אלפים בעצרת מחאה נגד מעצר בני ישיבות, הסחר בהם, ונסיונות השלטון לבולל את המגזר החרדי בחיים החילוניים

ע"פ הוראת הבד"ץ של העדה החרדית, התאספו הערב אלפי חרדים לעצרת מחאה נגד מעצר בני ישיבות, הסחר בהם, ונסיונות השלטון לבולל את המגזר החרדי בחיים החילוניים. * אלו עיקרי ההחלטות שהתקבלו בעצרת: א) קריאה לעמידה איתנה נגד נסיונות השלטון לבולל את הציבור החרדי ; ב) מחאה בסחר בנשמות בני הישיבות ובתמיכה בגזירת גיוס חרדים ; ג) קריאה להשתתף בתפילות הקבועות נגד הגיוס ; ד) מחאה בגין מעצר האברכים ובני הישיבות המסרבים לשתף פעולה עם חוק גיוס בני הישיבות ; ה) מחאה נגד מסיתים אשר מעודדים ומודים למשטרה על האלימות המופנית נגד המגזר החרדי בנסיון לדכא את רוחם. ; ו) גם מי שאינו במסגרת לימודים יעמוד איתן שלא להתפתות לגייסים ; ז) הפטור לבנות ישראל יעשה רק באמצעות מוסדות החינוך בלבד, ולא דרך לשכת הגיוס. ; ח) ההורים יחזקו את בניהם ובנותיהם בדיבורי אמונה וקדושה שיעמדו איתנים בנסיונות אם ח"ו יבואו ; ט) קריאה להיות לעזר ולסיוע לפועלים במלאכת הקודש בהצלת בחורים מגיוס. // החלטות המלאות
שלטים שנתלו בעצרת.
החלטות העצרת כפי שהתקבלו ע"י רבותינו כ"ק מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א והוקראו במעמד ביום כ"ו מרחשון תשע"ח לפ"ק, בעיה"ק ירושלים בהשתתפות אלפי ישראל

א) העצרת קוראת לכלל שלומי אמוני ישראל לעמוד איתן נגד נסיונות השלטון לבולל את הציבור החרדי, ע"י תוכניות כלכליות אקדמאיות וצבאיות, כי מטרתם אחת לייצר כאן התחברות כללית להיות לעם אחד ולמחוק כל מחיצה בין יראי ה' לציבור החילוני חלילה.
ב) העצרת מוחה נמרצות נגד משתפי פעולה היושבים בוועדות בענין חוק הגיוס, ובכך לתת יד ותמיכה לגזירת הגיוס הנוראה אשר כבר הובילה אלפים לתהומות ואשר כל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים.
ג) העצרת קוראת לכל מי שביכולתו לחזק את עצרות התפלה המתקיימות מדי שבוע בארץ ובתפוצות, ולהוסיף מוקדי תפלה להתחנן לפני השי"ת שיסיר מעלינו הצרה הזאת הנקראת גזירת הגיוס וההתבוללות.
ד) העצרת מוחה נגד מעצרם הברוטאלי של בחורי ישיבות ואברכי הכוללים בגין עוונם שלא התייצבו בלשכות הגיוס, ועל הכרזתם איני מכיר בשלטונות הצבא, ואשר לאחרונה נעצרו עשרות בני תורה וחלקם עדיין יושבים במעצר. העצרת מכריזה תמיכה ועידוד לכל הבחורים ואברכים מקדשי ה' אשר נעצרו בכלא הצבאי והאזרחי, וקוראת להם חזקו ואמצו כי ה' עמכם.
ה) העצרת מוקיעה ובוזה לכל משתפי הפעולה אשר מעודדים את שלטונות הצבא והמשטרה להכות ביד קשה לדכא את רוחם, ובכך נותנים גושפנקא ויד להכות באגרוף רשע ולהתנהג עם אחיהם החרדים לדבר ה' כאחרוני המחבלים והפושעים, ואנו מוחים ע"כ בכל תוקף ועוז נגד משתפי פעולה זולים הרוקדים מה יפית מול השלטונות ומפקירים את הנאמנים לדת תורה הקדשה ברשעות, רחמנא ליצלן.
ו) בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, גם אלו אשר לצערינו אינם במסגרות לימודיות מכל סיבה שהיא: עמדו איתן שלא להתפתות לגייסים ומאכערים שולי המחנה הזוממים ללכוד אותם ברשתם, בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם, לבשו רוח עוז וגבורה נגד שונאי ה' והתורה המנסים בפיתויים ובכל מיני דרכים ללכוד אותם ברשתם היה לא תהיה.
ז) לבנות ישראל: קריאה ובקשה מיוחדת, לסדר את הצהרות במסגרת בתי החינוך לדאוג לכך מבעוד מועד, ולא להופיע חס וחלילה בלשכות הגיוס בשום פנים ואופן כפסק הביד"צ שליט"א, ובכל מקרה של ספק לבא בדברים עם העסקנים והממונים העוסקים בדבר ביפה שעה אחת קודם, למנוע עגמ"נ וסיבוכים. ומכאן הקריאה אל המחנכות והמנהלות לדאוג שבנות בית החינוך יסדרו את הפטור ללא יוצא מן הכלל.
ח) הורי הבחורים והבנות בגיל הגיוס: דברו אל צאצאיכם דיבורי אמונה וקדושה, הכניסו בהם את אש הקודש לבל יפלו ברוחם ויעמדו איתן בנסיונות אם ח"ו יבואו.
ט) ואל הציבור כולו: להיות ער לכל קריאה, ולהתלכד במסגרות העסקנים העוסקים בהצלת בחורים משמד הצבא, כי החוסר בעסקנים פותח פתח לבעיות המתרבות ע"י ראשי הצבא בפרט והשלטונות בכלל.
תקוותינו כי כנסיה לשם שמים זו תעשה רושם למעלה לעורר עלינו רחמי שמים המרובים, וגזירה עבידא דבטלה בקרוב בהרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא"צ הולך תמים בב"א

הרב שישא מקריא את החלטות העצרת:

השארת תגובה

שתף את הידיעה

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן