כל הפוסטים בהרב משה שמידע

גדולי ישראל במכתב חריף: חובת הציבור כולו לפעול בכל הדרכים נגד ציידי הנשמות כי גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית

"יש להזהיר מפניהם ולמחות נגדם בכל כח ולגלות קלונם ברבים לבל יקבלו דריסת רגל במקומותינו פן ידיחו נפש צאצאינו כדרכי המיסיונרים שכל תשוקתם לצוד נפשות ולהעבירם על דתם ועל דעתם" * "רשעים כים נרגש והשקט לא יוכלו, והחלו להתנכל באכזריות ולהטיל מורא ופחד שוא על כלל העוסקים במלאכת הקודש ע"י שמתעללים באברכים חשובים ומשפחותיהם בהאשמות כזב ודברי הבל ובניצול סעיפים שונים ומשונים אשר חטטו למצוא בחוקיהם, והשליכו את האברכים שליט"א לכלא בהשפלה איומה וצער נורא"

בחסדי שמים: סוכל אירוע מסיונרי במסגרת 'יום קהילה ומשטרה' באשדוד

גורמים שונים ניסו לקיים אירוע מסיונרי מחפיר של 'יום קהילה ומשטרה' והפעם במרכז השכונות החרדיות שבעיר אשדוד. * רבני העיר אשדוד במכתב נחרץ נגד השתתפות באירוע המסיונרי הן לבנים והן לבנות * בעקבות פעילות ומכתב הרבנים בוטל האירוע שהיה אמור להתקיים שלשום. * גדולי תורה: מארגני אירועים אלו בכלל מחטיאי הרבים