כל הפוסטים בהרב דוד פנירי

פרשת וירא: לפחות 21 חרדים שהתייצבו בלשכות הגיוס הסתבכו בשבוע האחרון עם רשויות הצבא בעקבות תקנות הגיוס החדשות

בעקבות חקיקת חוק בני הישיבות המשודרג ותקנות להגבלת זכאות בני ישיבות לקבלת דיחוי, במטרה להגביר את גיוס החרדים מקרב בני הישיבות, הסתבכו בשבוע האחרון בלבד, לפחות 21 חרדים. כך עולה מרשימה לתפילה שהועברה לחכמי התורה, ע"י 'איגוד בני התורה הספרדים'. כזכור, החוק החדש בוטל החל מחודש אלול בשנה הבאה ע"י בג"ץ הדורש גיוס נרחב יותר מקרב המגזר החרדי רח"ל. * האיגוד מסייע לאלפי חרדים שהסתבכו לאחר שהתייצבו בלשכות הגיוס. * חכמי התורה הספרדים: "לכל בני הישיבות ואברכי הכוללים נקרא היו נכונים לעמוד במסירות נפש כנגד כל הגזירות והנכונות", "אנו מודיעים בזאת כי נעמוד בבל עוז ותעצומות מאחורי כל בחור או אברך

חכמי התורה במכתב דרמטי נגד התקנות החדשות לגיוס בני ישיבות

"מתחילתם ועד סופם נועדו בגלוי ובמוצהר למנוע מהמוני תלמידי ישיבות ואברכי כוללים לקבל את הדיחוי המגיע להם כפי שהיה נהוג עד עתה" * "מתחכמים להרע בכל מיני התנכלויות קשות ומכוונות בלשכות הגיוס לכפות בכח על בחורי חמד ואברכים יקרים להשחית נפשם בצבא, וגם בכל מיני פיתויים נוראיים - אשר פעמים והם קשים אף מכפיה" * "כבר גלינו דעתנו בזה כמה פעמים ונתפרסם נאמנה דעת כל גדולי ישראל מכל החוגים זיע"א ועכי"א אשר זה איסור מוחלט לכל שומר תורה ומצוות באשר הוא - ואף אם אינו במסגרת לימודים" * "לכל בני הישיבות ואברכי הכוללים נקרא היו נכונים לעמוד במסירות נפש כנגד