פרסום ראשון: פני הדור לאן? חוברת המידע שהוצגה בפני גדולי התורה וראשי הישיבות שהתאספו בשבוע שעבר למחאה נגד גיוס בני הישיבות

במהלך כינוס גדולי התורה וראשי הישיבות הספרדים בשבוע האחרון, הוגש בפניהם חוברת שכלל את תזכיר החוק המלא. סקירה והצצה קטנה אל המצב המחריד אליו נקלענו, לאחר התדרדרות מתמשכת במשך השנים האחרונות. * בתחילת החוברת אף הופיע הקדמה וסיכום תמציתי של פרטי תזכיר החוק המקודם בימים אלו בממשלה. ואלו ראשי פרקיו: רקע. א. המטרה המוצהרת. ב. היעדים. ג. סנקציות כלכליות. ד. סנקציות פליליות. ה. ישיבות מעודדות גיוס. ו. מאגר מידע. ז. תמריצים ועונשים. ח. הגברת הענישה לעריקים. ט. ועדת שרים לענייני גיוס. י. המשך ישיר לחוקים הקודמים. * מערכת ה'אידישע פוסט' מתכבד להגיש בפני קוראיו בפרסום ראשון את החוברת שהופקה על ידי 'איגוד בני התורה הספרדים', והוצגה בפני הרבנים
רקע

בימים אלו מוגשת מטעם משרד הביטחון הצעת חוק חדשה לגיוס בני ישיבות היל"ת, חוק זה הוא סכנה נוראה לעולם הישיבות וכמה שהמצב היה גרוע בשנים האחרונות, כאשר בחורים ואברכים תמימים נאלצו להתגייס לצבא רח"ל בכפייה, ועוד רבים נפלו ע"י פיתויים, וכעת אם יתקבל ח"ו חוק זה המצב יהיה קשה שבעתייים.
בשבוע שעבר פורסם תזכיר הצעת החוק, ויש סיכוי גבוה שזה החוק שיוגש בסופו של דבר לאישור הכנסת. תזכיר החוק הוכן ונוסח ע"י ועדה חילונית של קצינים בכירים בצה"ל, בחסות משרד הביטחון והעומד בראשו א. ליברמן הידוע במלחמתו ושנאתו הגלויה לעולם התורה ולכל קדשי ישראל. הועדה ישבה במשך כמה חודשים וחיפשה את ההצעה המתאימה והמוצלחת ביותר שתביא לגיוס מירבי של בני ישיבות לצבא רח"ל, הועדה קראה להתייעצות בנושא את חברי הכנסת לפיד ושטרן ממפלגת 'יש עתיד', אילו שהיו אחראים לחקיקת החוק הראשון שבעקבותיו התקיימה "עצרת המיליון" בהשתתפות כל גדולי הדור מכל העדות והחוגים.
תזכיר הצעת החוק הוגש אחרי שבחודש אלול אשתקד ביטל הבג"ץ את החוק הקודם וקבע שהבטלות תחול מג' בתשרי תשע"ט, וזה כמובן לאחר שרשרת בלתי פוסקת של חקיקת חוקים בכנסת וביטולם ע"י בג"ץ, היות ולדעתו זה עדיין לא מספיק להביא לשיוויון.
ברצוננו להביא לידיעת כבוד תורתו, את עיקרי החוק כפי שמופיע בתזכיר הצעת החוק ואת גודל הסכנה שהוא מהווה לעולם התורה.
חשוב להדגיש, כי הניסיון הוכיח שתמיד הוסיפו מראש סעיפים קטנים ונקודות שוליות שיוכלו אח"כ להוציא כביכול מתוך 'התחשבות בחרדים'… ואז יסתמו כל פיות משטינים ומקטרגים, הלא החוק 'תוקן'… בעוד שליבת החוק – קביעת יעדים ומכסות ללומדי התורה, והכרזה רשמית על פעילות ממשלתית וצבאית מקיפה להגברת הגיוס – נותרה כפי שהיתה וכפי שרצו מראש שתהיה לבסוף.

א. המטרה המוצהרת

בנותן ענין לציין שכבר בפתיחתו של התזכיר נזכרת המטרה במילים מפורשות, ועמדת הוועדה שגיבשה את הצעת החוק היא ש"יש לנקוט צעדים משמעותיים ואקטיביים לצמצום אי-השוויון בשירות ולהעלאת שיעור המתגייסים מקרב בני הציבור החרדי".

ב. היעדים

בחוק זה, נכתבו היעדים בצורה מפורשת, זאת בניגוד לחוק הקודם שהיעדים לא נקבעו בחוק והיו תלויים בהחלטת שר הביטחון, הפעם מדובר ביעדים גבוהים שגדלים והולכים בכל שנה כאשר עוד בעשור הקרוב היעד הוא בסביבת ה 50% מעולם הישיבות כאשר גם בשנים שלאחמ"כ יגדל היעד עד סביבות ה 60% מעולם הישיבות היל"ת.
מטרת החוק המוצהרת היא להטמיע את הציבור החרדי בתוך מסגרות הצבא במטרה לשנות את כל אופיו של הציבור החרדי.
בניגוד לחוקים הקודמים מופיע בחוק זה מספרים מדוייקים כאשר ניתן להצביע על כך שע"פ דרישת החוק בעשרת השנים הבאות ייתגייסו בסך הכול לצבא ולשרות לאומי 54,351 !!! בחורים ואברכים שלמדו לפחות שנתיים בישיבה.
היעדים אלו הם מחייבים וגוררים סנקציות בדמות הורדה בתקציב הישיבות במקרה ואין עמידה ביעדים.

ג. סנקציות כלכליות

בחוק זה מופיעים צעדי ענישה מרתיעים ביותר על עולם התורה במידה ולא יעמוד ביעדים ונקבע צעדי ענישה כלכלים על עולם התורה בכלל.

ד. סנקציות פליליות

כמו"כ נקבע שבאם שלוש שנים רצופות כמות המתגייסים תעמוד על פחות מ 85%- מהיעד שנקבע או אז יפקע החוק לגמרי ועל כלל בני הישיבות תחול חובת גיוס מלאה, לרבות סנקציות פליליות ומאסר בבית כלא. כמובן שעצם החשש ממצב זה עלול לגרום למצב שהציבור החרדי יעשה כל מאמץ לעמוד ביעדים.

ה. ישיבות מעודדות גיוס

ישיבה שכ 20- אחוז מתלמידיה התגייסו לצבא לא יקצצו לה בתקציב גם במקרה של אי עמידה ביעד, דבר זה משמעותי במיוחד לישיבות באיזור הפריפריה שלצערנו הרב בשנים האחרונות יש ישיבות המתקרבות לשיעור גיוס זה, ומי יודע עם כל ראש ישיבה יהיה מספיק חזק בהגיע עת נסיון.

ו. מאגר מידע

משרד הבטחון יקים מאגר מידע שיכיל את כל הנתונים המופיעים במשרדי הממשלה השונים הרלוונטים על הבחור, זאת בניגוד לחוק הקודם שהמידע נמסר למשרד הביטחון רק לפי הגשת בקשה ספציפית לכל מקרה, לפי חוק זה יועבר לצבא מידע ממשרד החינוך על נוכחות הבחורים בישיבות בזמני הביקורת, ובחור שלא יהיה בשעת הביקורת הדבר יסכן את מעמדו.
כמו כן יועבר לצבא גם נתוני הביטוח לאומי על תלושי שכר שהוצאו על שם הבחור מה שעלול לגרום לפסילה מיידית של הדיחוי במקרה שהבחור עבד אפילו באופן עראי.
כמו כן בחור שייסע לחו"ל יהיה לצבא, באופן אוטומטי, את המידע על נסיעתו.

ז. תמריצים ועונשים

בחוק זה ניתן דגש גם על תמריצים מיוחדים לכאלה שישרתו בדמות העלאה בדמי הקיום שאותם מקבלים המשרתים וכן התחייבות ללימודים אקדמאים ע"ח המדינה וכל זה במטרה לעודד ולתמרץ גיוס לצבא, ומנגד החמרת הענישה לאלו שאבדו מעמד מכל מיני סיבות שכעת יעמדו בפני קשיים גדולים יותר.

ח. הגברת הענישה לעריקים

לפי תזכיר הצעת החוק המדינה תפעל לגיבוש צוות בין משרדי לצורך הגברת הענישה על העריקים, כיום העריקים מאויימים בישיבה בכלא צבאי בלבד, דבר שפעמים רבות לא קורה היות והם לא נתפסים, לפי הצעת החוק יחולו על העריקים הגבלות נוספות כמו אי אפשרות לקבל משכנתא או הטבות אחרות מהמדינה.
דבר זה עלול להמיט אסון על בחורים רבים שנשלל מהם מעמד בן ישיבה עקב בעיות בירוקרטיות והם נחשבים עריקים, כאשר הקושי הכלכלי עלול להביא לכניעתם ולגיוסם לצבא, השם ירחם.

ט. ועדת שרים לענייני גיוס

ועדת שרים שתלווה את תהליך גיוס בני הישיבות במטרה להסיר כל אבן נגף ולהגביר את העמידה ביעדים, וועדה זו תקבל נתונים מפורטים על העמידה ביעדים או העמידה בהם, על קצב הגידול של המתגייסים ועוד, זאת במטרה שהיא תגבש דרכים על מנת להגביר את הגיוס.

י. המשך ישיר לחוקים הקודמים

בחוק זה הוזכרו שוב כמה מהדברים הנוראים שכבר הופיעו בחוק הקודם.
1. לא יפגע מעמדם של החיילות בעקבות גיוס החרדים, המשמעות ברורה….
2. העברת מידע למשרד הכלכלה על כל מקבלי הפטור בגיל 24 בכדי שימריצו אותם להשתלבותם בתעסוקה.
3. שר הביטחון יקבל את השליטה על הישיבות כולל אפשרות לשלול מישיבה את מעמדה, "אם ראה לנכון לעשות זאת".

וה' יפר עצת אויבינו, ומהרה ניוושע בתשועת עולמים

תגובה אחת

  1. תפלה לביטול גזירת הגיוס בארץ ישראל הגב

    תפלה לביטול גזירת הגיוס בארץ ישראל.

    יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ קֵל רַחוּם וְחַנּוּן, עוֹשֶׂה צְדָקוֹת עִם כָּל בָּשָׂר וְרוּחַ, עֲשֵׂה עִמָּנוּ חֶסֶד בַּעֲבוּר כְּבוד שִׁמְךָ הַגָּדול הַגִּבּור וְהַנּורָא שֶׁנִּקְרָא עָלֵינוּ, וְהֵעָתֵר לָנוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים הַיּוֹם וּבְכָל יוֹם וָיוֹם, וְתִשְׁמַע קוֹל תַּחֲנוּנֵינוּ, וּתְבַטֵל מֵעָלֵינוּ וּמִכָּל עַמְךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל, בְּכָל מָקוֹם שֶהֵם, כָּל גְזֵרוֹת קָשוֹת וְרָעוֹת, וּבִפְרַט אֶת גְּזֵירַת גִּיוּס הַשְׁמַד וְהַזִימָּה, בְּאֶרֶץ- יִשְׂרָאֵל. אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, כַּלֵּה דֶּבֶר וְחֶרֶב וְרָעָב וּשְׁבִי וּמַשְׁחִית וּשְׁמָד מִבְּנֵי בְּרִיתֶךָ, וְקַיֵּם לָנוּ מַה שֶׁהִבְטַחְתָּנוּ לְהַצִּיל נִשְׁמוֹתֵינוּ מִבְאֵר שַׁחַת כְּדִכְתִיב עֵֽת צָרָ֥ה הִיא֙ לְיַֽעֲקֹ֔ב וּמִמֶּ֖נָּה יִוָּשֵֽׁעַ.

    רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם רַחֵם עָלֵינוּ וַעֲשֵׂה עִמָּנוּ צְדָקָה וָחֶסֶד וְהוֹשִׁיעֵנוּ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ מִגְּזֵירַת גִּיוּס הַשְׁמַד וְהַזִימָּה. וְנִזְכֶּה לְגַדֵּל בְּנֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ לְתּוֹרָה לְחֻפָּה וּלְמַעֲשִׂים טוֹבִים. כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת כָּל-פֶּה בְּרַחֲמִים.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן