מעמדות 'קבלות פנים' 'עונג שבת' ו'מלוה מלכה' עם אסירי עולם התורה – סקירה מרתקת

בסוף השבוע האחרון שוחררו מהכלא הצבאי חמשה מבני העליה אסירי עולם התורה, שנים מתוכם שוחררו באופן סופי, ושלשה נוספים שוחררו לחופשה קצרה של יומיים, לשהות בחיק משפחתם במהלך השבת. בבתי אסירי עולם התורה ששוחררו וכן בבית הורי אסירי עולם התורה נוספים התקיימו מעמדי קבלת פנים, עונג שבת ומלווה מלכה מרגשים מרוממים ומעודדים. -  סקירה מיוחדת החל מיום שישי ועד למוצ"ש.
ירושלים: אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב תנחום משה אלישיב ני"ו

אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב תנחום משה אלישיב ני"ו (נכדו של מרן הגרי"ש זיע"א) יצא ביום שישי בבוקר לחופשה של יומיים מהכלא הצבאי. עם הגעתו לביתו התקיים במקום מעמד קבלת פנים קצר, משם המשיך לישיבה הקדושה 'כנסת יצחק' בחדרה שם נערך קבלת פנים בשירה וריקודים, ולאחמ"כ התיישב ללמוד עם החברותא שלו.
בשבת קודש שהה בבית הוריו בירושלים. שם התקיימה בליל שבת מעמד עונג שבת בהשתתפות רבים מבני התורה ותלמידי החכמים, בדברים שנשא אביו של אסיר עולם התורה עמד על כך שהכח לעמוד במסירות נפש מגיע מאהבת השם. כמו"כ נשא דברים אסיר עולם התורה עצמו.
במוצ"ש עלה אסיר עולם התורה למעונו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א ואלחמ"כ המשיך שוב לישיבתו שם התקיים מעמד קבלת פנים נוסף וכמו"כ הוגש לו מכתב חיזוק בחתימת חבריו בני הישיבה.
כשנשאל בן העליה האם הוא זקוק לקבלת פנים, השיב כי הוא עצמו אינו זקוק לכך, מאחר ומאז תחילת המעצר ועד עתה הדבר נראה בעיניו ממש כ"ימים אחדים", אולם מעוניין הוא במעמד קבלת הפנים מכיון שזה מחזק את שאר הציבור בכלל ואת אסירי עולם התורה הבאים בפרט. אפיזודה מעניינת היתה כאשר ביקש להריח את הבואש המפורסם, ולאחר שהריחו התרגש ממסירות נפשם של בני התורה המוחים, ואמר שזהו ריח גן עדן בציינו שכשהוא זכה להעצר עדיין היה החומר הזה בשימוש רק כנגד הערבים.

ירושלים: אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב ישראל מנס ני"ו

בשכונת קרית צאנז בירושלים התקיים מעמד עונג שבת בבית הוריו של אסיר עולם התורה ישראל מנס ני"ו תלמיד ישיבת גרודנא שנקצבו לו 10 ימים בכלא הצבאי. במעמד השתתפו רבים מציבור בני התורה מכל שכונות הצפון שבאו להוקיר לחזק ולהתחזק בבית המשפחה. במעמד נשאו דברים תלמידי חכמים חשובים.
כמו"כ נשא דברים הרב אשר ויספיש אביו של אסיר עולם התורה שלמה זלמן שסיפר כי בנו שהחליט לסרב ללבישת המדים הודיע להם ביום חמישי בטלפון הקצרצר שניתן לו כי לוחצים עליו מאוד שיסכים ללבוש מדים. עוד סיפר האבא כי רשויות הכלא ביקשו אף מראש ישיבתו שישכנעו ללבוש את המדים. מה שמלמד כמובן כי הדבר מקשה מאוד על שלטונות הכלא. אולם ביום שישי הודיע אסיר עולם התורה כי הוא כמובן חזק ואיתן בדעתו ולא נכנע ללחצים בענין זה.

אשדוד: אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב יעקב אשכנזי ני"ו

אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב יעקב אשכנזי ני"ו יצא ביום שישי בבוקר לחופשה של יומיים מהכלא הצבאי. בליל שבת לאחר סדר ליל שבת בישיבת גרודנא התקיים סדר עונג שבת מיוחדת ומרגשתלכבודו של אסיר עולם התורה, בהשתתפות רבים מבני הישיבה שכבר השתחררו, בני הישיבה בני הקהילה, וכן רב הקהילה התורנית בעיר הגאון רבי צמח רבינוביץ' שליט"א. במקום נשאו דברים הגאון רבי משה שמידע שליט"א ראש הישיבה והגאון רבי אהוד אייזנטל שליט"א מרבני הישיבה, ציינו לשבח את העדפתו של בן הישיבה לשהות במהלך השבת של חופשתו הקצרה בהיכל הישיבה על מנת להתעלות עוד מעט מקיום 'שבתי בבית ד", לקראת חזרתו לכלא הצבאי.

אשדוד: אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב יוסף חיים נחמני ני"ו

ביום שישי שוחרר מהכלא הצבאי בן העליה הבחור החשוב יוסף חיים נחמני ני"ו, במוצאי שבת נערך בעיר אשדוד מעמד רב רושם של קבלת פנים המונית לאסיר עולם התורה תלמיד ישיבת כנסת יחזקאל – אטינגר באלעד, בהשתתפות רבים מבני ישיבתו. בני הקהילה, באשדוד, ראשי ישיבות ורבנים. ראשון הדוברים היה הגאון רבי משה שמידע שליט"א ראש ישיבת גרודנא, ולאחריו נשא דברים אביו של בן העלייה הגאון רבי יגאל נחמני שליט"א, רב בית הכנסת וראש כולל תפארת הלוויים, כמו כן נשאו דברים רב הקהילה התורנית הגאון רבי צמח רבינוביץ' שליט"א, הרה"ג רבי דניאל בן אבו שליט"א – יו"ר המפעל העולמי 'וכתבתם' וראש כולל משכן חביב ביבנה, והרה"ג רבי שמואל גוטליב שליט"א.

בני ברק ומודיעין עילית: אסיר עולם התורה בן העליה הרב משה כהן שליט"א

אסיר עולם התורה בן העליה הרה"ג רבי משה כהן שליט"א שוחרר במפתיע מהכלא הצבאי בתוך יומיים בלבד מאז נעצר, במעמד קבלת בפנים ועונג שבת שנערך בבית הוריו בבני ברק הגאון רבי עזרא כהן שליט"א, מרבני ישיבת שערי תבונה באלעד, השתתפו רבים מבני התורה ויראי השם בעיר. במעמד נשא דברים אסיר עולם התורה שליט"א, הגאון רבי פנחס שוב שליט"א רב קהילות אשי ישראל בבני ברק ומשכן אהרן חניכי פוניבז' במודיעין עילית, וחמיו של אסיר עולם התורה הרה"ג רבי יחיאל דרעי שליט"א. כמו"כ השתתף במעמד הגאון רבי שלמה גוטסגנדה מרבני ישיבת חדרה.
במוצ"ש התקיים מעמד קבלת פנים המוני בשירה וריקודים בבית הכנסת הגדול אהל רחל שבשכונת גרין פארק במודיעין עילית בהשתתפות רבני העיר וקהל רב מבני התורה. במעמד נשאו דברים הגאון רבי אהרן מיטלמן שליט"א המרא דאתרא, הגאון רבי יוסף רובינשטיין שליט"א רב בית המדרש, הרה"ג רבי מאיר פיין שליט"א מחשובי תלמידי החכמים בעיר, חמיו של אסיר עולם התורה הרה"ג רבי יחיאל דרעי שליט"א ואסיר עולם התורה הרב משה כהן שליט"א.

אלעד: אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב ישראל ארנטרוי ני"ו

אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב ישראל הכהן ארנטרוי ני"ו יצא ביום שישי בבוקר לחופשה של יומיים מהכלא הצבאי והתקבל בקבלת פנים מרגשת בשערי הכלא הצבאי, משם עלה ירושלימה למעונו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א שקיבלם בחביבות מיוחדת במשך קרוב לשעה.
במהלך הקבלת פנים חוו הנוכחים רגעים מרטיטים ובלתי נשכחים כאשר אסיר עולם התורה שר קמיה ראש הישיבה שליט"א את השיר שחיבר בתוככי הכלא "עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" כשראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א עוצם את עיניו בהתרגשות רבה.
לאחמ"כ המשיכו לעיר אלעד שם הוכן לקראת אסיר עולם התורה שטיח אדום והבית היה מלא בעוגות ודברי מתיקה שנשלחו להביע את ההוקרה ההערצה וההשתתפות בזכות הגדולה של מסירות הנפש של שני בני המשפחה היושבים בכלא הצבאי.
תפילות השבת ועונג שבת התקיימו במבנה ישיבת 'שער התורה' של הגאון רבי יעקב מרקוביץ שליט"א. כאשר לקבלת השבת ניגש אסיר עולם התורה כאשר ה'לכה דודי' נוגן במנגינה המרגשת של השיר החדש שהלחין אסיר עולם התורה בתוככי הכלא הצבאי לאחמ"כ בין קבלת שבת למעריב נשאו דברים אביו הגאון רבי חנוך ארנטרוי מרבני ישיבת כנסת יחזקאל באלעד וכן נשא דברים הגאון רבי אלימלך הורביץ שליט"א מרבני ישיבת ברוידע.
לאחר תפילת מעריב יצאו מאות מבן התורה והאורחים הרבים ששבתו בעיר בתהלוכה של שירה וזמרה ללוות את חתן השמחה לביתו שם נערכה סעודת שבת בהשתתפות חבריו מהישיבה וכן חברו לחדר בכלא הצבאי אסיר עולם התורה האברך החשוב הרב ישראל הרציג שליט"א שכבר שוחרר מהכלא הצבאי.
לאחר הסעודה התאספו רבים מתושבי העיר לעונג שבת בישיבת שער התורה, כאשר במקום הוכן כיסא שמור ריק לצידו של אסיר עולם התורה עבור אחיו בן העליה יונה יוסף שזוכה אף הוא לקדש ש"ש ושוהה בכלא הצבאי בימים אלו, באגף הבידוד. במעמד נשא דברים אביו הגאון רבי חנוך שליט"א וכן אחד מחשובי האברכים.
לקראת סיום המעמד התקיים במקום מעמד שירה אדירה ומרגשת ביחד עם אחיהם של אסיר עולם התורה בן העליה הבה"ח יעקב פרקש ובן העליה הבה"ח יצחק יהודה רייך וכן אסיר עולם התורה המשוחרר האברך רבי ישראל הרציג שליט"א כאשר הציבור שר לכבודם של האחים הקדושים לבית ארנטרוי "אשריך ישראל" ו"אשריך יונה יוסף" בניגון של השיר "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל…
בבוקר יום השבת התאספו המוני בני העיר לתפילת שחרית כאשר לפני התיבה עבור אסיר עולם התורה, לאחמ"כ בקריאת התורה כובד אסיר עולם התורה בעליית הכהן, כשמיד לאחריה זרקו עליו סוכריות כיאה וכראוי לחתן תורה. בשאר העליות כובדו אברכי אלעד מוסרי הנפש זכו להעצר במחאות ובעליית מפטיר כובד אביו של אסיר עולם התרוה הגאון רבי חנוך שליט"א, לתפילת מוסף ניגש הגאון רבי חנוך שהשתפך ברגש רב בברכת מודים בניגון המפורסם של נודה לך ונספר תהילתך. לאחר התפילה שוב נערכה תהלוכה לכבודו של אסיר עולם התורה ואחה"צ התקיים במקום סדר לימוד של אבות ובנים.
במוצאי שבת התקיים מעמד קבלת פנים המוני באולם מיוחד שנשכר לצורך האירוע, כשלקראת המעמד הגיעו לבית אסיר עולם התורה אוטובוס עם תלמידי ישיבת פוניבז' שעלו לבית המשפחה. משם ליוו את אסיר עולם התורה מביתו בשירה ובזמרה כשהוא מונף על כתפיים. בתהלוכה על ידי חבריו תלמידי ישיבת פוניבז' מביתו לכיוון מעמד הקבלת פנים. המעמד לווה בתזמורת ובהשתתפות ציבור גדול שהגיע למקום בראשות ראש ישיבת פוניבז הגאון רבי שמואל מרקוביץ ומשגיח הישיבה הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר והגאון רבי יונה זלושנסקי שליט"א. במעמד השתתפו גם הגאונים רבי פנחס שוב שליט"א רב קהילות אישי ישראל בב"ב ומשכן אהרן במודיעין עילית ורבי שלמה גוטסגנדה מרבני ישיבת חדרה והרב אברהם גרסיה רב קהילת בית דוד באלעד.
בדברים שנשא הגאון רבי יונה זלושיסקי שליט"א במעמד קבלת הפנים הביא את דבריו של מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד, מדוע בימי החשמונאים יצאו להילחם עם היוונים ואילו בגזירה של המן הסתפקו בתשובה ותפילה. וביאר רבי אלחנן זצוק"ל, שגזירה על הגוף היא על מנת שעם ישראל יתעורר לתשובה, והיא מאת ד' לקרב את בניו אליו, ואילו בגזירה על הנשמה, המאיימת על הרוחניות של עם ישראל, זו גזירה שבאה מהשטן והיצר הרע. כדי לבטל גזירה על רוחניות צריכים להילחם עם כוח הרע ולהחליש אותו, ואז מכניעים את הטומאה וניצולים. והוסיף הגה"ק רבי אלחנן והביא בשם החפץ חיים זצוק"ל, שבתחילת השלטון הקומוניסטי והיבסקציה ברוסיה היו צריכים להילחם עמהם מלחמה ממש, למרות החשש שבמהלכה היו נהרגים יהודים יראים, אבל עי"ז היו מחלישים את כוח הטומאה והיבסקציה, אך כשלא נלחמו גברה רוח הטומאה וכמעט שאבד זכר היהדות באותן מדינות. "אנחנו נמצאים במצב של גזירה על רוחניות, ובגזירה כזו צריך להילחם בכל הכוח. המבחן האמיתי אם דרכי המאבק והמלחמה שלנו צודקות הוא בראותנו כמה קרבת ד' יוצאת מהמחאה הזו. כולם מודים שהמחאות רק הביאו התרוממות רוח לכל המשתתפים ולאלו היושבים בבתי הכלא. זה הביא עלייה בדבקות בד' ורצק להתעלות בתורה, וזו ההוכחה שזו דרך המלחמה הנכונה לעת הזו", אמר.
במעמד נשאו דברים גם אסיר עולם התורה הבה"ח ישראל ארנטרוי שריגש את הנוכחים ואביו הגאון רבי חנוך שליט"א וכן נשא דברים אסירי עולם התורה שהשתחררו השבוע בן העליה הבה"ח משה נקש ובן העליה הבה"ח חיים בלוי, כמו"כ נשא דברים מנחה המעמד הרה"ג רבי צבי רוט שליט"א שלקראת סיום המעמד אמר לנוכחים כי אתמול בלילה היו אצל ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א שביקש מתושבי העיר להתארגן לפתיחת חיידר חדש עם כיתות גבוהות נוספות להמכינה שכבר הוקמה בס"ד בתחילת שנת הלימודים

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן