חכמי התורה באזהרה חמורה לכל בנות ישראל "אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס רק תשלחנה את התצהיר הנדרש בדואר או ע"י שליח כאשר היה כל השנים"

"כבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור! ודבריהם קיימים לעולמי עולמים." * "אנו פונים בקריאה נרגשת לכל בנות ישראל, עימדו בגבורה כנגד כל הקמים עליכן, אל תיראו ואל תחתו, ודעו כי אתן מצוות ע"פ דת תורתנו הקדושה, למסור את נפשכן ולסבול צער וייסורים ומאסר ממושך בבית כלא, ולא לעבור על תוקף איסור חמור זה, שהוא ביהרג ואל יעבור" * "ואנו שבים ומודיעים כי נקהל ונעמוד על נפשנו, להגן על כל נפש מישראל הן בחורי ישראל והן בנות ישראל באשר אנו רואים בזה גזירת שמד והעברה על דת אשר אנו מצווים עליה יהרג ואל יעבור!" * המכתב החריף שנכתב בדם ליבם של מרנן חכמי התורה מתפרסם במגזר החרדי תחת הכותרת "יהרג ואל יעבור!"

זלעפה אחזתנו וירעד לבבנו, בהגיע השמועה הקשה כי דרך אויב בשער בת ציון לשלוח יד בבנות ישראל הכשרות לפרוץ יסודו של עולם, להתגייס לצבא ושירות לאומי, ה"י.
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל, אחר שאר הגזירות, אשר פרצו כל גדרות עולם, לפעול בערמה, בפיתויים ובהתנכלויות קשות, רחמנא ליצלן, ויתנו לשבי עוזנו ונחלתנו היתה לזרים.וכל זה איננו שווה להם, באשר תכליתם לעקור ולאבד כל שם ושארית, רחמנא ליצלן, ועתה הוסיפו להרים ידם לטמא גם בנות ישראל הכשרות להתנכל עליהם בכל מיני דרכים, לחייבם להופיע בעצמם בלשכות הגיוס, ומערימים קשיים על בנות רבות לבל יקבלו הפטור כאשר היה נהוג כל השנים. וכבר הגיעו הדברים שנטפלו לכמה וכמה בנות דתיות ואף לתלמידות סמינרים ממש, והובילום בביזיון גדול ברחובות קריה להושיבן תחת מסגר ובריח.
וכבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור! ודבריהם קיימים לעולמי עולמים.
ועל גזירת ההתנדבות לשירות לאומי פסקו רבותינו כל גדולי ומנהיגי עדות המזרח במכתבם בחודש חשוון תשל"ב, כי היא "קשה ומסוכנת לישראל שבעתיים מגזירת העברה על דת בפרהסיה", וכי "כל ראשי האבות והמשפחות בישראל בכלל, ובעדות המזרח בפרט, והבנות היקרות, מחויבים להיקהל ולעמוד על נפשם, ובשום פנים ואופן לא לקבל את הגזירה הנוראה הזאת", והכריזו כי "לא ננוח ולא נשקוט עד אשר תבוטל גזירה קשה זו".
ועתה, בעוונותינו הרבים, אשר יגרנו בא, ומתנכלים גם בנות ישראל, אוי לנו שכך עלתה בימינו.
ואנו מודיעים כי לא נוכל לראות כבלע את הקודש
ומחוייבים אנו לעת כזאת לעמוד על נפשינו ולהרעיש עולם ומלואה במחאה אדירה שכמותה לא נהייתה
ובזאת אנו מזהירים באזהרה חמורה לכל בנות ישראל כי אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס רק תשלחנה את התצהיר הנדרש בדואר או ע"י שליח כאשר היה כל השנים, ובפרט שכל מטרתם בזה להחטיא ולטמא את בנות ישראל הכשרות.
ומנהלי המוסדות לבנות, וההורים, בכל אתר ואתר, יעמדו על המשמר בכל תוקף שלא לאפשר שום התנכלות לשום בת ישראל, ובשום אופן לא ישלחו שום תלמידה ללשכת הגיוס.
וכל בת שנתקלת בהתנכלות הצבא, תפנה מיד ל"איגוד בני התורה הספרדים" לקבל סיוע משפטי ע"י עו"ד מטעמם.
ואנו פונים בקריאה נרגשת לכל בנות ישראל, עימדו בגבורה כנגד כל הקמים עליכן, אל תיראו ואל תחתו, ודעו כי אתן מצוות ע"פ דת תורתנו הקדושה, למסור את נפשכן ולסבול צער וייסורים ומאסר ממושך בבית כלא, ולא לעבור על תוקף איסור חמור זה, שהוא ביהרג ואל יעבור.
ואנו שבים ומודיעים כי נקהל ונעמוד על נפשנו, להגן על כל נפש מישראל הן בחורי ישראל והן בנות ישראל באשר אנו רואים בזה גזירת שמד והעברה על דת אשר אנו מצווים עליה יהרג ואל יעבור!
והשי"ת ברחמיו יסיר מעלינו כל גזירות קשות ורעות, וישיב לב בנים תועים ומתעים לאביהם שבשמים, ויקויים בנו "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך"
ונזכה בקרוב לגאולת עולם ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, בב"א.
באעה"ח חודש שבט תשע"ח לפ"ק

על המכתב חתומים חכמי התורה הגאונים הגדולים: רבי משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. רבי יהודה כהן, ר"י יקירי ירושלים. רבי יצחק ברכה, ראש ישיבת עטרת יצחק. רבי ציון בוארון, חבר ביה"ד הגדול לשעבר. רבי אליהו טופיק, ראש ישיבת באר יהודה. רבי בן ציון מוצפי, ראש ישיבת בני ציון, רבי שלמה בן שמעון, רב ואב"ד רמת דוד ב"ב. רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים. רבי יעקב תופיק, רב ואב"ד העיר ביתר. רבי יצחק ראצבי, פוסק עדת תימן. רבי שלמה מחפוד, אב"ד בד"ץ יורה דעה. רבי דוד בצרי, ראש ישיבת השלום. רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר שלום. רבי בצלאל טולידנו, ראש ישיבת זוהר התורה. רבי שלמה זעפרני, אב"ד בד"ץ "כתר תורה". רבי אמנון סבאג, ראש ישיבת תפארת משה. רבי אברהם טופיק, מחכמי ישיבת פורת יוסף. רבי דוד פנירי, רב העיר עמנואל. רבי אהרן ירחי, רב שכונת מקור ברוך. רבי יעקב שכנזי, רב שכונת בית ישראל. רבי יעקב זכריה, ראש ישיבת לב אליהו. רבי מכלוף פחימה, רב ק"ק יוצאי צפון אפריקה. רבי יורם מימון, ר"י תורת משה. רבי יחזקאל סיטון, ראש ישיבת משכן חיים. רבי אריה יהודה הראל, מרבני ישיבת קול יעקב. רבי יעקב חי עדס, ראש ישיבת מעלות יוסף. רבי יעקב ישראל לוגסי, ראש כולל כתר שלמה. רבי יצחק טופיק, ראש ישיבת באר יהודה. רבי דניאל זאדה, ר"מ ישיבת באר יהודה ומנ' סמינר "בנות אלישיב". רבי יהושע ויזגן, רב חניכי הישיבות -גאולה. הרבנים מנשה שוע, יעקב שילוני, מרדכי פרחים, אברהם כהן, מחשובי מורי ההוראה בעיה"ק ירושלים. רבי נריה חובארה, רב תפארת תימן ב"ש. רבי אברהם זרביב, רב יוצאי אלג'יר. רבי מאיר בן שושן, מראשי ישיבת שערי תבונה

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן