כל הפוסטים של יעקב הבר

הכנסת ספר תורה לישיבת דעת אליהו בירושלים // גלרית ענק

במהלך שבוע שעבר השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל בשמחת הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת דעת אליהו בראשות הגאון הגדול רבי נפתלי עלזאס שליט"א, מערכת האידישע פוסט, מתכבדת להציג בפניכם גלריה מהמעמד

במסגרת המגבית העולמית 'לנו ולבנינו' של קרן 'מאיר עיני ישראל' – במוצש"ק ויקהל – שקלים סעודת מלווה מלכה מרכזית לתושבי מודיעין עילית

להעמדת בסיס איתן וקבוע להחזקת מוסדות החינוך על טהרת הקודש מיסודו של רבינו הקדוש בעל ה'דרכי שמואל' זיע"א  כצוואתו המפורשת והחד – משמעית של רבינו הקדוש זיע"א  במכתבו הציבורי האחרון מער"ח אדר תשע"ח "וכבר מילתנו אמורה שבזמנים קשים אלו שהכל רואים בבירור את מטרתם לא תבוא ולא תקום ח"ו, אין מנוס אלא להתנתק מהם ומהמונם […]

"כוונתם עם גזירת הגיוס מפורשת, שחלילה וחס לא ייזכר שם ישראל עוד. שלא יהיו חרדים לדבר ד', ח"ו לא תהיה כזאת בישראל" – משאו ההיסטורי של מרן ראש הישיבה זיע"א במעמד האדיר 'עת לדבר' בירושלים // פרויקט מיוחד

מערכת ה'אידישע פוסט' מתכבדים להציג בפניכם תיעוד מלא מהמעמד ההיסטורי 'עת לדבר' שהתקיים בראשותו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א בתאריך ז' סיון תשע"ז, בהשתתפות רבבות מבני התורה בירושלים, וכן תמלול משאו של מרן ראש הישבה כפי אשר הובאו בספר 'לשעה ולדורות' כפי אשר כתבם תלמידו ומקורבו הגאון רבי יאיר ארלנגר שליט"א * משאו של מרן ראש הישיבה זיע"א, מופיע בתיעוד החל מהדקה 1:21:40