מרנן ורבנן גדולי ישראל במכתב חריף נגד רפיסות 'המתרוצצים לכל עבר, איך להציל את הכיסאות', בשתיקתם הרועמת אל מול חוק הגיוס המחריד – "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו"

המחאה המקיפה בעקבות שערוריית חוק הגיוס החדש גוברת: גדולי ישראל במכתבים חריפים נגד השתיקה הרועמת של חלק מהנציגות החרדית המאפשרים להעביר את החוק המחריד. * רבה של טבריה הגאון הגדול רבי אברהם דב אויערבאך שליט"א "'אשור לא יושיענו', חברי הכנסת, החרדים כביכול, מתרוצצים לכל עבר, איך להציל את הכיסאות, וזה כבר גלוי לכל לעיני השמש ... מהרסיך ומחריביך ממך יצאו" * הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א: "על הבחורים לקבל על עצמם, שאם יאלצו להיכנס למחנות השמד, יעדיפו בגאון לשבת בכלא ולקדש שם שמים" * ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א: "מחאה גדולה על החילול ד' הנורא בגזירת גיוס בני הישיבות שהוא ב'יהרג ואל יעבור', ומכך שאנשים חרדים נותנים ידם לפשרות בענין החמור הנ"ל" * במכתבם חוזרים הרבנים ומבהירים את דעת התורה כי יש להתנגד בפועל לכל שיתוף פעולה עם החוק, ואין להתייצב כלל בלשכות הגיוס. וכן מוחים נגד הכרסום המתמשך בהסדר הפטור לבנות מגיוס

בציבור החרדי גוברת המחאה המקיפה בעקבות שערוריית חוק הגיוס החדש. בכל רחבי העולם היהודי מתקבלת בתדהמה השתיקה הרועמת של חלק מהנציגות החרדית המאפשרים להעביר את החוק המחריד.
החוק המוצע מעגן בצורה מחייבת את המנגנון הדורסני של יעדי הגיוס, ומכתיב מתווה סחטני הקובע בצורה מפורשת כי הימנעות מאספקת היעדים ומכסות הגיוס, תביא לסנקציות כלכליות נגד הישיבות ובסופו של דבר לביטול מוחלט של הסדר קבלת הדיחוי משירות צבאי והחלת חובת שירות וסנקציות פליליות על בני הישיבות. 'ועדת שרים' מיוחדת תפקח על מימוש החוק ולצורך מכבש הלחץ שיופעל על עולם הישיבות, בכוונה לאלץ מסירת נפשות ל'כור ההיתוך', יוקם 'מאגר מידע' לבילוש אחר בני הישיבות.
מרנן גדולי ישראל שליט"א יצאו במכתבים נוקבים וקוראים לבני יהדות הנאמנה להתנגד בתוקף לחוק גזירת הגיוס, תוך מחאה נמרצת בנציגים המאפשרים את העברת החוק המחריד.

במכתב זעקה שפרסם בסוף השבוע האחרון רבה של טבריה הגאון הגדול רבי אברהם דב אויערבאך שליט"א, הוא כותב:

ב"ה, ערב שבת קודש, זאת חקת התורה – דא גזירת אורייתא
את אשר יגורנו בא, השם ירחם, רוצים לחוקק חוק שיגרום בבירור לחורבן הישיבות ר"ל, 'חוק סגירת הישיבות', ושעה זו אינה עת לדיבורים, צריך להיות אנשי מעשה. 'אשור לא יושיענו', חברי הכנסת, החרדים כביכול, מתרוצצים לכל עבר, איך להציל את הכיסאות, וזה כבר גלוי לכל לעיני השמש, רח"ל הגענו למצב שראש הממשלה שאיננו טיפש, יושב בחיבוק ידיים ומצפה שמלאכתו תעשה ע"י אחרים, מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, ה"י היה לא תהיה.
ומעתה העיקר תלוי בנו, הציבור הצובאים פתח אהל מועד, האבות והאימהות, המבקשים לראות בניהם בקודש פנימה, וראשי הישיבות בראשם. שלא ייווצר, חס ושלום, מצב שהיה בזמן חורבן בית שני של 'משיב חכמים אחור' וכו'.
שההוראה תהיה ברורה הלכה למעשה לבחורים ולאברכים שיתנגדו בפועל לכל שיתוף פעולה עם החוק, ולא יתייצבו כלל בלשכות הגיוס!
על כן באנו בזאת לחזק את לב בחורי הישיבות ובני משפחותיהם, לא לפחד כלל מאי ההתייצבות, ועם כח האמת שלנו ננצח בעזרת ד' יתברך, ויקוים בנו הפסוק ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו.
ויחד עם זאת הננו בקריאה לכל אחינו בני ישראל, לידע ולהודיע כי על כל אחד ואחד מוטלת החובה לעשות ככל יכולתו, להרעיש בכל קצוות תבל להציל הספינה ספינת חיינו, עד אשר נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

בסיום מכתבו כותב הגאון הגדול רבי אברהם דב אויערבאך שליט"א: "כל הכתוב פה היה דעתו הברורה של רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל זצ"ל, וכידוע".

למכתב זה צירף חתימתו הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א והוסיף:

כיהודה ועוד לקרא, הנני להוסיף, שעל הבחורים לקבל על עצמם, שאם יאלצו להיכנס למחנות השמד, יעדיפו בגאון לשבת בכלא ולקדש שם שמים. גם על הבנות להביא בחשבון, שיוכרחו לכל הנ"ל, ועליהן להתחזק, להיות נכונות להעדיף את הישיבה בכלא, וכפי שהורה מרן החזו"א זיע"א, לאחותו הצדקנית ע"ה. בברכת חזקו ואמצו!

הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א צירף חתימתו והוסיף:

הנני חותם ומצטרף לכל הנ"ל, במחאה גדולה על החילול ד' הנורא בגזירת גיוס בני הישיבות, שכפי ששמעתי ממו"ר מרן האבי עזרי זצ"ל דינו כשעת השמד שהוא ב'יהרג ואל יעבור', ומכך שאנשים חרדים נותנים ידם לפשרות בענין החמור הנ"ל, בצער רב על כבוד שמים שמתחלל בעונותינו הרבים.

הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א צירף אף הוא חתימתו וכתב: "הדברים הברורים של הגאונים הגדולים שליט"א אינם צריכים חיזוק".

Print

מוקדם יותר בשבוע שעבר, וכפי שפורסם ב'אידישע פוסט' שיגר זקן ראשי הישיבות בארה"ב הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א מכתב אזהרה לח"כים החרדים, ומתריע בפניהם בדם לבו כי "פשרות – רציחתנו הם"!.
במכתבו כותב הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א לחברי הכנסת החרדיים:

כל הסמכות שלכם הוא קבלת עול גדולי ישראל, והפחד משלפניהם. החזון איש, הרב אלעזר מנחם מן שך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב משה פיינשטיין, הרב אהרן קוטלר.
בלבם של חרדי בני ישראל אין חליפין לסמכות זה. תדעו כי בנפשנו הוא, דמותם של גבורי נשמת ישראל הם חיינו ואורך ימינו. אל תכזבו בישראל סבא, אל תכזבו בנו – צעקתנו יעלה לאבינו שבשמים – פשרות רציחתנו הם.

3 תגובות

 1. פרשת בלק תשע"ח בשעה 6:45 בערב. הגב

  אלפי בני אדם מהמגזר החרדי השתתפו לפני כמה ימים בעצרת נגד גיוס חרדים לצה"ל בכיכר השבת, והערב בשעה 6:45 הם ורבבות אלפי חרדים שוב ישתתפו למחאה ותפלה לאבינו שבשמים, בירושלים ובני ברק, בירושלים בהר המנוחות, ובבני ברק בבית העלמין שב'זכרון מאיר', ע"י קברי צדיקים ז"ל בחלקת הרבנים. בשעה 6:45 בערב. ההפגנה נערכת מטעם החרדים בא"י בגלל שכולם נגד הגיוס.

  בעצרת האחרונה הונפו שלטים שעליהם נכתב: "מעריצים את אסירי עולם התורה בחזית המאבק במכסות צבא השמד" ו"המשתף פעולה עם גזירת הגיוס הינו קאפו 'חרדי'". מנחה ההפגנה אמר במהלכה: "הצבא הוא מוסד שמד – הוא הצבא היחיד בעולם שפועל לשנות את האידאולוגיה של החיילים. אין עוד שפלות כזו בעולם כולו. מטרתו של הצבא להיות כור היתוך, לשרוף את המורשת, לשרוף את טהרת עם ישראל.

  המנחה גם תקף גם את ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון ימ"ח, משום שלטענתו רצה להעלים את היהדות החרדית. "ראש הממשלה הראשון, שאסור אפילו להזכיר את שמו, יימח שמו וזכרו – אמר שעוד עשרים שנה לא יהיה שטריימל אחר במאה שערים. הנה הנקמה. עברנו את כל הגלויות. עברנו את פרעה, עברנו לפיד, עברנו את האינקוויזציה, עברנו בן גוריון, עברנו את היטלר, עברנו הרצל, נעבור גם אתכם".

  עיתון החרדי, המזוהה עם המוחים נגד הגיוס, פרסה בבוקר אחרי ההפגנה, בעמוד השער שלו שלושה מכתבים מטעם קבוצת רבנים מהציבור החרדי – ספרדי, שקראו לציבור להשתתף בעצרת.

  הרעישו עולמות נגד הגזירה להעביר על הדת שאין לה אח ורע בכל העולם כולו נכתב. העצרת התקיימה בעקבות מעצר עריקה, שסירבה להסדיר את מעמדה בלשכת הגיוס כפי שעושים מרבית בחורי הישיבה החרדים. וגם נעצרו בחורי ישיבה נוספים שלא התייצבו בלשכת הגיוס. בעיתונות "החרדים" נכתב במאמר המערכת: "לא ננוח ולא נשקוט כל עוד בני תורה יקרים מושלכים לכלא כאחרוני הפושעים"

  עם זאת, בעיתונות החרדית המייצגת את הזרם החרדי המרכזי לא נכתב דבר על העצרת של הערב בקברי צדיקים בירושלים בחלקת הרבנים בהר המנוחות ליד קבר אדמו"ר מבעלז זצ"ל, ובבני ברק בבית העלמין שב'זכרון מאיר ליד קבר החזון איש ז"ל.
  היום יום ב' פרשת בלק תשע"ח בשעה 6:45 בערב.

 2. אסור לח"כים ולעסקנים להרשות להם הגב

  אם לפיד בעד החוק – אנחנו החרדים נגד החוק הרע הזה: אין צורך להתעמק ולחפש סעיפים אלו טובים לנו ואלו מסוכנים, מספיק לנו שהרשע יאיר לפיד הצהיר כי הוא בעד החוק הזה, וכי זה מספק אותו, זה כבר לא יכול לספק אותנו, מפני שמטרתו ברורה שמה שיותר בחורי ישיבות יילכו לצבא השמד והזימה.ואם לפיד איך שהוא רואה את החוק ככה זה יהיה, אנחנו יכולים להגיע למסקנה תיכף ומיד כי החוק לא טוב לבני ישיבות, החוק רע מאוד לחרדים, ורק טוב לשטן ולחכים חרדים שחשודים שמקבלים כסף עבורו, וכדומה וכו'.

 3. תלמיד הגב

  דברים ברורים ונחרצים בחובת השעה ממרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א שנאמרו לאחר סעודה ג' שבת קודש פרשת חוקת בתוך שיחת חיזוק והדרכה לקהל צאן מרעיתו – לפני נסיעתו למנוחה.

  הנני רוצה לעורר על נקודה מאד חשובה ששייכת לכלל ישראל. הציבור הרי יודע שבשבוע שעבר ישבו מועצת גדולי התורה בנוגע לחוק הגיוס, והסיקו מסקנות חזקות מאד. השי"ת יעזור שנוכל להוציא את זה לפועל.

  ישנם כאלו שרוצים לשנות הדבר אבל אנחנו אמרנו את דעתנו בצורה ברורה, שיצביעו נגד החוק, ואם החוק יעבור שייצאו מהקואליציה, ואני לא משנה את דעתי…

  אמנם מה שחשוב, נקודה מאד חשובה, וקבלתי בימים האחרונים פניות חזקות מגדולי ישראל על זה, לעשות "יום תפילה רבתי". רק שפשוט לא היה הזמן לזה, שאני כבר נוסע בשבוע הבא, ע"כ אני רוצה להגיד שמאוד חשוב ונחוץ לאסף את כל כלל ישראל, ביומא דהילולא דהאור החיים הק' אצל ציונו.

  שמעתי מר' חיים ברזל שהוא שמע מר' שלמה שרייבר מחסידי הוסיאטין שלפני כ-75 שנה, כמדומני בשנת תש"ג, היה חשש גדול שהצורר ימ"ש יגיע גם לארץ ישראל. היה אז יום תפלה רבתי ב-ט"ו תמוז בציונו של האור החיים הקדוש ביומא דהילולא, והרה"ק מהוסיאטין זצ"ל גם השתתף אז, והיה אחוז שרעפים, וכשהלכו משם, אמר הרה"ק מהוסיאטין שהצורר לא יגיע לארץ ישראל, ור' שלמה העיז לשאול מהיכן הרבי יודע, ענהו הרה"ק זצ"ל שהוא ראה על הציון את השם הוי"ה שמאיר כסדרם…

  עכ"פ מה שהנני רוצה לבקש, היות שאני כבר נוסע בימים הקרובים אי"ה, אמנם אני מבקש שיפעלו בזה (כאן הזכיר רבינו את אחד העסקנים שאולי יוכל להשיג מכתב מהגדולים וכדומה לזה), ביום חמישי וביום שישי קבלתי פניות חזקות מגדולי ישראל בעצמם ומשליחים של גדולי ישראל שצריכים לעשות יום תפלה.

  והייתי מציע שיעשו את זה ביום חמישי, אמנם כל אחד יכול לעשות כפי הבנתו. עכ"פ לכלל חסידי ויזניץ אדבר, היה רצוי מאד שכל הקהל יתאספו ביום חמישי להתפלל אצל ציונו של האור החיים הקדוש. לדאבוננו המצב לא כ"כ קל כמו שחושבים… כל הגזירה של הגיוס זה לא כ"כ פשוט…

  עכ"פ תפילה ודאי יועיל, הזכות של האור החיים הקדוש, והכח של התפילות לפני השי"ת, וע"ז צריכים להתפלל שהשי"ת ישמע את קול תפילתנו, שלא יהיה שום צער ונזק לכלל ישראל. לדאבוננו רוצים למוטט לגמרי את חיי הדת, וצריכים לעמוד ע"ז במלחמה!

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן