מזעזע: למעלה מעשרת אלפים חרדים נפלו לצבא בחמשת השנים האחרונות בלבד; גורמים בצבא: רוב החרדים המגוייסים הם בני תורה רציניים וממושמעים שבאו מהיכלי התורה – אותם הצבא מחפש • מידע מקיף ומחריד

לדברי הגורמים בצבא: הצבא אינו מעונין כלל באותם יושבי קרנות המכונים "שבבניקים". מחמת, שאותם בחורים, אינם ממושמעים להוראות. ואינם מתאימים לסדריו והוראותיו של הצבא. אא"כ בחרו הם מעצמם, לקבל את עולו של הצבא, ולהתגייס מרצונם. לדבריהם רוב המגויסים, הם בני תורה רציניים, טובים וממושמעים, שבאו מהיכלה של תורה. ובהם עיקר רצון הצבא. אותם רוצים, ואחריהם מחפשים * בחישוב פשוט של סך הגיוס הכולל בחמש השנים האחרונות מדובר במספר בני ישיבות שיכלו לשקוד בלמעלה מ-50 ישיבות של 200 בחורים, או לחילופין 200 כוללים של 20 אברכים כל אחד. * גם אם היה מדובר בנושרים, ולא כך הדבר, איך היה ניתן להתחייב על אלפי נושרים חדשים לצבא ולשירות לאומי. מידי שנה?!

במאמר מיוחד שהתפרסם מהרב אברהם כהן מו"ץ בירושלים הוא מפרט, על המצב הקשה השורר בארץ ישראל בעקבות חוק גיוס בני הישיבה. במאמרו משתדל הרב כהן לעמוד על שתי נקודות מרכזיות. על סעיפיהם ופרטיהם. א) מספר הבחורים והאברכים שהתגייסו כבר רח"ל לצבא, מהציבור החרדי בשנים האחרונות. האם אין אפי' שמונים שהתגייסו, ומה שיש כולם נושרים. או שמא בחורי חמד ואברכים בני ישיבה הם. ב) האם אכן הבעיות מתמקדות בעיקר אצל הספרדים.
מערכת ה'אידישע פוסט' מתכבדים להציג בפניכם את עיקרי המאמר:

הנתונים

1. בחמשת השנים האחרונות (מאז חוק הגיוס המכונה "חוק לפיד"), התגייסו לצבא בערך כעשרת אלפים (10.000) חרדים. כשמתוכם, בערך כשמונת אלפים (8.000) מבני עדות המזרח. אלו מספרים ברורים ונכונים, ואינם המצאה או ניחוש. מדובר בנתונים ברורים מדוחו"ת שנמסרו ע"י משרד הבטחון לבג"ץ, והוצגו עם מסמכים בפני כל הרבנים באותו מעמד, בו השתתפו גם עסקנים וחברי כנסת ונציג מטעם ועד הישיבות, וכולם ראו ויודעים את נכונות ואמיתות הדברים, שא"א להכחישם.
הנתונים הם כדלהלן: לפני הקמת הנח"ל החרדי, בשנת 1999 גויסו לצה"ל מהמגזר החרדי 31 חרדים.
אח"כ משנת 2006 כמות המתגייסים עלתה למאות, ובשנת 2011 גויסו 1282 חרדים.
בשנת 2012 עפ"י דו"ח משרד הבטחון גויסו 1447 ולפי פסיקת הבג"ץ גויסו 1447.
בשנת 2013 עפ"י דו"ח משרד הבטחון גויסו 1972 ולפי פסיקת הבג"ץ גויסו 1972.
בשנת 2014 עפ"י דו"ח משרד הבטחון גויסו 2237 ולפי פסיקת הבג"ץ גויסו 2076.
בשנת 2015 עפ"י דו"ח משרד הבטחון גויסו 2475 ולפי פסיקת הבג"ץ גויסו 2145.
בשנת 2016 עפ"י דו"ח משרד הבטחון גויסו 2850, ובנתיים אין מסמכים אחרים, המעידים על שינוי בנתון זה.
סה"כ בחמש שנים האחרונות עפ"י דו"ח משרד הבטחון גויסו 10,981 חרדים, ועפ"י פסיקת הבג"ץ גויסו 10,490 חרדים.
יש לדעת, שההגדרה חרדי לפי חוקיהם בשנים האחרונות, חלה על מי שלמד לכה"פ שנתיים מעל גיל 14 בישיבה. כמדומה, שמכאן נובעים ההפרשים שישנם, בין הנתונים של משרד הבטחון, והנתונים הסופיים של הבג"ץ. וכל מי שלא סומך על הנתונים הנ"ל, יכול להשיג בכוחות עצמו את דוחו"ת משרד הבטחון. וכן את פסיקת בג"ץ האחרונה. ותשובות המדינה לבג"ץ. ולהווכח בדברים מפי כתבם.
זה מקרוב, שמעתי מכלי ראשון, שהיה נוכח בבית המשפט הצבאי לאחרונה, ושמע שם עו"ד חילוני שאמר "אינני מבין מה מקום לוויכוח יש בין החרדים, האם יש גיוס חרדים או לא. שיבואו לכאן לראות רק כמה דיונים מתקיימים בכל יום על בני ישיבות ואברכים שהתייצבו, והוסר מעמדם מסיבות ותואנות שונות. הכמויות הם אדירות שלא היו כמותם מעולם"…!

משמעות הנתונים

2. מאחר שהוכח בעליל, שבחמשת השנים האחרונות, נפלו לצבא למעלה מעשרת אלפים חרדים. ישנם יותר מעשר אלף נשמות, שנפלו מחרדיותם. מהיראת שמים שלהם. מהאידישקייט. ומהתורה. רבותי! עשרת אלפים! גם אני בעוונותי הרבים התקררתי ואמרתי, רק עשרת אלפים. פשוט עיגלתי את המספר המדויק. ולא מדברים כאן על תפוזים, לא דולרים או שקלים, מדברים בנשמות ישראל. בני אברהם יצחק ויעקב. כל אחד הוא עולם מלא. ועולמות של דורי דורות אחריו!
מדובר במספרים המופיעים משנת 2012, ומי יודע, עוד כמה נפלו השנה רח"ל. שעדיין לא מעדכנים עליהם.
ננסה להמחיש זאת יותר, המספר הנ"ל מדבר על כמות של 55 ישיבות גדולות, של כ 200 בחורים ואברכים בכל ישיבה. בין אם מדובר על ישיבה טובה, או בינונית, ובין אם על ישיבה לנושרים, שבדרך כלל היו תופסים את עצמם לאחר זמן, ומתיישבים בדעתם, ובונים כל אחד ברמתו הוא בית של תורה, נאמן לה' ולתורתו.
ואם המדובר באברכים, נחלק את זה לכוללים ממוצעים של 20 אברכים, הרי לנו 500 כוללים! מה שנותר כעת, זה להתפלל. לבכות. ולבכות. ולבכות.

מטרת החוק

3. ראשית כל נקדים. הלא כולם יודעים, שלפני כחמש – שש שנים, חוקקו חוק "חוק גיוס בני הישיבות". מטרתם המוצהרת והגלויה, מפיהם ומפי כתבם, היא:
– לרוקן את הבריכה כולה כליל חלילה וחס. למעט יותר ויותר את בני הישיבות שתורתם אומנותם, שריבויים המבורך הוא לצנינים בעיניהם. והדברים גלויים וידועים.
– לחלן את הציבור החרדי, להשיקו ולערבו בתוככי החברה הישראלית, בכל המישורים. בצבא, בחינוך, באקדמיה, בשוק העבודה, בשירות לאומי, ובכל האמצעים העומדים לרשותם, על כל משמעויותיהם. והדברים גלויים וידועים.
"חוק הגיוס" הוא רק אחד מהמישורים והאמצעיים, לחילון ושינוי פני החברה החרדית. והצבא, הוא רק אחד מהצינורות והכלים, לצורך העניין הכללי הנ"ל. אם כי מדובר באחד מהמישורים המרכזיים ביותר. שכן הצבא הוא "כור ההיתוך" (כלשונם), דרכו משנים ומחנכים את אופיו של בן הישיבה נזר הבריאה, להופכו ככלי ביד היוצר, ליצור ציוני לאומי, מנוער מכל אמונה ודת. רק דרך הצבא ניתן להבטיח ח"ו חינוך מחדש, ושינוי אופיו של הציבור החרדי כולו.
מאז קום המדינה ואף קודם, מטכסים עצות, ומיגעים את המוחות, טובי המומחים והמבינים. איך נלחמים בציבור החרדי הזה, הצומח וגדל מיום ליום, ומשתלט להם על המדינה.
בשנים האחרונות מצאו הם פתרון (בעזרת הי"ת היל"ת), במקום ללחום בהם, נקרבם. ובשפתי חלקלקות, נשנה אותם ואת אופים.
וע"ז זעק במרה יעקב אבינו ע"ה (פרשת וישלח) הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כמו שכתוב בבית הלוי עה"ת (וישלח) דהקדים קודם כל "מיד אחי" שלא ינסה לקרב אותי ואת בני, ולקלקלנו חלילה. שזה יותר חמור מה'ימיד עשיו". [ועוד הוסיף שם שמעשי אבות סימן לבנים, שכך יהיה בגלות אדום. בתחילה ילחמו עם ישראל בבחינת "מיד עשיו", ואח"כ יבואו עימהם בפה רך "מיד אחי". וז"ל "והנה כל מעשי אבות הם סימן לבנים, דגם בגלותו של עשיו יתנהג כן עם ישראל בשני האופנים כאשר רצה לעשות עם יעקב, דבהתחלת הגלות יהיה גוזר גזירות רעות בשמדות ויסורים וילחם בהם וירצה לאבדם, והי ברחמיו לא יעזבם. ולבסוף יאמר כי רוצה לישב בשלוה עם יעקב. וכוונתו דבזה ירחיק את ישראל מעבודת ה' וידיחם מאמונתם."]
כל אנשי השלטון, ובראשם ראש הממשלה. הלא המה כלכלנים גדולים, ופקחים להרע. ולא לחינם משקיעים הם בנושאים אלו, מליארדים! רבותי זה לא גוזמא, גם את זה אפשר לבדוק בקלות. משקיעים ומשקיעים. בוועדה הבין משרדית יושבים טובי המוחות מכל המשרדים, וכל עסקם שיחם ושיגם, מרצם מוחם ומחשבותם, הם איך להפוך ולשנות את החרדים הללו, לפשרנים, ציוניים, ולאומיים. ולעקור מהם כל זיקה ליהדות.
לאור זאת ברור לכל, [וכפי שהצהירו כמה וכמה ראשי ישיבות ידועים, לפני כמה שנים.] כי אף אם בחור חרדי אחד, אפילו נושר, וכ"ש בן ישיבה, או אברך כולל אחד, נופל לצבא השמד. עלינו לזעוק ולמחות, ולהרעיש עולם ומלואו, כדי להציל נפש אחת מישראל.
וכאשר מסיטים את כל הנושא כולו, לוויכוח מציאותי ועובדתי על מספרים. ובאלו בחורים מדובר, חרדים בדרגא א' ב' או ג', הרי"ז הסחת הדעת מכוונת. ולהסיט את תשומת לב ההמון כביכול אין גזירה, אלא רק וויכוח שולי על עובדות. כביכול מדובר בקילוגרמי בשר הנמכרים, ואמורים מלכתחילה להמכר, וצריך רק לבדוק ולריב כמה קילו כבר נמכר. ובאיזה איכות…. שומו שמיים על זאת!

גזירת הנושרים

4. מי הם איפה אותם 10,981 או 10,490 (עפ"י הבג"ץ) חרדים שהתגייסו?
בנוסח פסיקת בג"ץ, מופיעים הללו תחת קטגורית "בני ישיבות", ולא נושרים, או חרדים בעלמא, וכל שום וחניכא אחרים. אמנם אין דבר זה ראיה מוכרחת. אבל כל העוקב ובודק אחר דבריהם, הן בכתב, והן בע"פ, וכן בפסיקת בג"ץ הנ"ל. מבין שהם יודעים מה הם אומרים. הם רוצים "שוויון בנטל" מלא, ולצורך כך נצרכים בני ישיבות, ולא רק נוער רחוב.
נזכיר שוב, קטגוריית חרדים ניתנת, אך ורק לכאלו שלמדו למעלה משנתיים מעל גיל 14 בישיבות…!
אשאלכם, בסברא נכונה ושכל ישר, האם יתכן שבחמשת השנים האחרונות היו וישנם בקרב הציבור החרדי 10,981 נושרים? האם יתכן שכך המציאות? הלא מדובר במספר הזוי! ואם כך המציאות, הלא על זה לבד עלינו לעשות עצרת תפילה וזעקה נוראה, עד לב השמיים. ולהתחנן ולבכות, על כמות גדולה ועצומה זו של נושרים. שה' יערה עליהם רוח קדושה, טהרה וירא"ש, ממרום. ולא לעמוד ולומר כזה משפט נוראי, בשלוות נפש עמוקה. 'בלאו הכי הם נושרים, ומה בכך'!
וכעת אני פונה אל הטוענים כך, פוק חזי אם ישנם כ"כ הרבה נושרים ונוער ברזלים. תביאו רשימה רק של אלף! עם שמות ות.ז. של נושרים. ואנחנו נטפל בהם. ובעזרת הי"ת נפתח כמה וכמה ישיבות, לאותו נוער ברזלים ונושרים. תביאו בבקשה רשימה! (מאז שדיברתי ברבים, ושודרו דברי בכמה קווים מפורסמים, עדיין לא קיבלתי שם אחד!!!).
אם מדובר אך ורק בנושרים, היאך הסכמתם לתת לחברי הכנסת, שלוחי דרבנן, להתחייב לספק וליצור בשנים האחרונות כל שנה 2000 עד 3000 נושרים! ובשנה הנוכחית התחייבתם על 3600 נושרים!!!
וסליחה ששכחתי, כנראה שגם אני התקררתי, כל המספרים הנ"ל, הם מגזרת החוק רק לצבא. מלבד שירות לאומי ואקדמיות, שזה מגיע לעוד כ – 5000 "נושרים" בשנים הללו! איך קיבלתם נבואה מראש על כמות כה גדולה של "נושרים"?…! איך התחייבתם וחתמתם על כך? האם זה הגיוני? האם זה נכון? האם זה אמיתי בכלל, שכולם כולם ללא יוצא מן הכלל הם נושרים?
לו יצוייר, בדמיון הכי רחוק, שאכן כולם הם נושרים. האם אפשר לומר זאת בשלוות נפש, שאם כן אין בעיה, וסתם משקרים כולם או טועים. אם אין שום בחור ישיבה שנפל לצבא, אם כן הכל רגוע ושלוו? ואפי' הרחיקו לכת כמה עסקנים ורבנים לטעון, שאדרבה, המצב כיום הוא יותר טוב מכל הזמנים. בוודאי כשכל הישיבות המוכרות והידועות, במכוון, מקבלים בקלות את טפסי הדיחוי, על חשבון שישתיקו בזה את אלפי הנופלים!
5. קודם שניכנס לגופם של דברים האם מדובר רק בנושרים, נקשה עוד כמה קושיות.
מי התיר לכם, העסקנים וחברי הכנסת, לזרוק את אותם נושרים. ולדחות אבן אחר הנופל לטמיון לדיראון עולם? מדוע הינכם משקרים את עצמכם, ואת הציבור כולו, שאין זה כ"כ נורא. שילכו אותם נושרים לצבא. ואפי' יש מכם כאלו שהעזו לומר, שחלילה, אדרבא זה טוב שהם ילכו לצבא. שם הם יהיו בני אדם. וכדו'.
שאלה פשוטה לי אליכם, האם החזו"א וכל גדולי הדור שבדורו ובדורות שאח"ז, שפסקו שהליכה לצבא היא ביהרג ואל יעבור. האם הם אמרו פסק זה רק לבני ישיבה? או לכל יהודי באשר הוא? מדוע אתם משקרים בנפשות, שכאילו ישנם רבנים, המתירים לנושר בדרגא א' או ב' או ג', ללכת לצבא השמד?!
יש פסק מפורסם, שחתומים עליו כל גדולי הדור הקודם, ושיבלט"א הנמצאים עימנו. שגם מי שאינו במסגרת לימודים, שלא יילך בשום אופן לא לצבא. ולא לשירות לאומי. ולא לאקדמיות. ואחד מהמפורסמים שבהם הוא מכתבו האישי של מרן הרב אלישיב זצוק"ל. שהתעקש לכתבו במוצש"ק עקב התשע"ב, שברור שלשום יהודי, אין ללכת למקומות הנ"ל.
אחרי שדיברתי ברבים, התקשר אלי אחד מבני הבית של מרן הגרי"ש זצוק"ל, מבני המשפחה הקרובים ביותר. שהיה נוכח כאשר הוא כתב מכתב זה, ושאל אותו בנו זצ"ל, האם אינו ירא לכתוב ולחתום על כזה מכתב לבדו? והזדעק מרן וזעק בזה הלשון, "עדיף שבחור יישב כל ימיו על הגדרות, ולא יילך למקומות אלו, שזה איבוד לדורי דורות". ככה, הוא עוד יישאר איכשהוא חרדי, ויקים בית של תורה. ונתבקשתי לפרסם את הדברים.
אמרו לחכם רבי שלום הכהן שליט"א, שיש רבנים שאומרים, שמי שיש לו איפון שיילך לצבא. והוא התקומם וזעק מקירות ליבו, חס וחלילה, שם זה איפון חי!!!
6. אנא תראוני פסק אחד כתוב או מוקלט בע"פ, מאחד מגדולי הדור שהתיר ל"נושרים" ללכת לצבא… מי התיר לשלוח את אותם "נושרים" לאבדון לצבא השמד?
בטוחני, שרבים מן הרבנים והציבור כולו, אינם יודעים כלל מה זה צבא, מהיכן שידעו? מעולם לא היו שם, לא ראו מה זה, ולא בדקו ביסודיות. ומשום כך, לא מתרגשים ולא מזדעזעים, מכל יחיד ובחור שנופל לשם. אנו שמענו עדויות מעשרות שנפלו, איש איש בלשונו. ואצטט כאן את חלקם. "שם לא נשאר טיפת ירא"ש", "שם תוך חודש חודשיים או שלש כבר מחללים שבת", "שם זה בית בושת אחד גדול", וישנם עוד לשונות, שאין ראוי לצטטם מפני הכבוד. (כאן המקום לציין, על הבושה והחרפה, שאשמנו מכל עם, ובושנו מכל גוי. על תעודת העניות שניתנת למדינת ישראל. שרק כאן, ובצפון קוראה, מגייסים חיילות. וכו"כ מפקדים התבטאו כו"כ פעמים, לצורך מה מגייסים אותם, ואכמ"ל. כל העולם כולו, מבין שזה שלילי ביותר. ואין צורך אמיתי בחיילות. אלא שכאמור במדינתנו, הצבא משמש למטרות שונות -כור היתוך- היאך לקלקל ולהרוס את בן האנוש, עצת בלעם הרשע.)
אני באופן אישי, עשיתי מחקר לפני כשנה וחצי. כל חייל חרדי שפגשתי, ולצערי מדובר ברבים רבים. ושאלתי כל אחד כאמור, מה דעתך על הצבא ביחס לחרדים. וכולם ענו את אותם דברים, איש איש בסגנונו הוא כאמור. חוץ ממפקד אחד שפגשתי, שלמד שנתיים בישיבה מצוינת. והוא ניסה לטעון, שמי שמתאמץ, יכול לשמור על עצמו בצבא. וכביכול הביא ראיה מעצמו. (זה היה לפני שנה וחצי, כיום, שמענו שאותו אחד עלה כבר בדרגא בצבא. ובמקביל, רמתו הרוחנית ירדה פלאים. אם בשמירת שבת וכו'). ושאלתי אותו, את הטענה שנאמרה לעיל, האם לא נותנים לכל חייל איפון, מיד עם תחילת גיוסו. ואישר את הדברים. אמרתי לו הרי לך הקלקול הראשון, מיד כשדורכים על מפתן הצבא. נקודות אלו, הם רק סמל. ומשמשים כדוגמא למתחולל שם, ולאמור להתחולל שם. היום זה אייפון, מחר זה משהו אחר. כי הצבא הוא כאמור "כור היתוך".

האמת הנוקבת: לפני הגיוס הם לא היו נושרים

7. ולגופם של טענות, הטוענים שכל הנופלים, מדובר רק ב"נושרים".
נשאל שוב את השאלה האמורה לעיל, כיון שהיא זועקת, ובוקעת רקיעים. בכנות, אם חלילה וחלילה היה לאחד מאתנו בן או נכד נושר, שירד אצלו החשק מלימוד התורה הק'. תהיה הסיבה לכך איזו שתהיה, אך הוא עדיין קשור לבית היהודי בעבותות אהבה. עדיין מתפלל, מניח תפילין, ושומר שבת וכשרות, וכו' וכו'. ואפי' אם חלילה מדובר, שכבר הוא אינו מתפלל, ומחזיק אפי' איפון, האם הוא היה מסכים לשלחו לצבא. שכולם יודעים, שהפירוש בזה הוא, לאבד את אותו בן לנצח. כולם יודעים שהצבא הוא שמד. אם זה לא שמד אז מה זה כן שמד, רק מסיון, נצרות? והרי מרן הרב שטיינמן שליט"א, השווה את הצבא למסיון. וכנ"ל!
ודאי וודאי הוא, שאת בנו או נכדו שלו, הוא היה מוצא כל טצדקי שבעולם, ע"מ שלא לשלחו לשם. ולנסות לייצבו על דרך טובה. ובכ"א להתאמץ לשחררו ע"י פטור וכדו'? וא"כ, מדוע לגבי בנו של פלוני אלמוני, שלווה נפשו. ומתיר הוא לעצמו, ולאחרים, ברוחב דעתו, כן לשלוח. ולומר לילד החי גזורו? מאי חזית דדמא דידך, סומק טפי???
כמה רבנים אומרים, תביאו לנו רשימה של שמות של בחורים שנפלו הישר מהישיבה לצבא. או לחילופין, תביאו רשימה של כאלו שהתייצבו ועשו את כל הדרישות החוקיות, ונפלו מהישיבה לצבא.
א. אשאלכם שאלה נוקבת, רבש"ע מדוע אני, או כל מי שמתעסק בתחום, כארגוני ההצלה וכדו'. צריכים כל הזמן להביא שמות וראיות, אילו היה בלבול בסוף אלול, ושכחו הרבה אנשים את התאריך. ובא יהודי טוב ואומר, שביום שלישי ורביעי הקרובים, חל ראש השנה. האם הייתם אומרים לו, הבא ראיה ברורה. וכל זמן שלא תביא, אנהג במנהגי חולין כרגיל. או, שהייתם מזדעזעים, ומנסים לבדוק בעצמכם, מתי חל ראש השנה בוודאות, וחוששים לכל ספק? וכדו' בכל ספק דאורייתא, היו מעוררים אצלכם ספק לגבי הבשר שאתם אוכלים, שיש צד גדול שהוא טרף. וטוענים כך רבים וטובים. וכי לא צריך לכה"פ, לחשוש לדבריהם? הייתם אומרים תביא ראיה שכך, תביא מסמכים ברורים שכך היה, ותביא את הפרה בעצמה בגלגול חוזר. או שהייתם מזדעזעים, ומנסים לבדוק בעצמכם, אם אמת היא אם לאו. וכל זמן שלא יתברר הספק, הייתם נמנעים מלאכול את אותו בשר?
וא"כ, מדוע כשהדבר נוגע לדברים חמורים יותר מדיני נפשות לכו"ע, שהרי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ואומרים לכם, מאות, ואולי אלפי תלמידי חכמים, יראים ושלמים. שמשתוללת כאן גזירת שמד ממש. אחד הידוע מגדולי הדור ממש, מרן הגר"ש אוירבאך שליט"א, זועק כבר שנים, מעומק קירות ליבו הרחום, בכל צורה והזדמנות שהיא, בע"פ, ובכתב, שקיימת כאן גזירה נוראית. ובוכה ממש, בכל תפילה ותפילה, מתפילותיו הנשגבות, על מצב והדרדרות הכלל ישראל.
וצועק הצילו! הצילו! ועימו יחדיו בדעה אחת, מאות רבנים גדולים וצדיקים יושבי על מדין מכל המגזרים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, וספרדים. הזועקים במרה, געוואלד! כמו"כ, העדה החרדית, על כל דייניה, אדמוריה, וכלל רבניה. וכן גדולי ורבני ארה"ב, בדקו את כל הסוגיא הזו, לפרטיה וצדדיה. והצטרפו אף הם, לזעקתם של הני צדיקים. ואחרי מכתבם, יצא מכתב, מגדולי ראשי הישיבות וחכמים ספרדים, שמכירים את העובדות באופן אישי, וזעקו גם הם, יש כאן חורבן ושמד של עולם התורה. ובעיקר הספרדי. כולם כולם, זועקים במרה, שיש גזירת שמד נוראה. במיוחד שאנשי השלטון, אינם מבחינים אף בין נושר ללא נושר. (למרות, שכאמור גם המוגדר כנושר, לכל הדעות אין שום היתר למסרו להריגה. ואף עליו הנושא מוגדר כשמד גמור). ואדרבה, רוצים הם דווקא את בני הישיבות, ורוצים הם לרוקן את עולם הישיבות כליל ח"ו. מאות אלפים ורבבות, בכל העולם, יצאו, ויוצאים. למחות על כך, ברחובה של עיר. ואף מוכנים לסבול על כך, בכו"כ תחומים וצורות ואכמ"ל. האם כולם, אינם מעוררים אצלכם אפי' ספק? כולם תמימים, או שקרנים ח"ו?
כאן, בנושאים אלו, תופסים אדישות וקרירות? תקומו תחששו! ספק נפשות לחומרא!!! ספק פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. וכ"ש, את אותם מעט עסקנים המטשטשים, ומנסים להסתיר את כל הנ"ל, ועוד. האם אין הדין, מחייב אתכם לבדוק איפה שצריך לבדוק. בצבא עצמו, בממ"ח, בבתי הכלא הצבאיים. לשמוע מאלו שנכשלו, וראו או רואים באתרי האינטרנט השונים, (או כמוני, לבקש את התמונות), את טקסי ההשבעה שנערכו בכותל המערבי ביום חמישי שאחר הפסח השנה, ובעוד מועדים בשנה, של אותם חיילים חרדים. כמו זה שנערך בתאריך הנקוב, טקס השבעה של שלש פלוגות חיילים חרדים לחלוטין. 180 חיילים, שרובם ככולם, חזותם מוכחת עליהם, שהינם טהורים ובני תורה רח"ל. והוריהם הבני תורה, (ביניהם גם אברכים חבושי פראקים), עומדים ובוכים למול עיניהם. (מאלצים אותם לבא לטקס מבחיל זה, שאל"כ לא יבואו בניהם לשבתות וחגים לביתם). או לקרא ולשמוע, את עדות אותו עיתונאי, שכלל אינו מזוהה עם אותם גדולי עולם המוזכרים, אלא להיפך. ויראה את שצילם וכו' באותם יומיים בהם שהה בבסיסים הצבאיים, שם נדהם לראות, איך תוך זמן קצר, מגיעים המוני חרדים, להתפרקות מוחלטת במקומות אלו. רח"ל.
ב. אחד מגדולי ראשי הישיבות בירושלים, נפגש לאחרונה עם דמות רבנית ידועה מארה"ב, בתקופת חג הסוכות האחרון, בענינים אלו. וגם הוא פנה אליו באותה דרישה, תביא לי "אחד", בן תורה בכל מהותו, שהלך הישר מהישיבה או הכולל, לצבא השמד וכו' וכו'. ואשנה את דעתי כליל, ואהפך בעצמי לאחד מגדולי הלוחמים, בגזירה נראה זו.
בקשו ממני להביא אחד כזה, מהמוכרים לי. ואת האמת אומר, שלא היה לי קל להביא. ולא בגלל שאין, יש והרבה מאוד, לצערינו. אך כמעט כולם, עזבו את הדת. ובודאי את ההשקפות של בן תורה. וחלקם אף נהיו גייסים בעצמם. ואין כמעט עם מי לדבר, ולא מוכנים להעיד ולספר, מטעמים הנ"ל. או שפוחדים מכל
מיני גורמים ואכמ"ל.
בכ"ז בס"ד מצאנו, הבאנו שלשה כאלו. 2 אברכים יקרים וטהורים, שנפלו מכוללים ידועים וחשובים, ובנס חזרו אח"כ לכולל. ובחור מישיבה ספרדית ידועה ומפורסמת בירושלים, שנפל לשם. ולמזלו, ביום מן הימים פגש אותו אברך ת"ח חשוב, בכותל המערבי. ושם פתח עימו בשיחה, חיזקו ועודדו, ושמר איתו על קשר, וחיזוק יומיומי. וכך החזירו למוטב, ושמר עליו מבחינה רוחנית. עד שלאחר שנתיים שירות, בחסדי שמיים בניסי ניסים, חזר להיות בן ישיבה.
במוצש"ק, נסע הרב מארה"ב, עם אותם אברכים, והבחור. לאותו ראש ישיבה מפורסם, שביקש "אחד" כזה, וקיבל "שלושה". כשאך דרכו על מפתן דלתו, ושמע במה דברים אמורים. וראה את נכונות הדברים, המאשרים בדיעבד את כל הנ"ל. הלה החל לגמגם, שאינו יודע, וכלל לא התכוון להיכנס לנושא, והתחרט, שבכלל ביקש לראות במה דברים אמורים. הרב מחו"ל ניסה להפציר בו, הלא אתם ביקשתם "אחד" כזה. ולא זו בלבד אלא אף הצהרתם שתצטרפו למלחמה גלויה בזה… הבאנו שלשה, ואני חוזר לחו"ל… ולא הסכים לקבלם, וגם לא קבע זמן אחר… תסבירו אתם למה, ומדוע? וא"כ למה לטרוח להביא?
במקרים אחרים, בהם הבאנו דוגמאות, שמות ופרטים של בחורים ואברכים שונים, נתקלנו בטענות ומענות. זה, בכלל הראש שלו לא היה בלימוד כמה חודשים קודם. וזה, בכלל אשם במצבו, כיון שלא התייצב בזמן, או יצא לחו"ל, ועבר על הכללים. (שאגב גם כיום, עדיין רוב ראשי הישיבות ותלמידיהם, אינם יודעים כלל, מהם הכללים המצריכים זהירות בנושאים אלו. ועל כך, הקריאה מופנית לאלו שבידם היכולת, להזהיר ולהביא את המידע. לכה"פ מכאן ולהבא…) או שעבר דירה ולא דיווח, וכדו'. (ולהלן תשובה והתיחסות לטענות אלו)
הכלל המשותף בין כל הטענות הנז', הוא, שהכל תלוי בחיפושו של האדם האם מחפש הוא את השקר, ואת המוסכמות שהרגיל את עצמו אליהם בשנים האחרונות. או שמחפש וחוקר הוא, אחר האמת כמו שהיא. גם אם היא כואבת ומחרידה. ומבקשה, מחפשה ומוצאה. כמאמרם ז"ל "בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו".

המצב בשטח

8. יש מי שאמר, תביאו "40" "שישבו ולמדו", ושוברו בצידו "והקפידו על תקנות הצבא" ונפלו לצבא. עפ"י רוב, ימצאו ויעלילו, גם אם אין בכך אמת. שבחורים אלו, עברו על תקנה או דרישה כזו או אחרת, של הצבא…
אמנם, ישנם שנפלו מפיתויים שונים, ומרצונם נפלו לשמד. או שהאוירה הכללית, שללכת לצבא השמד, זה לא כ"כ נורא. ואולי אפי' טוב, וגם שם אפש' לשמור על הדת ואפי' להשאר בן תורה. השפיעה עליהם, ופתאום הם הלכו לצבא. משכונתי, אני מכיר אישית, כמה כאלו שלמדו בישיבות ממש מעולות ומצויינות, ופתאום הם קמו והתחיילו. וכמובן טענו לי עליהם, שראשם כבר לא היה בלימוד.. אע"פ שראיתים שקועים בתלמודם, ולמדו סדרים מלאים וכו'. וחזותם הוכיחה על פניהם, כי בני תורה מצוינים הם. והיא גופא, מדוע ראשם לא היה מונח כבר בלימוד? לפתע, לאחר מעשה, נהפכים הם למפרע, למקולקלים מימים ימימה!
כאן המקום להאיר, את עיני כל ידידי אהובי ורעי. שהאוירה שנוצרה ע"י ההשתקה וחוסר ההתנגדות, גרמה לכך שהצבא נהפך לאופציה לא נוראית ובהחלט אפשרית. ואם תמשיך קרירות זו בעוד כמה שנים בודדות, חלילה וחס הבנים שלכם, ירצו להתגייס. ויהיה מאוחר, לשנות להם את השקפתם והחלטתם. (ובעיה זו קיימת אצל האשכנזים, לא פחות מאשר אצל הספרדים. וכנ"ל כבר כעת אנו מכירים שלש משפחות אשכנזיות טובות שבניהם פתאום הלכו לצבא מרצונם ומתוך הלימוד).
ידיעה נוספת הידועה לרבים היא, שברוב המקרים, יש הפרש בין חתימת הבחור והסכמתו להתגייס, לתאריך התחלת גיוסו בפועל. ובהרבה מקרים, זה אף מגיע לתקופה המגיעה גם לחצי שנה ויותר! וא"כ, מה בכך אם הבחור התקלקל חודשים מספר קודם גיוסו. ואף אם יצא באותם חודשים כבר מהישיבה, לרחוב הקלוקל. מ"מ חתימתו והתחייבותו להתגייס, היתה קודם, בהיותו בישיבה צמוד לסטנדר!!!
רוב המתגייסים, הם כאלו שהסתבכו עם קריטריונים וקשיים ביוקרטיים כאלו ואחרים, שגרמו להסרת מעמדם החוקי כבני ישיבה. ואח"כ קיבלו הם איומים שונים והפחדות שונות, ככלא וכדו', תוך כדי לחץ נפשי כבד, ואי וודאות, והפניית גב מאותם האמורים בפשטות לכה"פ לנסות לדאוג להם. מאידך, חלקם או רובם, מקבלים הצעות מפתות שונות, לצאת מהסבך אליו נקלעו. ע"י גייסים רשעים כאלו ואחרים, המנצלים את מצוקתם, לשכנועים מרושעים על גיוס. והבטחות שונות ומשונות, על צורות גיוס שונים. עד שלבסוף נופל אותו בחור ואברך ברשתם, ומגיע לשמד הנורא.
כאחד העוסק בענין ומבין בזה, יודע אני בברור, שרוב הסרות המעמד החלות ללא הרף על אלפי בני ישיבה יקרים המסולאים בפז, אינם נובעים מחמת רשלנות או אי שמירת תקנות. אלא, שמוצאים עילה מרושעת להסרת המעמד. הרבה פעמים טוענים, לא באת בזמן בתאריך הנקוב איחרת ביום וכדו', דברים שעד השנים האחרונות לא ייחסו להם חשיבות, ולא החשיבום כלל כאי עמידה בתנאים. וכן, כאלו שעברו דירה ולא קבלו את מכתבי הזימון. או רבים שלא קבלו באשמת הצבא, או הדואר, את טפסי הזימון, ולא ידעו מתי עליהם להופיע ולהתייצב. או כאלו שעברו מישיבה לישיבה אחרת, או לכולל, ולא ידעו שעליהם לעדכן על כך, וכיצד. ובמיוחד לאחר התקנות החדשות הנוראיות, שעליהם להגיש דיחוי חדש ותקף, מהמוסד החדש, תוך שבועיים, ממעברם מהמוסד הקודם. ומה יעשה בחור או אברך, שעבר בבין הזמנים. או אברך שהתחתן, ועברו שבועיים, ועדיין אין לו כולל. או שסתם וועד הישיבות לא הספיק להנפיק דיחוי חדש, תוך שבועיים. או, כאלו שהכולל בו הם לומדים, אינם עומדים בקריטריונים. ובמיוחד בדרישות החדשות של אותם תקנות חדשות נוראיות.
ואחר כל זאת, גם אותם בחורים ואברכים, שמחוסר ידע, ששוב נזכיר את הבקשה כל מי שביכולתו להביא את המידע, ולהזהיר על הזהירות הנצרכת, ולפרסם על כך, לדאוג לזה. או מרשלנות ושכחה, או אפילו מחמת זדון ופשיעה גמורה, עברו על תקנות ודרישות הצבא המסורבלות והמכבידות, מדוע להם לא דואגים?
אחרי הודאתם המפורשת של רבנים ידועים רבים, על קיומם של אותם אלפים בני ישיבות, ואברכים מופלגים, המסובכים עד עמקי צווארם. ואחרי שבעיתון יתד נאמן הודו במקצת על קיומם של כ 00 4,0 מסובכים, אלא שתלו זאת בסיבות שונות. נולדו טענות חדשות ש"תמיד היה". ובכן רבש"ע, תמיד היו אלפים? תביאו רשימה של 100 מסובכים בשנה, מהשנים שלפני חוק הגיוס הנוכחי. ולמי שכבר כן היה מסובך, עזרו וצלחו את בעיותיו בצורות שונות, והדברים נותרו והסתדרו בשקט, מתחת לשולחן. האם תמיד, וועד הישיבות והעסקנים השונים, לא עמדו בעומס, ואמרו שאינם יכולים לעזור?
מדוע ניתן ונשליך אותם לצבא, ולא נמסור נפש בכל מחיר להצילם? את כולם, כל נפש מישראל, כשרוצים מצליחים. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו! זה לא נקרא שנפלו מתוך הישיבה, או מתוך הכולל?
אחר כל זאת, אשאלכם, מהי התועלת שאסתכן ואביא ואחשוף בפניכם פרטים אישיים של בחורים ואברכים שנפלו. תוך כדי ידיעה שמדובר בעבירה פלילית. במיוחד שהדברים יתפרסמו, ואף יואשמו כהסתה ושיימינג. כמו שכבר קרה בעבר לאחרים? וכי תטרחו ותעמלו ותהפכו עולמות, כדי לנסות להצילם? האם תצטרפו למאבק על קיומה של היהדות? תביאו הבטחה חתומה כזו, ובעזהי"ת נביא לכם, לא 40, אלא 400, ואולי גם 4,000.
ובכלל, יש לנו הצעה אחרת. אם כנים אתם, ומעונינים באמת לבדוק בצורה אמיתית. תואילו בטובכם, להביא לנו רשימה של כל ה – 2,800 שהתגיסו בשנה האחרונה. ואתם, עם ועד הישיבות, יכולים בקלות להשיג את הרשימה הזאת. עם פרטים, איפה הם למדו באיזה כולל או ישיבה, עם טלפונים. ונלך בכל הארץ, עם הנציגים שיש לכם בכל הארץ, ונבדוק כמה מהם נושרים, וכמה מהלימוד. הרבה יותר קל.

גורמים בצבא: רוב החרדים המגוייסים הם בני תורה רציניים וממושמעים שבאו מהיכלי התורה; אותם הצבא מחפש

9. ועתה נעבור לגופה של טענה, כביכול מדובר אך ורק ב"נושרים" המתגייסים.
הסכיתו נא ושמעו, לעדותם של שלשה דיינים מורי הוראה. שישבו עם קצין בכיר לפני למעלה משנה, בפגישה שארכה כשלש שעות רצופות. שסיפר, שהוא עצמו למד בישיבה טובה שנתיים. וגילה לנו נכונות לעזור לנו, ולסייע לבחורים ואברכים באותה תקופה, שאז כיהן בתפקיד בכיר במערך גיוס חרדים. וכן שמענו אח"כ מעוד כמה פקידים בכירים בצבא, שגילו את אוזננו, שאין הצבא מעונין כלל באותם יושבי קרנות המכונים "שבבניקים". מחמת, שאותם בחורים, אינם ממושמעים להוראות. ואינם מתאימים לסדריו והוראותיו של הצבא. אא"כ בחרו הם מעצמם, לקבל את עולו של הצבא, ולהתגייס מרצונם. ואז עידכנו אותנו במידע חשוב, שהנושרים המתגייסים, הם בין 900 ל1,000 לשנה. בשנה האחרונה והקודמת.
אך כל יתר המגויסים, הם בני תורה רציניים, טובים וממושמעים, שבאו מהיכלה של תורה. ובהם עיקר רצון הצבא. אותם רוצים, ואחריהם מחפשים.!!! והם רוב המגויסים!!! לפי המידע המוסמך שקבלנו, הם כשני שליש, מכלל החרדים המתגייסים.
כשאמרנו נתונים אלו, באסיפת הרבנים וגדולי עולם הנזכרת לעיל, במעונו של חכם רבי שלום הכהן שליט"א, אף חבר כנסת ועסקן ונציג ועד הישיבות, לא הכחיש או התנגד לאמור… וכן באסיפת ועד הישיבות שהתקיימה אחרי כמה שבועות מאותה אסיפה, לא הכחישו את הדברים. אלא אחד מהרבנים, דיבר כתגובה לדברים, בשבחה של ועד הישיבות. וטען, שהם עושים, ככל הניתן להציל, גם בציבור הספרדי…

רוב המגויסים – מהכוללים

10. יש מי טען, שידוע לו על 40 ישיבות ספרדיות המתייצבים בהתייצבות מרוכזת, עם ליווי של רב מרבני הישיבה.
שלוש תשובות בדבר:
1. רבים אינם יודעים, שב"ה עולם התורה הספרדי פורח וצומח לאין שיעור, וכיום ישנם בס"ד למעלה מ-110 ישיבות גדולות ספרדיות בארץ ישראל. מלבד למעלה מ-150 ישיבות קטנות ספרדיות. (ישנה רשימה תח"י והמעונין יעיין בלוח שנה של אור ודרך. וכנראה עובדה וידיעה זו מפריעה ומדאיגה מאוד לשלטונות ולשלוחיהם וע"כ גזרו גזירות ועושים מה שעושים.) ויתכן שב-40 מתוכם, קיימת התייצבות מרוכזת כטענתם. מה עם 220 הישיבות הנותרות??? ועד הישיבות מביא ומפרסם רשימה של 40 ישיבות מפורסמות ומוכרות, שעמדו על כך!!! כדי לטשטש ולהשתיק מן השאר!!!
2 . ידוע לנו, על הרבה מקרים שאחרי שבאו בקבוצות, וראו קלטו וסימנו בחורים מסוימים, שנראים כפוטנציאלים לשכנוע. משום מה הרבה מהם, או יתומים, או בנים להורים גרושים, או כל מיני בעיות משפחתיות, ורקעים משפחתיים שונים. או תמימים, או חלשי אופי, או פתוחים יותר, וכדו'. ונקראו אחרי תקופה קצרה, להתייצבות פרטית. ורוב תופעות אלו קרו, מסיבה נעלמת, בישיבות ספרדיות דייקא.
3 . תשובה שלישית, והיא נוגעת לנושא הראשון שאנו עסוקים בו אם כל ה – 2,800 השנה, או כל ה – 10,919 של חמשת השנים האחרונות, הם נושרים או רציניים. אם הם מהרציניים תראו לנו אותם איפה שמותיהם, מאיזו ישיבה יצאו, לא ראינו לא שמענו.
אבל אבל, כאן תפתחו את האוזניים, רוב המגוייסים, ורוב הממלאים את היעדים, הם בכלל לא מהישיבות. ולכן לא תמצאו אותם שם, ואת זה מעלימים ומטשטשים לנו, הרשויות העסקנים המסייעים בעדם, וועד הישיבות שמציגים רשימה של 40 ישיבות. כיון שהרוב הם אברכים מהכוללים. אברכים צעירים, בין גילאי 20 – 24, ולבקשת אחד מחברי הכנסת החרדיים, שהוא גם למרבה החרפה כיהן ומכהן, בוועדת שקד, ובוועדה החדשה, האמורה להחליט על אותו חוק נורא רח"ל. זה אמור לעלות, לגיל 26. שמצד אחד מעלה את אפשרות עמידת הכוללים בדרישות המספר המזערי, שיעמדו על פער גילאים גבוה יותר. אך מצד שני, מגדיל את האפשרות לפתות, ולמלאות את היעדים גם מאברכים גדולים יותר, רח"ל.
ופשוט, אצל אברכים העבודה היא יותר קלה. כיון שכל אברך הוא עולם בפני עצמו, בלי ראש ישיבה ומשגיח ורמי"ם מעליו, שישמרו שלא יתפתה. ובלי רעש והמולה, מכל הישיבה סביבו.
ואכן, אומתה עובדה ונתון זה, אצל הצבא. ואצל הארגונים הקדושים שאישרו, כי רוב הסיבוכים ובקשות העזרה, הם מאברכים, ולא מבחורים.
אני עצמי שהיתי בצפת מספר פעמים כו"כ ימים, ושמעתי את הדברים מאברכים המתגוררים שם. ומנו באוזני, מכולל פלוני התגייסו 2. מאלמוני 3. וכדו'. ביניהם, כאלו שהלכו אחר סיבוכים שונים והסרות מעמד בן ישיבה. רובם, כל עוונם הוא שעברו דירות, ולא קבלו את הצו. ואח"כ מאוימים ונרדפים ע"י משטרה צבאית בלילות, ובאיומי כלא צבאי, ותוך כדי פחדם, שולחים גייס לשכנעם, שכדאי להם כלכלית וכו' וכו'. וכולם כולם, יראים, צדיקים, ומתמידים, ומתוך הלימוד נקטפו והלכו לצבא. וכיום איבדו את הבן תורה שלהם, את הבית של תורה, את ההשקפות, וכל מה שהשקיעו בהם בישיבות, הלך לטמיון רח"ל.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן