיקה או חקירה כל שהיא, ובכל בעיה ניתן לפנות למס' הטלפון: 02-940-3483". * באגודה לזכויות הבת הדתית מדגישים, כי "אין לבת ישראל להופיע בעצמה בלשכת הגיוס. אם בכל זאת הוזמנה הבת לתחקור בצבא או מכל סיבה שהיא עליה ליצור קשר עם הגורמים במשרדנו העומדים מוכנים לסייע במקרים שכאלו, בטלפון 072-253-7400, או בדוא"ל [email protected]".

מזה תקופה ארוכה נודע על הצבת קשיים בפני בנות חרדיות הנקראות שוב ושוב ללשכות הגיוס על מנת להסדיר את מעמדן ולקבל פטור מגיוס לצה"ל, שאודותיו נפסק כי הוא ביהרג ובל יעבור. בכל השנים ידע הצבא, כי מדובר בהליך אלמנטרי ועל כן לא הציב קשיים גם באמתלה של תקלות פורמאליות כגון במקרים של בנות שמסיבות שונות איחרו במועד הגשת התצהיר. אך לאחרונה מנסים שלטונות הצבא להציב קשיים, ולהתנכל באמתלאות שונות ומשונות לבנות חרדיות ודתיות המבקשות פטור מגיוס.
ע"פ ההליך המקובל מימים ימימה, מרבית הבנות החרדיות מגישות את התצהיר במרוכז ע"י הנהלת המוסד שבו הן לומדות, כשתעודת הפטור מגיעה לאחר מכן לביתן. אלא שלאחרונה החלו שלטונות הצבא להערים קשיים רבים על השגת הפטור לבנות חרדיות ודתיות לא מעטות, ברוב המקרים בתואנה של "תקלות טכניות" בהצהרה שהוגשה, ובשל כך הם מציגים דרישות שרירותיות לפיהן על הבת להופיע בעצמה בלשכת הגיוס.
בכמה מקרים ניסו שלטונות הצבא לשלול את הפטור המגיע לבת על פי חוק, בטענה כי לא הגישה את התצהיר בזמן, ומשום כך אינם חייבים לתת לה פטור. פעילים המטפלים בנושא מציינים כי במקרים שבהם הבת החרדית מתגוררת בפריפריה או משפחות בעלות רקע מיוחד, נוקט הצבא יד קשה וכבר היו מקרים של כליאת בנות לתקופות שונות בבתי כלא צבאיים, ורק לאחר מאבקים משפטיים הצליחו הן לקבל את הפטור.
בנוסף, מתברר, שהצבא גורם קשיים מיוחדים לבנות שהתקרבו ליהדות לאחר גיל 18 בטענה כי אין לאשר פטור לבת שהגישה את התצהיר חצי שנה לאחר מועד התייצבותה לצו ראשון, כך שכל בת שחוזרת בתשובה לאחר זמן זה יקשה עליה לקבל את הפטור. בעבר היו שלטונות הצבא נוהגים בהתחשבות בבנות אלו, והן היו מקבלות את הפטור על רקע דתי, אך לאחרונה נתקלים מנהלי מוסדות לבנות של תלמידות מתחזקות בקשיים להשיג פטור לתלמידותיהן.
עסקני 'מרכז ההכוונה והסיוע לבנות ישראל' הבהירו: "כבר התרענו בעבר, כי לנוכח המגמה המתמשכת של רשויות הצבא להקשות בכל דרך על מתן הפטור משירות צבאי לבנות דתיות ושומרות מצוות, מוטלת על ההורים ועל הנהלות הסמינרים ובתי הספר העל יסודיים לבנות חרדיות, לנקוט משנה זהירות, להשגיח ולהתריע שלא ייווצר מצב בו תלמידה חרדית לא תגיש את התצהיר הנדרש בזמן הקבוע. בכל מקרה, אין להיכנע לדרישות הצבא לזימון הבת ללשכת הגיוס לשום בדיקה או חקירה כל שהיא, ובכל בעיה ניתן לפנות למס' הטלפון: 02-940-3483".

הצבא מנסה להפעיל קשיים ביורוקרטיים חדשים על בנות ישראל

ב'אגודה לזכויות הבת הדתית', הפיצו בתחילת שנת הלימודים החולפת, מסמכים ללמעלה מ-500 מוסדות לימוד עם הנחיות ברורות לקבלת דיחוי. תוך הדגשה כי "אין לבת ישראל להופיע בעצמה בלשכת הגיוס. אם בכל זאת הוזמנה הבת לתחקור בצבא או מכל סיבה שהיא עליה ליצור קשר עם הגורמים במשרדנו העומדים מוכנים לסייע במקרים שכאלו, בטלפון 072-253-7400, או בדוא"ל [email protected]".

במבוא נפרד מפרטים בארגון חלק מהקשיים:

עד שנת 2012 כל בת שקיבלה פטור מטעמי דת כלומר שהצהירה בפני דיין שהיא לא נוסעת בשבת ושומרת כשרות כמעט לא היה אפשר לערער על הפטור למעט לפתוח את העניין בבית משפט צבאי כמו המצב של הפטור שהיום אצל הבנים. משנת 2012 החל החמרה במתן פטור לבנות משירות צבא בישראל כך שגם בת שקיבלה פטור על סעיף דת אם מישהו בצבא יחליט שאותה בת לא מספיק דתיה לטעמו יכול באופן שרירותי לשלול לה את הפטור ולגייס אותה מידי . כך שבמצב זה מזמין הצבא ללשכת גיוס בנות לתשאול שבו שאלים בנות בהלכות ומנהגים שלפעמים רמת השאלות גבוהה מדי ואינם יודעת לענות ואז לא מכירים בתצהיר שהגישה מחייבים אותה בגיוס.
יותר חמור שפעמים במהלך התשאול מדברים איתה דברים שאינם ראויים …. וכן בודקים עד כמה היא באה מבית חזק כך אם אפשר לפתות אותה…
כך יוצא שכל אותם בנות שגדלות במשפחות שומרות מסורת כשרות וטהרת המשפחה נופלות לטמיון אין להם משענת להציל אותם מחטא גיוס בנות שהוא ביהרג ואל יעבור.
סמינרים תיכון חרדים מדווחים שהרבה מתלמידותיהן נקראו לתשאול לאחר שהגישו תצהיר ללשכת גיוס ורק אותם משפחות חזקות שעמדו בתוקף לא לאפשר לבנותיהן ללכת ללשכת הגיוס אז הצבא וויתר ושלח להם פטור.
מנהלת סמינר חרדי בנתיבות כי תלמידה שלה הגיע ללשכת הגיוס ושם הצליחו לשכנע אותה לחותם לגיוס. שחזרה לבית סיפרה להוריה ולמורה ואמרה שהיא הייתה שם במתח גדול ולקח חודשים ארוכים לסדר את העניין כי הצבא לא רצה לוותר עליה. יש עוד סיפורים דומים.

בד"ץ העדה החרדית בפסק הלכה: אסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכות הגיוס לדבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא בדרכי פיתוי ולא בדרכי הכרח וכדומה (רק לבא להסדר באמצעות המוסדות)

במכתב מיוחד מטעם בד"ץ העדה החרדית מחודש טבת תשע"ז, תחת הכותרת 'גיוס בנות – יהרג ואל יעבר' נכתב:

בצער רב שמענו כי התרבו המקרים בהם נדרשו בנות ישראל כשרות להתגייס לצבא בתואנות שונות ומשונות ובדרכים פתלתלות ועקלקלות גם לבעלות תשובה ומתחזקות, וכבר נעצרו בהשפלות נוראות כמה בנות ישראל ה"י, ואנו רואים בזה דבר חמור מאד, וכבר פסקו כל גדולי עולם בארץ ובגולה ובראשם מרנן הגאב"ד והביד"צ החזו"א ומרן מבריסק וכל קדושים עמהם זכר צדיקים לברכה, שהוא מן החמורות שבחמורות ואסור לכל בת ישראל להתייצב בלשכת הגיוס לכל דבר גיוס ופיקוד חס וחלילה לא בדרכי פיתוי ולא בדרכי הכרח וכדומה, (רק לבא להסדר באמצעות המוסדות).
וכל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני חייב למחות ולזעוק. ולהתכונן למערכה גדולה אשר כמוה לא נהיתה. ולהיות ערים על כל קריאה וכל צרה שלא תבא ח"ו, וכל הגולה תהיה כמדורת אש.
ואנו פונים גם אל יהדות הגולה אדמורי"ם ומנהיגי הציבור שליט"א שירעישו עולם על גזירה נוראה זו, בי בנפשנו הדבר. ואל כלל ישראל אנו קוראים להתחזק בתורה וירא"ש ולהרבות בתפלה לביטול רוע הגזירה, וכן לביטול גזירת הגיוס המרחפת על ראשי בחורי ישראל היל"ת. ואנו מוחים על הרדיפה הנוראה של בחורי ישראל והעסקנים החשובים לש"ש.
והשי"ת יעזרנו ע"ר כבור שמו להרים קרן התורה וישראל, ולבניו הבית אשר אליו מייחלים עינינו בקרוב בימינו בבוא לציון גואל בב"א.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן