למה צריך לעשות צוואה?

לא תמיד פטירה של אדם קרוב צפויה וגם כאשר היא כן צפויה, רבים לא מכינים עבורה צוואה ואז מתעוררת השאלה כיצד יש לפעול כדי לממש את הירושה. כאשר אדם נפטר עולה השאלה כיצד יש לטפל בכספיו, בין היתר בנושא חשבונות בנק, פיקדונות, נכסים ועוד. החוק מעמיד לרשות היורשים שתי אפשרויות, האחת עבור מצב בו לא קיימת צוואה והשנייה עבור מצב בו היא כן קיימת, כיצד ממשים ירושה ומה עושים כאשר אין צוואה? הכנו עבורך מדריך מפורט שמסביר כיצד בדיוק יש לפעול.

כמה זמן לוקח ההליכים לוקחים? 

כאשר מדובר על תהליך הוצאת צו ירושה מדובר על כמה חודשים מהרגע בו מתחילים לפעול. כדאי לדעת שגם במקרים בהם מבקשים לממש צוואה קיימת התהליך יכול לארוך כמה חודשים ואף יותר, במיוחד אם מתעוררות מחלוקות בנוגע לצוואה ולדרך שבה נכתבה. לעיתים הנושא אף יכול להגיע לפתחו של בית המשפט לדיני משפחה שיכריע בנושא ויש להיערך לכך מבעוד מועד עם עורך דין המתמחה בתחום. 

כיצד מתנהלת חלוקת רכושו של נפטר כאשר קיימת צוואה? 

במקרים בהם המנוח הותיר אחריו צוואה יש לממש אותה באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה. ההמלצה הנה להגיש את הבקשה כמה שיותר מוקדם שכן מדובר על הליך שאורך כמה חודשים לפחות. את הבקשה מגישים לרשם לענייני ירושה באמצעות אתר השירותים והמידע הממשלתי, ניתן לשלם את האגרה באתר ואם מיוצגים על ידי עורך דין, הוא זה שהגיש את הבקשה. 

מה צריך להגיש עם הבקשה לצו קיום הצוואה? קודם כל יש להגיש את הטופס כשהוא מלא, חתום על ידי המבקשים עם אימות חתימה של עורך דין, דיין, ראש הרשות המקומית או נוטריון. יש להגיש גם תעודת פטירה אותה יש להוציא ממשרד הפנים, יש להגיש את הצוואה המקורית ועוד שני צילומים שלה ויש לשלוח הודעות לכל היורשים ולהוסיף אישור משלוח של ההודעות בדואר רשום או שהם יגישו בכתב אישור כי ידוע להם שהוגשה הבקשה. כמו כן, יש להגיש שני שוברי תשלום עבור אגרת הפרסום בעיתון האגרה לפתיחת התיק. 

במידה ועורכי דין מגישים את הבקשה בשם היורשים יש להוסיף למסמכים גם ייפוי כוח חתום ואם חלק מהיורשים ויתרו על חלקם בירושה יש להוסיף תצהירי הסתלקות מקוריים החתומים על ידם. לאחר מכן הרשם לענייני ירושות יפרסם את הבקשה על פי דין, יודיע האם הוא מתכוון להתערב בהליכים או לא, והמשמעות תהיה שהצו יתקבל בקרוב או שהוא מועבר לבית הדין לענייני משפחה. כמו כן, יתכן שהמבקשים יידרשו להגיש עוד מסמכים חסרים. לאחר מכן מתקבל הצו וניתן לגשת לחשבון הבנק וללשכת רישום המקרקעין ולהעביר את הזכויות על שם היורשים. 

כיצד מתנהלת חלוקת רכושו של נפטר כאשר לא קיימת צוואה? 

אם מי שנפטר לא הותיר אחריו צוואה יהיה צורך להגיש בקשה לצו ירושה, צו זה יקבע את הדרך שבה יועבר הרכוש ליורשים החוקיים. הליך חלוקת ירושה ללא צוואה יחל בהגשת הבקשה בלשכת הרשם לענייני ירושה במחוז הנפטר או לבית הדין הרבני (במידה וכל הצדדים מעוניינים בכך וחותמים על כך שהם מעוניינים שההליך יתקיים בבית הדין הרבני). 

יש להגיש את הבקשה בארבעה עותקים שאחד מהם הוא המקור, הטופס צריך להיות חתום על ידי שופט, דיין בבית דין דתי, נוטריון, עורך דין או ראש הרשות המקומית והוא צריך לכלול את פרטי היורשים ואת חלקם בעיזבון. יש לשלוח שני שוברי תשלום עבור אגרת פתיחת התיק ואגרת הפרסום בעיתון, תעודת פטירה מקורית אותה יש להוציא ממשרד הפנים, העתק הודעה ואישור על קבלתה לכל היורשים ותצהירי הסתלקות מקוריים אם ישנם. גם במקרה הזה, לאחר קבלת הצו ניתן לגשת ולממש אותו בבנק ובלשכת רישום המקרקעין. 

לפרסום כתבה, השאירו פרטים