מבזקים

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"ב תמוז – יום שני)

 א. איסור גמור מן התורה לקבל לשון הרע, ולהאמין שהדברים אמת כי על ידי זה יבוזה בעיניו מי שנאמר עליו. ואם מוצא צד זכות על המסופר, וכגון שנוכל לומר שהדברים אמת, או שלא ידע האיסור וכדומה מוטב, ואם לא מוצא צד זכות, מצווה הוא להרחיק את דברי המספר ולחשוב ששקר דיבר על פלוני. ואמרו חז"ל […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"א תמוז – יום ראשון)

א. אסור לספר לשון הרע גם על חפציו של אדם, וכגון שחנווני מוציא דיבה על נכסי חנווני אחר, וזו היא לשון הרע מדאורייתא. ואם הוא אמת ומכווין לתועלת שלא ירמה בני אדם, יבואר דינו בהלכות רכילות כלל ט' (הל' לשה"ר, כלל ה', סעיף ז') ב. איסור סיפור לשון הרע הוא אפילו ביחידי וכ"ש בשניים, שאז […]

אלימות המשטרה | בכירים במשטרה: זה לגיטימי למשוך בפאות של חרדים בשביל לעצור אותם

לאחר חשיפת תיעודים בו נראים שוטרים מתעללים במפגינים חרדים ומושכים בפאותיהם, במשטרה שמודעים ככל הנראה להיקף התופעה חוששים. ע"פ הדיווח ב'ידיעות אחרונות' קצינים בכירים במשטרה עומדים מאחורי מעשיו של השוטר האלים ומגבים אותו. לדבריהם התפיסה בפיאות נועדה על מנת לגבור עליו ולא להשפילו.

חפץ חיים – הלימוד היומי – י' תמוז – שבת קודש

א. אסור לספר על אדם כי הוא בטבעו איש חלוש, אם על ידי זה עלול להיבב לו רעה, וכגון שהוא שכיר יום או מלמד. (הל' לשה"ר, כלל ה, סעיף ה')ב. אסור לספר על אדם כי הוא עני או שאיננו אמיד כפי שאומרים עליו בעיר, והממון שיש לו הוא חייב לאחרים, מאחר ועל ידי זה יבוא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט' תמוז – יום שישי

א. אם רואה כי יש מריבה בין ראובן לשמעון על איזה דבר שעשה שמעון לראובן או שדיבר נגדו שלא כהוגן, מותר לו לילך לראובן ולומר שלא נתכוון בכל זה בכדי להתריס עימו, אלא רוח שטות עברה עליו. (הל' לשה"ר, כלל ה, סעיף ג')ב. אם סיפר על איש שסוברים אנשי העיר שהוא חכם בתורה, והוא אמר […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – ח' תמוז – יום חמישי)

א. אסור לבזות חברו מצד חסרון שלמות המעלות שיש בו, הן בחכמה הן בגבורה והן בעושר וכדומה. ואפילו הדברים אמת, ואם נתבונן היטב נראה שסיפור חסרונו יוכל להסב לו נזק או צער. (הל' לשה"ר, כלל ה, סעיף ב')ב. בחכמה: אם יאמר על חבירו שאינו חכם, ואינו נשוי, עלול לפגוע בסיכוייו להשתדך. ואם הוא בעל עסק […]

אלימות המשטרה: שוטרים מכים ומושכים בפאותיו של מפגין חרדי

על רקע פרסום תיעוד הוידאו המזעזע בו נראה שוטר מושך בפאותיו של מפגין חרדי בבית שמש, פורסם תיעוד נוסף מהפגנת החרדים לפני שבעה חודשים שהתקיים בבני ברק כנגד מעצרו של תלמיד ישיבה בגין התנגדותו לגיוס חרדים. בתיעוד ניתן לראות אופנוע יס"מ מגיע לזירה תוקף מפגין חרדי חף מפשע החובש בכובע וחליפה. בשלב זה מגיעים מאחוריו […]

האלימות המשטרתית: שוטר משך מפגין חרדי בפאותיו ואמר לו "אתה תמות היום"

תיעוד שצולם בשבוע שעבר בעיר בית שמש במהלך הפגנה שהתקיימה נגד החרבת בית כנס יהודי ברחובן איש  חי בעיר מעוררת סערה. בתיעוד נראה בלש משטרה אוחז באחת מפיאותיו של אדם חרדי ומושך אותו לעבר ניידת המשטרה. בכדי להצדיק את האלימות כלפי המפגין, מיהר השוטר להאשים את המפגין כביכול תקף אותו, בעקבות כך אף שהה החרדי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ו' תמוז – יום שלישי

א. אם עבר וסיפר לשון הרע על חבירו, ולא נתגנה או הוזק חבירו בעקבות סיפורו, תיקונו שיתחרט על לשעבר, יתודה ויקבל על עצמו בלב שלם על להבא שלא לעשות כן. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף יב)ב. אם נתגנה חבירו בעקבות סיפור הלשון הרע שלו, ונסבב לו על ידי זה היזק בגופו או בממונו או שהוצר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' תמוז – יום שני

א. מותר ונכון מאד לאדם שרוצה להכניס חבירו בעניניו, כגון לקחת אותו לעבודה, או לעשות עמו שותפות ושידוך, שידרוש ויחקור אנשים על מהותו וענינו. ואין בזה משום לשון הרע,  דאין כוונתו לגנותו אלא שלא יבוא אחר כך לידי היזק מריבות וחילול השם. אולם זאת בתנאי שלפני ששואל, עליו להבהיר למי ששואל מאיתו הסיבה שרוצה לעשות […]