יהדות התפוצות נערכת למחאות נגד רדיפת הדת בישראל: "הן כלפי חוץ שזה יכול להועיל שייבושו לגלות את אכזריותם בגזירותיהם אלו, וכן למעט מה שמתאכזרים על המוחים כנגדם כאן בא"י"

ציס"ע הגאון הגדול רבי ישראל קאלמנאוויץ שליט"א במכתב מיוחד לתושבי ליקוד שמתכננים להתאסף בחודש הקרוב בעיר מנהטן, על יד מוסדות המדינה, "לעשות הפגנה ומחאה גדולה, כנגד הגזירות האיומות הנעשים ע"י אנשי המדינה והמשתתפים איתם, ובעיקר כנגד 'גזירת הגיוס' שביטלו את ההסדר של פטור הבני ישיבה מלילך לצבא השמד שלהם, ומערימים תנאים אכזריים, מכסות, ויעדים, ופיתויים. ולא סגי להם במה שכבר החריבו חורבן נורא, עוד מוסיפים חטא על פשע אשר כעת עושים כל מיני מו"מ איך לפשר ולהחריב עוד ועוד רח"ל" // המכתב המלא

בס"ד, עש"ק תולדות מברכים חודש כסליו ה'תשע"ח
לכבוד ידידינו האברכים הרבנים החשובים, בני החבורה בישיבת ליקווד הע"י שלו' רב
שמעתי שאתם עומדים בס"ד בתחילת כסליו הבעל"ט להתאסף ציבור גדול וחשוב בעיר מנהטן, על יד מוסדות המדינה והצבא הטמא, לעשות הפגנה ומחאה גדולה, כנגד הגזירות האיומות הנעשים ע"י אנשי המדינה והמשתתפים איתם, ובעיקר כנגד 'גזירת הגיוס' שביטלו את ההסדר של פטור הבני ישיבה מלילך לצבא השמד שלהם, ומערימים תנאים אכזריים, מכסות, ויעדים, ופיתויים. ולא סגי להם במה שכבר החריבו חורבן נורא, עוד מוסיפים חטא על פשע אשר כעת עושים כל מיני מו"מ איך לפשר ולהחריב עוד ועוד רח"ל.
וכל זה הוא כדי להוציא את הבחורים מבית המדרש ומעולם התורה, לקררם ולהביאם להיות כמו החילונים הטמאים הכופרים בתורה ובהקב"ה, וזה כל מטרתם כמפורסם.
ידידי, תדעו נאמנה חשיבותו של עניין זה, הן כלפי חוץ שזה יכול להועיל שייבושו לגלות את אכזריותם בגזירותיהם אלו, וכן למעט מה שמתאכזרים על המוחים כנגדם כאן בא"י.
והן לחזק את ציבור הבני תורה עצמם, שאינם נגררים אחר אנשי המפלגות שעומדים ומסייעים להחילוניים, וגם מתאמצים בכל כוחם בשקרים וכזבים להשתיק לגמרי כל קול של מחאה, רחמנא יצילנו מהם.
ואתם תתחזקו לעמוד לימין השכינה הקדושה, לחזק אנשי האמת המתחזקים לילך בדרך המסורה לנו מאבותינו, לעורר וללחום על כל הפרצות הן על גזירות הגיוס, והן על 'גזירת החינוך' שעניינה לבטל את האמונה וכל התורה כולה, ולהיבדל יותר ויותר מאנשי החילונים, ולעשות מחיצות וגדרים להיות רק בתוך כותלי בית המדרש, ואשרי מי שבא לעזרת השם בגיבורים, וזכותכם גדול מאד וקיים לעד.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן