מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו תמוז – יום שני

א. איסור סיפור לשון הרע הוא בין אם המספר איש או אשה, ובין אם הוא קרוב או רחוק למי שמספר עליו, אע"פ שפעמים לא יקפיד האיש שנאמר הגנות עליו מפני הקורבה שביניהם. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף א') ב. אם אין כוונתו בסיפורו לגנותו אלא מפני קנאת האמת, מ"מ אם טעה במה שמיהר להחליטו לכף […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה תמוז – יום ראשון

א. אם אחד בא לבית דין לצעוק לפניהם על דבר גניבה שנגנב לו, ויש לו דברים הניכרים שפלוני הגנב, וגם בית דין בעצמם רואים הדברים הנכרים או שעדים העידו בפניהם דברים הנכרים, רשאים בית דין בהוראת שעה להכותו כדי שיודה בגניבתו. אבל ליחיד, או אפילו לבית דין שלא נתברר להם הדברים הנכרים כי אם על […]

במחאה על מעצר של תלמיד ישיבה: החרדים הפגינו אתמול בירושלים

המוני חרדים הפגינו אתמול ושלשום בכיכר השבת שבשכונת מאה שערים בירושלים במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה חרדי שנעצר עקב סירובו לשתף פעולה עם חוק הגיוס. המחאה שאורגנה על ידי ארגון 'גיבורי חיל' שמאגדת את בני היישוב הישן בירושלים המתנגדים לגיוס בני ישיבות, נמשכה כשלש שעות.

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד תמוז – שבת קודש

א. ודע דלא נחשב דברים הניכרים, אלא בדברים שהם מגיעות לגוף הסיפור וגם ראה הדברים הניכרים בעצמו. אבל אם אינם נגיעות ישירות לענין הסיפור או ששמען מפי אחרים אין זה נחשב כדברים הניכרים (הל' לשה"ר, כלל ז', סעיף י"א)ב. אין דברים הניכרים מועילים, אלא לענין להאמין בעצמו, אבל לילך ולספר הדברים אחר כך אסור לו, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג תמוז – יום שישי

א. אם שומע סיפור גנאי על חבירו, ויש לו דברים הניכרים שהסיפור אמת, אולם יש בענין לשופטו לצד הזכות (או אם מדובר בעניני שלילת המעלות כמיעוט חכמתו וכו'), לא שייך בזה דברים הניכרים, וחייב לדונו לכף זכות. אולם אם מדובר בדבר שאין למצוא צד זכות לעושק מותר לו להאמין ולקבל את סיפור הגנאי. אולם צריך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב תמוז – יום חמישי

א. אם מי שסיפר את דברי הגנאי סיפר אותם לפי תומו, בדבר שהוא לתועלת למנוע נזק מחבירו או בדבר שנתפרסם איסורו ברבים (וק"ו בדבר שניתן לדונו לכף זכות או בעניין שלילת המעלות, יש ליזהר שלא לקבל הימנו ולהחליט בלבו לגנאי על חבירו, וכל שכל שאסור לילך ולספר הדברים לאחרים או לבזותו בדברים, וקל וחומר שאסור […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט תמוז – יום רביעי

א. האיסור להאמין ללשון הרע הוא אפילו אם שמע הדברים מאדם שנאמן עליו כשתי עדים בפני בית דין. ועל כן, אם הלשון הרע הוא בדבר שאין איסורו ידוע ברבים, וכוונת המספר הוא רק כדי לקנא לאמת ולעזור לאשר אשם לו, אע"פ שמותר לספר ולקבל עצם הדברים (כיון דהמספר נאמן עליו כשתי עדים) מכל מקום, כיון […]

בעקבות ההסברה נגד גיוס החרדים: האם עיתון הפלס ייסגר באמצעות צו מנהלי בחודשים הקרובים?

על רקע הצהרותיו אתמול (שני) של בכיר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ פורר ולפיו מיד לאחר הבחירות יפעל להעביר חוק לשללית תקציבי ישיבות שראשיהן מעודדים השתמטות מגיוס ומחאות נגד מעצר בני ישיבות "אחרי הבחירות, כשתקום ממשלה לאומית וליברלית רחבה, נעביר את החוק ונעצור את ההשתוללות הזו", הבוקר מגיע לשיאו קמפיין 'כח הרבים' של עיתון הפלס, במסגרתו […]

תלמיד ישיבה הושלך לכלא הצבאי עקב התנגדותו לגיוס חרדים

אליעזר בן שיינא רובין תלמיד ישיבת תורה לשמה בבני ברק הנמנה מזה כשנתיים על לגיון 'גיבורי החיל' המאגד את בני היישוב הישן שמתנגדים לגיוס בני ישיבות ומסרבים לשתף פעולה עם חוק הגיוס נעצר אמש במהלך ביקורת שגרתית בשדה התעופה בנתב"ג בעת שהיה דרכו לחו"ל, כשבהזנת פרטיו במסוף הוא זוהה כמי שמתנגד לגיוס חרדים, ובשל כך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט תמוז – יום שלישי

א. אין איסור לקבל ולהאמין על לשון הרע שנאמר על אדם שנתחזק מכבר (לפני הסיפור הנוכחי שהוא שומע עליו) לאדם רשע, מפני שעבר בשאט נפש על איסורים הידועים לכל ישראל שהוא איסור כניאוף וכיוצא בזה. ולא מיבעי אם הסיפור הנוכחי הוא על דבר שידוע לנו כבר מהעבר שהתפקר בו שמותר להאמין אחרי שכבר נתחזק עד […]