כל הפוסטים בהיסטוריה יהודית

מרנא החזו"א: אין לבנות דתיות שמקבלות זימון לגיוס להתייצב, הן לחיוב והן לפטור

בתוך ריכוז של דברי גדולי ישראל אודות נסיון הרשויות לחוקק שירות לאומי לבנות ישראל, שכתב מרנא רבי אהרן קוטלר זיע"א בכתב ידו למשמרת, הוא מביא את דברי מרנא החזון איש בענין זה (צילום המסמך מופיע בספר הרב מבריסק עמוד 73): "מפורסם פסק דינו של החזון איש שאמר שבוע לפני פטירתו כי כל בת דתית שתקבל הזמנה מהממשלה להתייצב לשירות לאומי לא תשיב להזמנה זו לא להן ולא ללאו, ולא תתיצב למשרד הממשלה".

'יהודים נאסרים בעוון יהדותם', 'המיסיונרים בחופש – בני ישיבה במאסר' // פרשה היסטורית

בעצת מרן הסטייפלר זיע"א העדיפו הבחורים לשבת במאסר, ולא לשלם קנס: "עצם הישיבה שלכם בכלא מועילה ומחזקת את המאבק של כולנו" * באופן מפתיע, המשטרה התנצלה על אזיקתם בבית המשפט * גדולי ישראל מהארץ ומהעולם בתמיכה בבני הישיבות * מרן רבי יחזקאל סרנא זיע"א במכתב: בושה וכלימה להמדינה שבאה למידה משונה זו, להושיב בכלא מטובי בניה ובחיריה, שכל חטאם הוא מסירת נפשם לקדש את המדינה ולטהרה מנגע המיסיון הטמא". * מאוחר יותר בפעילות דרמטית ב-7 מרכזי מסיון שנעשה במטרה לעורר את העולם, נעצרו למעלה מ-100 בני ישיבות - אלפים ליוום לבית המעצר

רבבות במערכה כנגד חילולי הקברים בגבעה הצרפתית בירושלים

ט"ו באב תשנ"ג, ביום בו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, כעשרה חודשים לאחר תחילת המערכה, הוחל בעבודות להסטת תוואי הכביש שיעבור בין המערות וכן בבנייתה של חומה גבוהה סביב מערות הקבורה שנותרו לפליטה ולציבור * סקירה היסטורית על מאבקה של היהדות החרדית נגה חיטוטי שכבי שבוצעו ע"י רשויות המדינה רחמנא לצלן

כיסה בצבע תמונות תועבה, והושלך לכלא. גדולי ישראל במכתבי תמיכה

קיץ תשמ"ז: הרב פינקוס בבית המשפט: "לא אוכל לתת הצהרה שלא אחזור על דבר כזה בעתיד, משום שזה מנוגד למצפוני. אם אצהיר כך, אני חושב שזו תהא בגידה במערכה שלנו" * גדולי ישראל במכתב תמיכה: "יהודים יראי שמים שאינם יכולים לעמוד ולכבוש את כעסם ומחאתם מחרפה איומה זו וכיסו בצבע את תמונות התועבה הללו, מובלים כעבריינים, ומחמירים עליהם בקנסות ומאסרים" * הרב וואזנר: "עדים היינו למלחמת מצוה שניהלו כמה צדיקים נגד תמונות תועבה, אשרי להם!" * טדי קולק: "לשקול אפשרות לקצץ בתקציביהן של ישיבות, אשר יוכח כי מתוכן יצאו מפרי סדר"

המלחמה על מבצר התורה: כולל הפרושים בקובנא מטרה ראשית לחיצי המשכילים

במסווה של תחקירים אוביקטיביים הדאגה לממון הציבור ולקיום תקנות המדינה יצאו המשכילים לקמפיין נרחב בנסיון לפגוע בעולם התורה ובכולל האברכים הראשון בקובנא * מרן הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור במכתב נרגש לעולם היהודי: "התירו להם כל האמצעים המגונים ביותר, להרוס ולעקור משורש את הקיבוץ של ת"ח ולבטל את התמיכה הכוללת בשקרים בדויים, בליצנות ולגלוגים משוקצים ובהפחדות מגונות ויספרו מעשים וסיפורים אשר לא היו בעולם" - "הם מתאכזרים עלינו, המתחננים אליהם בעד עסק התורה שאנו נותנים נפשנו עליה, שיסלקו ידיהם ופיהם מאיתנו, עד שמתנקמים מאיתנו באין חמלה..." * כולל קובנא ניצח, נותר על תילו "השומר אמת לעולם שמר את תורתנו הקדושה"