הפחתת היטל השבחה – המדריך המלא

היטל השבחה הוא תשלום שקובעת הרשות המקומית במידה וזו ביצעה פעולה תכנונית שהעלתה את ערך הנכס שלכם. למרות זאת, ולאור העובדה ששמאות אינה מדע מדויק, ניתן לבצע שומה כדאי לבדוק האם ניתן לקבל הפחתת היטל השבחה. היטל השבחה – המדריך המלא.

 

היטל השבחה – מבוא

כל בעל נכס מעוניין להגדיל את הערך של הנכס שלו. רבים הם אלו אשר פועלים לשם העלאת הערך, ומגישים בקשות שונות לעירייה ביחס לשטח או המבנה שלהם. כאשר העירייה מאשרת את פעולות אלו, ומאושרת תוכנית המעלה את ערך הנכס, מטילה הועדה המקומית גם היטל.

מטרת ההיטל האמור היא כיסוי הוצאת השונות של הוועדה המקומית הנדרשים לתפעול הוועדה, ומשמשים אותה גם לפיתוח העיר בכלל, לרבות על ידי בניית מבני ציבור והשקעה בחינוך.

התוכניות בגינם תחויבו בתשלום היטל השבחה

ישנם 3 מקרים, לרוב יזומים על ידי בעל הנכס, אשר יקימו חבות בתשלום היטל השבחה, ונחלקים להשבחת הנכס והשבחת הקרקע:

 • התרת שימוש חורג בנכס – השבחת הנכס.
 • מתן היתר הקלת בנייה – השבחת הנכס.
 • שינוי תוכנית בניין עיר – השבחת הקרקע.

 

מהו שיעור ההיטל ההשבחה, ומי קובע אותו בכלל?

ככלל, שיעור ההיטל הוא כ – 50%. לשם המחשה, בבעלותנו דירת קרקע שגודלה 100 מ"ר, ושוויה 1.5 שקלים. הגשנו בקשה לקבלת הקלה בבנייה, אשר מאפשר לנו לבנות 10 מ"ר נוספים, אשר מעלים את ערכה ב – 100 אלף שקלים נוספים. סכום המס אותו ניאלץ לשלם יעמוד על 50 אלף שקלים, 50% משווי העלייה.

את השומה האמורה עורך שמאי העירייה או המועצה המקומית, אשר מגיע לנכס ואומד את שווי ההשבחה שנוצרה (שווי מצב קודם לעומת שווי מצב חדש). לכן, לא פעם יהיה ניתן לערר על הסכום שנקבע.

לפני שנגיע להפחתת היטל השבחה – האם מגיע לכם פטור?

במקרים מסוימים, יחול פטור מהיטל השבחה על הנכס שלכם. משכך, במידה ואתם נמנים על אחד המקרים הבאים, אתם זכאים לפטור מלא משתלום, כך שאתם לא צריכים בכלל לבדוק היתכנות להפחתת היטל השבחה:

 • נכס באזור או שכונה שהוגדרה כשכונת שיקום.
 • אזור מוחרג ע"י הממשלה מתשלום, בהסכמת המועצה המקומית.
 • מבנים וקרקעות בבעלות מלכ"רים.
 • דירות המצויות אצל זכאים לסיוע ממשרד השיכון והבינוי.
 • שיפוצים שנועדו להנגיש את המבנה לנכים.
 • קרקעות שהתב"ע האחרונה שלהן נערך בטרם שנת 1950.
 • השבחת קרקעות לטובת שימוש ציבורי.

 

הפחתת היטל השבחה – איך מערערים על היטל ההשבחה?

לאחר שהודיעה הוועדה על השומה שנקבע ושיעור היטל ההשבחה, ניתן להגיש בקשה לערור תוך 45 יום מיום קבלת דירת התשלום והשמאות שמצורפת לו. במקרים אלו, ועל מנת לא לעכב את הוצאת היתר הבניה ניתן לשלם את ההיטל ולקבל חזרה בסיום ההליך את ההפרש ששולם בין דרישת התשלום המקורית להיטל שיקבע ע"י השמאי המכריע או ועדת הערר.

בקשת הערר תוגש לאחד משני גורמים, האחד הוא יו"ר מועצת שמאי המקרקעין בירושלים, אשר ימנה שמאי מייעץ, או הגשת ערר לוועדה עצמה, אשר תדון בשווי השומה בשנית בהתאם לכתוב בערר.

קצת על הגשת הערר לוועדה

 • ניתן לממש את הזכויות בנכס עוד בטרם בירור התובענה.
 • ניתן להגיש על החלטת הוועדה בערר ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים.

קצת על הגשת בקשה למינוי שמאי מייעץ

 • השמאי נבחר על ידי יו"ר מועצת השמאים בישראל.
 • ניתן להגיש על החלטת הוועדה בערר ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים.

הפחתת היטל השבחה – בדקו אם אתם זכאים

בטרם הגשת ערר, חשוב לוודא כי ישנה היתכנות לקבלת הפחתת היטל השבחה, זאת כדי לא לבזבז זמן וכסף לחינם. משכך, מומלץ להיעזר בשירותי של שמאי מקרקעין מוסמך ומקצועי, אשר על רקע בדיקה קצרה יוכל לבחון לכם כדאיות לביצוע ההליך.

 

עוד כתבות בנושא: