ארכיון של: ז׳ בשבט תשע״ח

הלם במגזר החרדי: לראשונה מקום המדינה משרד החינוך מתערב בתכני הלימוד של מוסדות הפטור; התנאי לתקצוב: 55% לימודי ליבה

לימודי החול הנלמדים במוסדות הפטור מפורטים בתקנות: פעילות גופנית, מתמטיקה, טבע, היסטוריה, עברית, חשבון, שפה נוספת (בהוראה שעה יתאפשר גם אידיש), תנ"ך, חינוך ומורשת. * 'מוסדות פטור', יוכפפו לפיקוח של משרד החינוך * משרד החינוך הגדיל את מספר המפקחים במגזר החרדי מ-12 ל-30 * מוסדות הפטור הוקמו עוד טרם קום המדינה ומעמדם עוגן בחוק לימוד חובה משנת 1949 לאחר מאבק נחוש של גדולי התורה שדרשו לשמור על עצמאות מלאה, לפני כשנתיים עבר - למרות התנגדות גדולי ישראל – החוק שאפשר לשר החינוך להתנות תנאים לתקצובו, ואף לעצם הקיום של המוסד. * המדינה גם תוכל לחייב מוסדות לקבל תלמידים גם אם

פצצה משפטית מתקתקת; המדינה לבג"ץ "סעיף 20 לחוק שירות ביטחון עלול לפטור מגיוס אלפי חרדים ילידי 1992-1995"; ביקשה לשנות את הפרשנות של החוק, בין היתר מאחר והאלפים שאינם מתייצבים בלשכת הגיוס יהנו מכך גם בשנתונים מאוחרים יותר

בתקופת הביניים שבין חוק טל לחקיקת חוק הגיוס החדש עבר זמן רב, כתוצאה מכך בזמן הביניים לא נשלחו בקשות להתייצבות לצורך קבלת דחייה. * סעיף 20 לחוק שירות ביטחון קובע: "יוצא-צבא שמועד התייצבותו לרישום, לבדיקה או לשירות ביטחון נדחה לפי בקשתו, מותר לקרוא לו להתייצב לשירות סדיר, אם המועד שנקבע להתייצבותו הוא תוך שנים עשר חדשים מיום תום תקופת הדחיה" * המדינה ביקשה מבג"ץ לשנות את המשמעות של החוק, בין היתר, בשל כך כי "פרשנות שתימנה את התקופה בה תלמידי הישיבות לא נענו לזימוני רשויות הגיוס להגיש בקשה לדחיית שירות, כתקופה שבאה במניין תקופת הקריאה להתייצבות לפי סעיף 20 לחוק,

משבר חוק הגיוס: 25 ישהו בשבת הקרובה בכלא הצבאי; 24 נוספים הסתבכו בשבוע האחרון עם רשויות הצבא לאחר שהתייצבו בלשכת הגיוס

מדו"ח של ארגון אגודים בצרה, בשילוב 'הזעקה' של 'איגוד בני התורה הספרדים' עולה כי בשבת הקרובה (פרשת בא) צפויים לשהות בכלא הצבאי 25 חרדים המסרבים להתגייס לצבא. ע"פ הסיווגים הבאים: 1 בגין סירובו לשתף פעולה עם החוק לגיוס חרדים, 20 חרדים נוספים נעצרו לאחר שהתייצבו בלשכת הגיוס. 2 נוספים התפתו ונפלו לצבא אך החליטו לחזור בתשובה. 1 בת ישראל. * במקביל, מדו"ח מיוחד שמופק ע"י 'איגוד בני התורה הספרדיים' עולה, כי בשבוע האחרון בלבד התקבלו בארגון פניות של לפחות 24 חרדים נוספים שהסתבכו עם רשויות הצבא למרות שהתייצבו בלשכות הגיוס, זאת במסגרת נסיונות רשויות המדינה לצמצם את מספר החרדים במדינה.

מוקדם מהצפוי: לאחר 55 יום באגף המיוחד; בן העליה שסירב ללבוש את מדי האסירים שוחרר הבוקר מהכלא הצבאי

הבוקר (ו') שוחרר מהכלא הצבאי, אסירי עולם התורה בן העליה הבה"ח יצחק יהודה רייך. שנקצב דינו ל-65 ימי מאסר. מתוכם שהה 55 ימי מאסר. בכל תקופת שהותו בכלא הצבאי שהה באגף המיוחד לאחר שסרב ללבוש את מדי האסירים, ובכך גם נפטר ממטלות הכלא הצבאי. * כעת, מבין אלו שנעצרו בגין סירובם לשתף פעולה עם החוק לגיוס חרדים, נותר בן העליה הבחור החשוב יונה יוסף בן פראדל פריידי ארנטרוי, שנקצב דינו ל-90 יום השוקד על התורה ועל העבודה באגף המיוחד בישיבת המהר"ם מרוטנבורג. בנוסף, עדיין שוהים בכלא הצבאי עשרות חרדים נוספים שנעצרו לאחר שהתייצבו בלשכות הגיוס כדרישת השלטונות * הצטרפו

90 יום של קידוש ה' – עונשי מאסר כבדים הוטלו על שני בני העליה האסורים בכלא הצבאי

אסיר עולם התורה בן העליה הבחור החשוב יונה ארנטרוי נשפט ל-90 ימי מאסר (מתוכם כבר שהה 60 ימים), ובן העליה הבחור החשוב יצחק רייך נשפט ל-65 יום (מתוכם כבר שהה 55 יום). * שני בני העליה מסרבים ללבוש את מדי האסירים ומעדיפים לשהות באגף הבידוד ולהיפטר ממטלות הכלא הצבאי. השנים הובאו לבית המשפט הצבאי כשהם לבושים בכובעים וחליפות * יצויין, כי השנים הינם האחרונים שנותרו מבין בני העליה וגיבורי החיל שנעצרו עקב סירובם לשתף פעולה עם החוק לגיוס בני הישיבות.

בשעה 14:00 צפויה הכרעת הדין בעניינם של שנים מאסירי עולם התורה ; הצטרפו כעת לאמירת פרקי תהילית

היום בשעה 14:00 בצהריים צפויה ככל הנראה להינתן פסיקת בית המשפט הצבאי בענינם של שנים מאסירי עולם התורה בני העליה שטרם נקצב דינם, הבחור החשוב יונה יוסף בן פראדל פריידי ארנטרוי, ובן העליה הבחור החשוב יצחק יהודה בן פראדל רייך, שניהם מסרבים ללבוש את מדי האסירים ומעדיפים לשהות באגף הבידוד ולהיפטר ממטלות הכלא הצבאי. * ההכרעה בענינם נדחה מיום שלישי האחרון, עקב שינוי הרכב בית המשפט ווטענות חדשות מטעם הקטגוריה הצבאית * השנים יבואו לבית המשפט הצבאי כשהם לבושים בכובעים וחליפות * מלבדם שוהים בכלא הצבאי עשרות חרדים נוספים שנעצרו לאחר שהתייצבו בלשכות הגיוס כדרישת השלטונות * הצטרפו כעת לאמירת

הבוקר: שני בני עליה נוספים ישוחררו מהכלא הצבאי; היום: דיון נוסף בענינם של שנים מאסירי עולם התורה – יבואו לבית המשפט עם מגבעות וחליפות

הבוקר (ג') צפויים להשתחרר מהכלא הצבאי שני בני עליה נוספים, אסירי עולם התורה הבה"ח יצחק זאב בן רונית יהודית הבלין, והבה"ח יעקב בן חיה לאה פרקש. שנקצב דינם ל-60 ימי מאסר. * מלבדם שוהים בכלא הצבאי שני בני עליה נוספים שטרם נקצב דינם, בן העליה הבחור החשוב יונה יוסף בן פראדל פריידי ארנטרוי, ובן העליה הבחור החשוב יצחק יהודה בן פראדל רייך, שניהם מסרבים ללבוש את מדי האסירים ומעדיפים לשהות באגף הבידוד ולהיפטר ממטלות הכלא הצבאי. השנים יבוא לבית המשפט הצבאי כשהם לבושים בכובעים וחליפות * מלבדם שוהים בכלא הצבאי עשרות חרדים נוספים שנעצרו לאחר שהתייצבו בלשכות הגיוס כדרישת השלטונות

דאגה בעולם היהודי לקראת ישיבת ועדת חוץ ובטחון מחר לאישור תקנות חדשות שנועדו לפרוץ פרץ לשלוח יד בבנות ישראל בסוגיית הגיוס

בשונה מתעודות פטור אחרות נקבע בחוק, כי 'פטור' בנות דתיות לאחר קבלתו הינו סופי ובלתי הפיך. וע"מ לבטלו יש לפתוח בהליך של הרשעה פלילית הדורשת הוכחה מעבר לכל ספק סביר, ורק בסיומו של תהליך מורכב וכמעט בלתי ניתן ליישום זה ניתן לבטל את הפטור. מחר מתכננים בממשלה לשנות את ההליך. * ע"פ דרישת מנהיגי היהודים נקבע בתיקון 13 לחוק, כי גם בת שבאה מרקע משפחתי דתי, אף אם היא אינה דתית ושומרת מצוות באופן מלא תהיה זכאית לקבל את תעודת הפטור לאחר שתעמוד בפני וועדה מיוחדת. בשנת תשע"ו עיוות בג"ץ את החוק וקבע כי כי לא די בשמירת כשרות בבית

כינוס חירום יתקיים הערב בעקבות נסיונות השלטון לפרוץ פרץ בסוגיית פטור בנות מגיוס

הכינוס צפוי להתקיים הערב בשעה 20:30 בביהמ"ד מנחת שלמה * הכינוס יתקיים ע"פ הוראת ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, וישאו במקום דברים גדולי תורה. * פרטים נוספים בהמשך, בעז"ה.

מאהל מחאה הוקם סמוך לפרלמנט הישראלי נגד גיוס חרדים

המחאה השקטה: מאהל מחאה נגד גיוס חרדים בכפייה או בפיתויים הוקם מול לשכת ראש הממשלה בירושלים. * המאהל שהוקם על ידי ארגון 'זעקת הציבור הקדוש' שאף מפעיל במקום מוקד החתמה נגד גיוס חרדים, צפוי לפעול ברשיון המשטרה לפחות בשבוע הקרוב בין השעות 9:00 בבוקר ל-16:00 אחה"צ. בכניסה לגן הוורדים ברחוב זוסמן * במקום תלויים שלטי מחאה נגד הגיוס "חיים של תורה וחיים של קדושה מונעים משומרי התורה והמצוות להשתתף בצה"ל ושירות אזרחי"