אלימות המשטרה | פרוייקט מיוחד

פרוייקט מיוחד

העדויות והתיעודים מהפגנות החרדים נגד הגיוס מלמדות על שיטה אכזרית ומזוויעה בה נוקט המשטר בישראל נגד עמלי התורה.

מערכת ה'אידישע פוסט' האמונה על הציווי האלוקי 'לא תעמוד על דם רעך' פותחת בפרוייקט מיוחד להציף את הנושא על סדר היום, ולדרוש את בלימתו.

אנו קוראים לאלו אשר בידם תיעודים שראוי לפרסמם, לשולחם אלינו בצירוף הפרטים הבאים.

  • מיקום האירוע
  • זמן האירוע
  • רקע קצר/פירוט/עדות לאירוע
  • בשליחת תיעוד כדאי גם תמונה
  • חובה! לשלוח רק חומרים שיש אישור ממי שזכויות היוצרים בתמונה הם שלו (המצלם בדרך כלל) לפרסמם באתר 

כתובת המייל למשלוח חומרים –  [email protected]