ארכיון של: כ״ג בתמוז תשע״ז

כיסה בצבע תמונות תועבה, והושלך לכלא. גדולי ישראל במכתבי תמיכה

קיץ תשמ"ז: הרב פינקוס בבית המשפט: "לא אוכל לתת הצהרה שלא אחזור על דבר כזה בעתיד, משום שזה מנוגד למצפוני. אם אצהיר כך, אני חושב שזו תהא בגידה במערכה שלנו" * גדולי ישראל במכתב תמיכה: "יהודים יראי שמים שאינם יכולים לעמוד ולכבוש את כעסם ומחאתם מחרפה איומה זו וכיסו בצבע את תמונות התועבה הללו, מובלים כעבריינים, ומחמירים עליהם בקנסות ומאסרים" * הרב וואזנר: "עדים היינו למלחמת מצוה שניהלו כמה צדיקים נגד תמונות תועבה, אשרי להם!" * טדי קולק: "לשקול אפשרות לקצץ בתקציביהן של ישיבות, אשר יוכח כי מתוכן יצאו מפרי סדר"

רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל: יהיו פרעות חברון, ועוד פעם פרעות חברון, אבל בחור ישיבה לא יחזיק נשק…, גדול המחטיאו יותר מההורגו

את הדברים אמר ראש ישיבת חברון, בעת יושבו מתאבל על תלמידיו בניו-טיפוחיו, שנעקדו על קידוש ה' במאורעות תרפ"ט בחברון * הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל שהעיד על עובדה זו ציין, כי הבית בו היו מספר הרב ביותר של הרוגי הפרעות היה דוקא ביתו של מנהל הבנק המקומי אליעזר דן סלונים הי"ד שהיה חמוש באקדח

היועמ"ש של ועדת חוץ ובטחון במסמך רשמי: החל מ-2019, יעדי הגיוס שקבעה הממשלה מחייבים

בתשובת המדינה לבג"ץ הודגש כי בהתאם לחוק גיוס בני הישיבות המשודרג שאושר בקדנציה הנוכחית, החל מ-30.6.2023, יתבטל כליל הסדר הדחייה ותחול משפטית, חובת הגיוס הכללית. חקיקה המבטאת החמרה בחוק הנוכחי לעומת החוק שעבר בתקופת לפיד לפיו ניתן להנציח הסדר פטור כלשהו גם בהמשך ביחס ל-1800 "מתמידים"

המלחמה על מבצר התורה: כולל הפרושים בקובנא מטרה ראשית לחיצי המשכילים

במסווה של תחקירים אוביקטיביים הדאגה לממון הציבור ולקיום תקנות המדינה יצאו המשכילים לקמפיין נרחב בנסיון לפגוע בעולם התורה ובכולל האברכים הראשון בקובנא * מרן הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור במכתב נרגש לעולם היהודי: "התירו להם כל האמצעים המגונים ביותר, להרוס ולעקור משורש את הקיבוץ של ת"ח ולבטל את התמיכה הכוללת בשקרים בדויים, בליצנות ולגלוגים משוקצים ובהפחדות מגונות ויספרו מעשים וסיפורים אשר לא היו בעולם" - "הם מתאכזרים עלינו, המתחננים אליהם בעד עסק התורה שאנו נותנים נפשנו עליה, שיסלקו ידיהם ופיהם מאיתנו, עד שמתנקמים מאיתנו באין חמלה..." * כולל קובנא ניצח, נותר על תילו "השומר אמת לעולם שמר את תורתנו הקדושה"

מחלוקות בוועדת החוץ והביטחון מנעו הצבעה על החמרה נוספת של תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות

התקנות החדשות כוללות בין היתר הגבלת מספר הלומדים המינימאלי הנדרש * החמרת הקריטריונים נובע כתוצאה מאישור חוק גיוס בני הישיבות המשודרג בקדנציה הנוכחית, הדורש למלאות מכסות ויעדים מקרב בני הישיבות. * חברי כנסת דרשו להוסיף לתקנות, כי ישיבות הקוראות לתלמידיהם שלא להתגייס לצבא יוסרו מרשימת הישיבות המאושרות

הלילה באופקים: נכשל נסיון חטיפת בן ישיבה ע"י המשטרה הצבאית

בן הישיבה מתאר את חוויותיו בין כותלי הכלא "זכיתי שע"י העמל בתורה הגדול שעמלתי שם התרוממתי מאוד עד אשר כדי כל רואי שם ראו 'כי שם ה' נקרא עלי' ... ההשגות הגבוהות שהיו לי שם בקרבת השם היו גדולות - הן בשטייגען העצום, הן בתפילות הזכות, הן במחשבות הנעלות, והן בהרגשות המרוממות".

סערת הגט המזוייף בצפת: עורכי הגט סילפו את העובדות ואת ספרי הפוסקים

מכשירי הגט המזויף בצפת עיוותו בפסקם את המציאות ואת הציטוטים מספרי הפוסקים, כך עולה מקונטרס 'אמת על תילה' שחולק במהלך כנס של דייני בתי הדין הרבניים * בין הגילויים עולה, כי המתירים העלימו מפסק הדין עובדות רפואיות בעלות משמעות, לפיהן ניתן לתקשר עם הבעל באמצעות לחיצות ידיים ותנועות עיניים. בשבוע האחרון נחשף כי הבעל יוצא מביה"ח מדי פעם לביקור בבית הוריו, והוא זקוק לסיוע של מטפל פרטי, בעוד המתירים טענו כי הוא מקבל את כל צרכיו בבית החולים... * כמו כן הובא בפסק הדין ציטוטים חלקיים מספרי הפוסקים, ולו טרחו להביא את הציטוט המלא המשמעות הייתה הפוכה לחלוטין