אלפים מיהודי התפוצות במפגן מחאה נגד רדיפת הדת ומעצר בני הישיבות בארץ ישראל

אלפי חרדים מכל העדות והחוגים, התאספו למפגן מחאה וזעקה מול הקונסוליה הישראלית במנהטן, ומשם המשיכו למחאה מול הנספחות הצבאית הישראלית. המוחים הביעו את מחאתם נגד הרדיפה האובססיבית המתנהלת נגד הדת ע"י השלטונות בישראל, ובפרט בסוגיית הגיוס, והביעו את הזדהותם ואת השתתפותם עם בני התורה הנאנקים תחת השלטון הרודפני בארץ ישראל * ראש ישיבה בארה"ב: "מחאה זו היא רק יריית פתיחה להמשך המחאות האדירות שתפרוץ בכל תפוצות הגולה עד אשר קול המחאה יישמע מסוף העולם ועד סופו... מדינת ישראל היא כיום המדינה האנטישמית הגדולה ביותר. אין עוד מדינה כזו בכל העולם כולו שרודפת בני ישיבות ועוצרת אותם מאחורי סורג ובריח" * ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, בדברים מיוחדים למעמד: "כהיום כשכולם רואים עין בעין את הסכנה הנוראה המרחפת על אהלי התורה והיהדות כשהבג"ץ ביטל גם את החוק הקודם, וחרב הגיוס מונפת על היהדות החרדית בכלל ועל עולם התורה בפרט, א"כ איך יתכן לשתוק ולא למחות, איך יתכן לשתף פעולה בהשתקה האכזרית של קול מחאת היהדות החרדית בארץ ובגולה, על יהדות הגולה מוטלת חובה כפולה ומכופלת להרעיש עולם ומלואו, עדי נזכה לביטול רוע הגזרה". * הגאון הגדול רבי ישראל קלמנוביץ שליט"א, בדברים מיוחדים למעמד: "צריך להבין שהמדובר פה במלחמה על עצם האמונה והדת, וכל מי שאינו משתתף להיות מהמוחים והנלחמים כנגד גזירות הנוראיות והאכזריות שהם כנגד התורה וכנגד דת קדשינו, צריך לפחד שלא יכנס בכלל מה שכתוב בפסוק על מי שלא בא לעזרת ה' בגיבורים, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?, אבל מי שכן מוחה ונלחם ומי שעומד לימין העומדים בחזית המערכה הקדושה בני העליה וגיבורי החיל הרי הוא בכלל ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת"

אלפי חרדים מכל העדות והחוגים, התאספו למפגן מחאה וזעקה מול הקונסוליה הישראלית במנהטן, ומשם המשיכו למחאה מול הנספחות הצבאית הישראלית. האלפים באו למחות, כנגד הגזירות האיומות הנעשים ע"י אנשי המדינה והמשתתפים איתם, ובעיקר כנגד 'גזירת הגיוס' שביטלו את ההסדר של פטור הבני ישיבה מלילך לצבא השמד שלהם, ומערימים תנאים אכזריים, מכסות, ויעדים, ופיתויים. ולא סגי להם במה שכבר החריבו חורבן נורא, עוד מוסיפים חטא על פשע אשר כעת עושים כל מיני מו"מ איך לפשר ולהחריב עוד ועוד רח"ל. וכאשר ידוע לכל מטרתם בזה כדי להוציא את הבחורים מבית המדרש ומעולם התורה, לקררם ולהביאם להיות כמו החילונים הטמאים הכופרים בתורה ובהקב"ה. המוחים אף הביעו את הזדהותם ואת השתתפותם עם בני תורה בארץ ישראל הנאנקים תחת השלטון הרודפני בארץ ישראל, ואינם נגררים אחר אנשי המפלגות שעומדים ומסייעים להחילוניים, וגם מתאמצים בכל כוחם בשקרים וכזבים להשתיק לגמרי כל קול של מחאה, רחמנא יצילנו מהם.
קודם למעמד אף שיגר מכתב מיוחד הגאון הגדול רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א בו עמד על חשיבות המעמד "הן כלפי חוץ שזה יכול להועיל שייבושו לגלות את אכזריותם בגזירותיהם אלו, וכן למעט מה שמתאכזרים על המוחים כנגדם כאן בא"י".

את הארוע פתח והנחה הרה"ג רבי צבי קלאר שליט"א, יו"ר המעמד, שהזכיר את הנאמר בתהילים 'עמך ד' ידכאו וגו' ויאמרו לא יראה ק-ה', אך בטוחים אנו כי בזכות אלו הלוחמים עם המרעים ופועלי האון, יתקיים בנו המשך המזמור 'כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב'.
הקהל הגדול אמר בקול רוגש שני פרקי תהילים, מזמור ע"ט ומזמור צ"ד, כשלפני התיבה עבר הגאון רבי יחזקיהו פיש שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מהאדאס שליט"א.

מחאה זו היא רק יריית פתיחה להמשך המחאות האדירות שתפרוץ בכל תפוצות הגולה עד אשר קול המחאה יישמע מסוף העולם ועד סופו

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי חיים אהרן טומבק שליט"א, ראש ישיבת קרן אורה, שפתח ואמר: "ברשות הגאונים הצדיקים, רבנים חשובים, והציבור הגדול והקדוש שהגיע לכאן להביע זעקת הכאב של רבבות אלפי ישראל בכל מקומות מושבותם אשר לבם כואב ודואב לראות כבלע את הקודש ודם יהודי שנשפך. בטרם נביא לפניכם את דברי קדשם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, הנני בזה להודיע למדינת ישראל, כי עוד לא נאמרה המילה הראשונה, אנו רק בפתיחת המאבק האדיר, מלחמה לד' בעמלק, היהדות החרדית בכל העולם לא תשקוט. שיידעו כי מחאה זו היא רק יריית פתיחה להמשך המחאות האדירות שתפרוץ בכל תפוצות הגולה עד אשר קול המחאה יישמע מסוף העולם ועד סופו".

לאחמ"כ הביא את דברי ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, שמסר דברים מיוחדים למעמד: "כיום כשכולם רואים עין בעין את הסכנה הנוראה המרחפת על אהלי התורה והיהדות כשהבג"ץ ביטל גם את החוק הקודם, וחרב הגיוס מונפת על היהדות החרדית בכלל ועל עולם התורה בפרט, א"כ איך יתכן לשתוק ולא למחות, איך יתכן לשתף פעולה בהשתקה האכזרית של קול מחאת היהדות החרדית בארץ ובגולה, על יהדות הגולה מוטלת חובה כפולה ומכופלת להרעיש עולם ומלואו, עדי נזכה לביטול רוע הגזרה, ויחיש ה' יתברך גאולתנו ומלאה הארץ דעה את ה'".

הגאון הגדול רבי ישראל קלמנוביץ שליט"א, מסר דברים מיוחדים למעמד: "צריך להבין שהמדובר פה במלחמה על עצם האמונה והדת, וכל מי שאינו משתתף להיות מהמוחים והנלחמים כנגד גזירות הנוראיות והאכזריות שהם כנגד התורה וכנגד דת קדשינו, צריך לפחד שלא יכנס בכלל מה שכתוב בפסוק על מי שלא בא לעזרת ה' בגיבורים, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?, אבל מי שכן מוחה ונלחם ומי שעומד לימין העומדים בחזית המערכה הקדושה בני העליה וגיבורי החיל הרי הוא בכלל 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת'"

בסיום הדברים הכריז בפני משתתפי המעמד: "אנו רוצים להודיע בזאת, כי מדינת ישראל היא כיום המדינה האנטישמית הגדולה ביותר. אין עוד מדינה כזו בכל העולם כולו שרודפת בני ישיבות ועוצרת אותם מאחורי סורג ובריח. אין לזה אח ורע בעולם כולו!"
"אנו פונים בזאת לכל מי שניחון בלשון לימודים ובעט סופרים, כל אחד שיכול לכתוב ושיכול לדבר, להשמיע את הזעקה הגדולה. קול דמי אחינו זועקים! שיפרסמו הדברים עד שכל העולם כולו ייחשף לשערוריה הנוראה שמתרחשת בארץ הקודש תחת מגפי השלטון העריץ, כאשר מדינת ישראל רודפת את היהדות כפי ששום מדינה לא מעיזה לעשות כיום. היו כבר דברים כאלו ברוסיה בתקופות האפלות, כבר היו דברים כאלו במדינות הגרועות והעוינות ביותר, אך היום המדינה הכי גרועה שרודפת את היהדות היא לא אחרת מאותה מדינה הנושאת את שם 'ישראל' לשווא".
"שהשי"ת יעזור ובזכות הזעקה האדירה שיהפוך מדת הדין למדת הרחמים, ושכבר נזכה לצאת מעומק חשכת הגלות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן".

דברי הגאון רבי חיים אהרן טומבק שליט"א – האזינו:

המשך הסיקור בל"נ בהמשך…

להלן כרוז שהופץ קודם האירוע:

מערכת ה'אידישע פוסט' מתכבדים להציג בפניכם גלריה ממפגן המחאה, באדיבות 'קול מלחמה':

להלן מקבץ מהמודעות שפורסמו לקראת המחאה:

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן